På svenska

KT tekee yhteistyötä verkostoissa

KT tekee läheistä yhteistyötä kunta- ja hyvinvointialan työnantajien sekä muiden työmarkkinatoimijoiden kanssa erilaisissa verkostoissa. KT ylläpitää omia verkostojaan sekä osallistuu muiden koordinoimiin verkostoihin ja työryhmiin.

KT-yhteyshenkilöverkosto kokoaa työnantajien edustajat

KT-yhteyshenkilöt ovat KT:n tärkeitä yhteistyökumppaneita kunnissa, kuntayhtymissä ja hyvinvointialueilla. Jokaiseen KT:n edustamaan työnantajaorganisaatioon on nimetty KT-yhteyshenkilö. Suurimmissa organisaatioissa voi olla useampia yhteyshenkilöitä.

KT-yhteyshenkilö on ensisijainen paikallisen työnantajan edustaja KT:n kanssa tehtävässä yhteistyössä ja yhteydenpidossa. On tärkeää, että KT-yhteyshenkilö on johtavassa tai itsenäisessä asemassa toimiva viranhaltija tai työntekijä.

KT-yhteyshenkilö koordinoi yhteydenpitoa ja henkilöstöasioita

KT-yhteyshenkilö koordinoi työnantajan edustajana henkilöstöasioita ja huolehtii virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta sekä yhtenäisen linjan noudattamisesta.

Hän toimii työnantajan edustajana muun muassa paikallisissa työmarkkina-asioita koskevissa neuvotteluissa ja antaa palautetta KT:lle virka- ja työehtosopimuksiin liittyvistä ongelmista ja kehittämistarpeista.

KT-yhteyshenkilö toimii myös palvelussuhdeasioiden koordinoijana ja pyrkii ensi vaiheessa selvittämään paikalliset ongelmat. Tarpeen tullen hän ottaa yhteyttä KT:n asiantuntijoihin.

KT-yhteyshenkilö huolehtii, että hänen KT:lta saamansa työnantajatieto välittyy oman organisaation johdolle. Yhteyshenkilö opastaa ja neuvoo johtoa näissä asioissa sekä huolehtii myös esihenkilöiden osaamisesta.

On tärkeää, että KT:lla on oikeat ja ajantasaiset KT-yhteyshenkilöiden yhteystiedot.

KT:n HR-verkosto kehittää henkilöstötyötä

HR-verkosto kokoaa yhteen henkilöstötyötä tekevät työnantajan edustajat. Tavoitteena on kehittää henkilöjohtamista ja -työtä strategisesti ja tavoitteellisesti, jakaa hyviä käytäntöjä ja tukea muutosjohtamista organisaatioiden uudistuksissa. Verkosto järjestää jäsenilleen erilaisia tapahtumia, joihin voi osallistua myös etänä.

KT:n verkosto työsuojelupäälliköille

KT:n työsuojelupäälliköiden verkosto tukee muutoksen toteuttamista työsuojeluun ja työhyvinvointijohtamiseen liittyvissä asioissa. Verkostossa käsitellään ajankohtaisten työsuojelukysymysten lisäksi työsuojelun yhteistoiminnan järjestämiseen ja työterveysyhteistyöhön liittyviä kysymyksiä muutostilanteissa.

Kenelle verkosto on tarkoitettu?

Verkostoon voivat liittyä kuntien, kuntayhtymien, hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien työsuojelupäälliköt.

Miten pääsen mukaan verkostoon ja sen Teams-kanavalle sekä saan työsuojelupäälliköiden uutiskirjeen? 

Kun haluat liittyä työsuojelupäälliköiden verkostoon, lähetä sähköpostiin tyosuojelupaallikot(at)kt.fi viesti, jossa kerrot,

  • nimesi, nimikkeesi, sähköpostiosoitteesi ja organisaatiosi
  • tiedon siitä, vaihtuuko organisaatiosi työsuojelupäällikkö eli poistetaanko joku henkilö KT:n rekisteristä vai tuleeko uusi työsuojelupäällikkö esimerkiksi jollekin toimialueelle
  • haluatko liittyä työsuojelupäällikköverkoston Teams-kanavalle.

Henkilö lisätään KT:n rekisteriin ja verkoston jäseneksi ja hänelle lähetetään kutsu Linja-palvelusta käyttäjäksi (kutsu tulee järjestelmästä sähköpostilla).
 
Työsuojelupäällikköverkostolle viestitään ajankohtaisista asioista kerran kuussa lähetettävässä uutiskirjeessä, johon on koottu uusinta tietoa.

Lisäksi tietoa löytyy KT:n Linjasta > Verkostot > Työsuojelupäälliköt. Linja-palveluun on kirjauduttava omilla tunnuksilla.

Verkoston jäsenten on mahdollista jakaa dokumentteja ja käydä keskustelua työsuojelupäällikköverkoston Teams-kanavalla. Uudet työsuojelupäälliköt voivat jatkossa lähettää pyynnön liittyä Teams-kanavalle osoitteeseen tyosuojelupaallikot(at)kt.fi.
 
Työsuojeluun liittyviä kysymyksiä voit lähettää palvelusähköpostiimme tyosuojelu(at)kt.fi  

Kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintaryhmä TYRY ohjaa yhteistoimintasopimuksen sekä työsuojeluvaltuutetun ajankäytöstä annetun sopimuksen soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä ja antaa pyynnöstä lausuntoja sopimusten soveltamisesta aiheutuneista tulkintakysymyksistä.

Lausuntopyynnöt työsuojelun yhteistoimintaryhmä Tyrylle voi lähettää osoitteeseen tyry(at)kt.fi.

Työelämän kehittämisen asiantuntijat:

Minna Salli, työhyvinvointi, työkyvyn tuki, työterveys, työsuojelu
Marjaana Walldén, työsuojelu, työsuojelun yhteistoiminta, työsuojelun yhteistoimintaryhmä Tyry, työhyvinvointi

Anna Kukka

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2385
Matkapuhelin:
+358 50 347 9342
Sähköposti:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Satu Lilja

työmarkkina-asiain sihteeri
Puhelin:
+358 9 771 2101
Matkapuhelin:
+358 50 320 9741
Sähköposti:
Satu.Lilja@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Jaana Näsänen

kehittämispäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2141
Matkapuhelin:
+358 50 384 1664
Sähköposti:
Jaana.Nasanen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Minna Salli

työelämän kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2325
Matkapuhelin:
+358 40 720 8952
Sähköposti:
Minna.Salli@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Marjaana Walldén

työelämän kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2271
Matkapuhelin:
+358 40 059 6136
Sähköposti:
Marjaana.Wallden@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT