På svenska
HYVTES 2023-2025 -sopimuksen kansi.

Hyvinvointialan yleinen virka- ja työehtosopimus HYVTES

Hyvinvointialan yleinen virka- ja työehtosopimus HYVTES on voimassa 1.3.2023–30.4.2025. KT:n yleiskirjeessä 16/2023 on annettu HYVTESin toimeenpanoon liittyvät ohjeet. Lisäksi yleiskirjeessä on julkaistu virka- ja työehtosopimuksen määräykset. HYVTES tullaan julkaisemaan sekä painettuna kirjana että verkossa.

HYVTES 2023–2025

Hyvinvointialan yleinen virka- ja työehtosopimus HYVTES on yksi hyvinvointialueilla ja -yhtymissä sovellettavista sopimuksista. HYVTES 2023–2025 on voimassa 1.3.2023–30.4.2025, ja sen piirissä on noin 26 000 palkansaajaa. Sopimuksen suurimpiin ammattiryhmiin kuuluvat palo- ja pelastushenkilöstö, toimisto- ja hallintotehtävissä työskentelevä henkilöstö sekä ruokapalveluhenkilöstö.

HYVTESissä määritellään noin 26 000:n hyvinvointialueilla ja hyvinvointiyhtymissä työskentelevän palkansaajan palvelussuhteen ehdot. Sen lisäksi HYVTESissä on yleisiä palvelussuhteen ehtoja koskevia määräyksiä, joita sovelletaan kaikkiin hyvinvointialueilla ja -yhtymissä työskenteleviin. Ne koskevat muun muassa vuosilomia, virka- ja työvapaita sekä perhevapaita. Lisäksi sopimus sisältää määräykset hyvinvointialueiden ja -yhtymien luottamusmiehistä ja työsuojeluvaltuutetuista.

Sopimuskorotukset

Sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan sekä yleiskorotuksilla että paikallisilla järjestelyerillä. Yleiskorotukset ja paikalliset järjestelyerät tulevat maksuun 1.6.2023 ja 1.6.2024 lukien. Niiden maksamisesta ja paikallisten järjestelyerien kohdentamisesta on annettu tarkempia ohjeita KT:n yleiskirjeessä 16/2023.

Työryhmät

HYVTESissä on sovittu palkkaustyöryhmästä, jonka tehtävänä on neuvotella uudesta palkkausjärjestelmästä, jolla korvataan nykyinen tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmä.

Teknisen alan liitteen palkkausmääräysten mahdollinen integrointi HYVTESin palkkausjärjestelmään neuvotellaan teknisen alan liitteen palkkaustyöryhmässä.