Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus LS

Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus LS 2018–2019 on voimassa 1.2.2018–31.3.2020. Sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan kahdella yleiskorotuksella ja yhdellä paikallisella kertaerällä, joiden suuruus vaihtelee lääkäriryhmittäin.

Lääkärisopimus

Yleiskorotukset ja tuloksellisuuteen perustuva kertaerä

Palkkoja korotetaan 1.5.2018 yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,55 prosenttia terveyskeskuslääkäreille ja -hammaslääkäreille, 1,2 prosenttia sairaalalääkäreille ja -hammaslääkäreille sekä 1,3 prosenttia eläinlääkäreille.

Sopimuskauden toinen yleiskorotus maksetaan 1.4.2019. Sen suuruus on 2,1 prosenttia terveyskeskuslääkäreille ja -hammaslääkäreille, 1,0 prosenttia sairaalalääkäreille ja -hammaslääkäreille sekä 1,0 prosenttia eläinlääkäreille.

Lisäksi kaikissa lääkärisopimuksen liitteissä maksetaan 1.1.2019 paikallinen järjestelyerä, joka on 0,7 prosenttia liitteen palkkasummasta.

Myös hammaslääkärien toimenpide- ja käyntipalkkioita korotetaan. Eläinlääkärien taksan korotus on 3,46 prosenttia.

Tarkempia tietoja ja ohjeita korotuksista annetaan KT:n yleiskirjeessä 3/2018 >

Osa-aikaisten lääkärien ja eläinlääkärien työaikoihin muutoksia

Työaikamääräyksiä on muutettu keskeytysmääräyksiin liittyen niin, että osa-aikaisten lääkärien ja hammaslääkärien keskeytyneen työaikajakson säännöllinen työaika alenee 1. helmikuuta lukien samassa suhteessa kuin heidän säännöllinen työaikansa on täyttä työaikaa tekevän työajasta.

Työajan keskeytysmääräykset koskevat myös kaikkia työajallisia eläinlääkäreitä 1. helmikuuta 2018 lukien. Määräys ei koske työajattomia praktikkoeläinlääkäreitä.

Työajallisilla eläinlääkäreillä on jatkossa mahdollisuus myös aterioida halutessaan työajalla. Järjestelystä ei saa aiheutua työn kululle tai suoritettaville palveluksille häiriötä.

Lääkärisopimuksen liitteeseen 5 on lisätty suositus 28 viikolla raskaana olevan eläinlääkärin vapauttamisesta päivystysvelvollisuudesta joko kokonaan tai osittain. Tämä ei kuitenkaan estä eläinlääkäriä päivystämästä, mikäli hän itse haluaa jatkaa päivystämistä eikä siitä ole haittaa terveydelle.

Hoito- ja isyysvapaisiin ja sairausajan palkanmaksuun muutoksia

KVTES:ssa on sovittu joitakin virka- ja työvapaaluvun muutoksia, joita sovelletaan myös lääkärisopimuksen piirissä oleviin.

Palkallisen tilapäisen hoitovapaan ikärajaa on nostettu niin, että vapaata on oikeus saada alle 12 vuotiaan lapsen hoidon järjestämiseksi tai hoitamiseksi. Muutoin edellytykset vapaan saamiseksi ovat ennallaan.

Isyysvapaalta maksetaan jatkossa kuuden päivän sijaan isyysvapaan 12 ensimmäisen päivän palkka. Lisäksi KVTES:sta on poistettu erillismääräys, joka rajoitti sairausajan palkanmaksua tilanteessa, jossa palkansaajalle on myönnetty määräaikainen kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke.


 

Yhteystiedot

Henrika Nybondas-Kangas

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelupäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
KT Kuntatyönantajat
Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen palvelussuhdeasiat

Virpi Taavitsainen

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2185
Matkapuhelin:
+358 50 570 3882
Sähköposti:
Virpi.Taavitsainen@kt.fi
Organisaatio:
KT Kuntatyönantajat
Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen palvelussuhdeasiat