På svenska

Lainsäädäntö, sopimukset ja työpaikat muovaavat työelämän käytäntöjä

Työelämän käytäntöihin ja pelisääntöihin vaikuttavat monet seikat ja toimijat. Lainsäädännöllä säädellään työn tekemisen ehtoja ja myös virka- ja työehtosopimuksilla on sovittu osasta käytäntöjä.

Työelämän käytännöt

Joistakin käytännöistä, kuten etätyöstä, on sovittu Euroopan unionissa puitesopimuksilla. Sopimusosapuolina näissä Euroopan laajuisissa sopimuksissa ovat työnantajien eurooppalaiset etujärjestöt CEEP ja BUSINESSEUROPE sekä palkansaajien eurooppalainen yhteenliittymä Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY.  KT on CEEPin jäsen.

Lue lisää KT:n työnantajaedunvalvonnasta EU:ssa >

Myös työlainsäädäntö sekä tietyt muut työelämässä sovellettavat lait määrittelevät työn tekemistä sekä työnantajan ja työntekijöiden oikeuksia ja velvollisuuksia. Laeilla säädetään esimerkiksi työelämän tietosuojasta sekä yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta. Myös työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminta työpaikoilla on lakeihin kirjattu oikeus ja velvollisuus.

Työelämän käytäntöjä ja siihen liittyvää lainsäädäntöä muokkaavat ja valvovat sekä työnantajien että työntekijöiden etujärjestöt. Lisäksi käytäntöjä ovat kehittämässä myös monet muut toimijat etujärjestöistä ja asiantuntijaorganisaatioihin.