Paikalliset järjestelyerät

KT Kuntatyönantajat on tehnyt selvitykset kunta-alalla toteutetuista paikallisista järjestelyeristä. Tiedot järjestelyerien käytöstä ja kohdentamisesta löytyvät selvityksistä sopimusaloittain eriteltynä.
Alla kaikki paikallisista järjestelyeristä tehdyt selvitykset vuodesta 2002 lähtien.

Paikallisen järjestelyerän käyttö 2019

Kunta-alalla oli käytettävissä voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten mukainen paikallinen järjestelyerä 1.1.2019.

Paikallisen järjestelyerän suuruus oli KVTES:ssa, teknisillä ja tuntipalkkaisisilla 1,2 prosenttia sopimusalan palkkasummasta. Opetusalalla paikallisen järjestelyerän suuruus oli 0,9 prosenttia ja lääkäreillä 0,7 prosenttia lääkäriliitteiden 1–5 palkkasummasta. KT:n selvityksen mukaan ylimääräisiä korotuksia ei juuri maksettu.

Selvityksen mukaan yli puolet henkilöstöstä sai järjestelyerää.

Eniten järjestelyerää kohdennettiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja seuraavaksi eniten henkilökohtaisiin lisiin.

Valtaosassa kunnista ja kuntayhtymistä päätös järjestelyerän käyttämisestä perustui työantajan ja palkansaajajärjestöjen yhteisymmärrykseen ja vain harvoin työnantajan yksipuoliseen päätökseen.

KT:n paikallisia järjestelyeriä koskeva tiedustelu kattaa noin 77 prosenttia koko kunta-alan henkilöstöstä.

Johtava työmarkkinatutkija Anne Hotti: Paikallisen järjestelyerän käytöstä sovittiin yhteisymmärryksessä (20.5.2019)

Paikallisten järjestelyerien käyttö 2012 ja 2013

Kunta-alalla oli käytettävissä voimassa olleiden virka- ja työehtosopimusten mukaiset järjestelyerät 1.1.2012 ja 1.2.2013.

Tammikuun 2012 paikallinen järjestelyerä koski teknisten sopimusta ja osaa lääkäreistä (terveyskeskuslääkärit, terveyskeskushammaslääkärit ja eläinlääkärit).

Helmikuun 2013 paikallinen järjestelyerä koski kaikkia sopimusaloja, lääkäreistä kuitenkin vain tiettyjä sairaalalääkäreiden palkkahinnoittelukohtia.

KT:n paikallisia järjestelyeriä koskeva tiedustelu kattaa noin 70 % koko kunta-alan henkilöstöstä.

Selvityksen mukaan paikallisissa järjestelyeräneuvotteluissa ei jaettu juurikaan ylimääräistä. Suurin osa järjestelyeristä käytettiin kaikilla sopimusaloilla kumpanakin vuonna kohdennetusti tiettyjen tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin. Seuraavaksi eniten järjestelyerää käytettiin henkilökohtaisten lisien maksamiseen. Osa kunnista ja kuntayhtymistä jakoi erän yleiskorotusluontoisesti kaikille.

Valtaosassa kunnista ja kuntayhtymistä päätös järjestelyerän käyttämisestä perustui työantajan ja palkansaajajärjestöjen yhteisymmärrykseen ja vain harvoin työnantajan yksipuoliseen päätökseen.

Aiemmat tiedustelut