På svenska
Painetun lääkärisopimuksen 2020-2021 kansi.

Lääkärien virka- ja työehtosopimus LS

Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus LS 2020–2021 on voimassa 1.4.2020–28.2.2022. LS 2022–2025 ilmestyy marras–joulukuussa ja toimitetaan asiakkaille joulukuun aikana. Sopimusmuutoksista on kerrottu KT:n yleiskirjeissä 3/2022 ja 9/2022.

Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus LS 2020–2021

Sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan kahdella yleiskorotuksella. Lisäksi liitteissä 1–4 (lääkärit, hammaslääkärit) jaetaan 0,5 prosentin suuruinen keskitetty erä  1.4.2021. Erä käytetään palkkausjärjestelmäuudistukseen.

Yleiskorotukset ja liitteiden 1–4 keskitetty erä

Yleiskorotukset ovat prosentuaalisia.

Elokuussa 2020 jaettava yleiskorotus on suuruudeltaan 1,24 prosenttia, paitsi terveyskeskushammaslääkäreille 1,65 prosenttia ja sairaalalääkäreille 1,25 prosenttia. Poikkeava prosentti johtuu siitä, ettei näiden ryhmien suoritepalkkausosia koroteta.

Huhtikuun 2021 palkankorotus on prosentin. Terveyskeskushammaslääkärien korotus on kuitenkin 1,31 prosenttia edellä mainitusta syystä. Praktikkoeläinlääkärien yleiskorotus on 0,72 prosenttia ja muiden eläinlääkäriryhmien prosentin.

Liitteissä 1–4 (lääkärit, hammaslääkärit) jaetaan 0,5 prosentin suuruinen keskitetty erä 1.4.2021. Keskitetty erä käytetään palkkausjärjestelmäuudistukseen. Asiasta neuvotellaan valtakunnallisesti 28.2.2021 mennessä. Palkkausjärjestelmäuudistusta tukevan paikallisen erän suuruus samasta ajankohdasta on 0,3 prosenttia. Eläinlääkäreillä on käytetty sopimusvarallisuudesta prosentti päivystysvapaiden uudistamiseen.

Työaika

Kilpailukykysopimuksen perusteella sovittu säännöllinen työaika, 38 tuntia 15 minuuttia, jää. Näin ollen jatkossakin kaikkien työajallisten palkansaajien säännöllinen työaika on sama.

Työaikalain muutoksista johtuen lääkärisopimukseen on tehty muutoksia mm. lepoaikoihin, päivystysmääräyksiin ja enimmäistyöaikaan.

Työaikalukuun on myös tehty muita päivityksiä. Sopimuskautena määräaikaisesti on voimassa määräykset säännöllisen työajan sijoittelusta ja siihen liittyvästä laajennetun toiminnan korvauksesta. Työaikaluvun muutoksista sekä sopimuskorotuksista tiedotetaan tarkemmin KT:n yleiskirjeellä.

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelupäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Virpi Taavitsainen

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2185
Matkapuhelin:
+358 50 570 3882
Sähköposti:
Virpi.Taavitsainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT