På svenska

KT:n verkostot kokoavat työnantajia yhteistyöhön ja vaikuttamaan

KT koordinoi ja tekee yhteistyötä kunta- ja hyvinvointialan työnantajien kanssa yli 20:ssä verkostossa. Verkostomme on pääasiassa tarkoitettu työnantajatehtävissä toimiville jäsenyhteisöjemme asiantuntijoille. Löydät tältä sivulta tietoa KT:n verkostoista, muun muassa niiden kohderyhmistä, tavoitteista ja toimintatavoista.

Ihmiset keskustelevat kokoontumisen kahvitauolla. Kuva: Mostphotos.

Osa KT:n verkostoista on tarkoitettu kaikille jäsenyhteisöille, osa vain kunta- tai hyvinvointialan organisaatioille tai esimerkiksi tietyille sopimusaloille. Tulevaisuudessa perustamme myös yritysjäsenillemme omia verkostoja.

Koordinoimme myös joitakin yhteistoiminnallisia verkostoja, joihin henkilöstön edustajat ovat tervetulleita.

Verkostomme kokoontuvat joko etä- tai lähitapaamisiin. Osa verkostoista lähettää jäsenilleen uutiskirjeitä ja osa jakaa materiaaleja KT:n Linja-palvelussa, jonne jäsenet saavat käyttöoikeudet. Joillakin verkostoilla on käytössään myös muita yhteistyöalustoja.

Omien verkostojensa lisäksi KT tekee yhteistyötä esimerkiksi seuraavien verkostojen kanssa

 • Kuntajohtajat ry
 • C21-kaupungit
 • Hyvinvointialuejohtajien H23-verkosto
 • Pelastusjohtajat
 • Maakuntajohtajat.

Esittelemme verkostomme tällä sivulla jaoteltuina kolmeen ryhmään, joita ovat

 • kaikille jäsenyhteisöille tarkoitetut verkostot
 • kunta-alan verkostot
 • hyvinvointialan verkostot.

Verkostoihin liittymisestä saa lisätietoa osoitteesta toimisto(at)kt.fi. Tervetuloa mukaan verkostoihimme!

Kaikille jäsenyhteisöille tarkoitetut verkostot

KT-yhteyshenkilöverkosto

KT-yhteyshenkilöverkosto kokoaa yhteen kaikkien toimialojen työnantajat. KT-yhteyshenkilöt edustavat paikallisia työnantajia ja ovat KT:lle tärkeitä yhteistyökumppaneita kunnissa, kuntayhtymissä, hyvinvointialueilla, hyvinvointiyhtymissä ja yrityksissä.

KT-yhteyshenkilöt koordinoivat henkilöstö- ja sopimusasioita. He huolehtivat muun muassa siitä, että heidän KT:lta saamansa työnantajatieto välittyy oikeille henkilöille omassa organisaatiossa.

Jokainen KT:n jäsenorganisaatio nimeää yhden varsinaisen KT-yhteyshenkilön ja tälle varahenkilön tai -henkilöitä. Suosittelemme, että suurissa organisaatioissa KT-yhteyshenkilölle on nimetty useita varahenkilöitä.

KT-yhteyshenkilö on ensisijainen paikallisen työnantajan edustaja KT:n kanssa tehtävässä yhteistyössä ja yhteydenpidossa. On tärkeää, että hän on johtavassa tai itsenäisessä asemassa toimiva viranhaltija tai työntekijä.

Järjestämme KT-yhteyshenkilöille webinaareja ajankohtaisista aiheista joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina. Lisäksi kutsumme kaikki KT-yhteyshenkilöt lähitapaamiseen, esimerkiksi seminaariin tai muuhun tilaisuuteen, noin kerran vuodessa. Järjestämme myös uusille KT-yhteyshenkilöille peruskoulutusta tärkeimmistä työnantaja-asioista vuosittain.

On tärkeää, että KT:lla on KT-yhteyshenkilöiden oikeat ja ajantasaiset yhteystiedot. KT-yhteyshenkilöt saavat KT:lta ajankohtaiskirjeitä oman työnsä tueksi sekä organisaation muille työnantajaedustajille välitettäväksi.

HR-verkosto

HR-verkosto kokoaa yhteen henkilöstötyötä tekevät työnantajan edustajat. Verkostossa kehitetään strategista ja tavoitteellista henkilöstöjohtamista ja -työtä, jolla lisätään muun muassa kunta- ja hyvinvointialan vetovoimaa työnantajana. Tavoitteena on myös tehdä näkyväksi strategisen henkilöstöjohtamisen vaikuttavuutta.

Verkostossa jaetaan tietoa ja kokemuksia hyvistä käytännöistä sekä opitaan yhdessä ajankohtaisista aiheista.

Verkosto järjestää jäsenilleen 3–5 webinaaria ja yhden verkostoitumistapaamisen vuodessa. Lisäksi verkoston jäsenet saavan HR-info-uutiskirjeen noin 10 kertaa vuodessa.

Työsuojelupäälliköiden verkosto

Verkostoon voivat liittyä vain kuntien, kuntayhtymien, hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien työsuojelupäälliköt.

Työsuojelupäälliköiden verkostossa käsitellään ajankohtaisten työsuojelukysymysten lisäksi työsuojelun yhteistoiminnan järjestämiseen ja työterveysyhteistyöhön liittyviä kysymyksiä.

Verkosto kokoontuu kahden viikon välein etätapaamiseen ja sillä on Teams-kanava, jossa jaetaan ajankohtaista tietoa. Teams-kanavalla verkoston jäsenet voivat myös keskustella toistensa kanssa. Lisäksi julkaisemme työsuojelupäällikköverkostolle omaa uutiskirjettä.

Jatkuvan oppimisen verkosto

Jatkuvan oppimisen verkosto on tarkoitettu työnantajan edustajille, jotka vastaavat tai ovat kiinnostuneita jatkuvasta oppimisesta.

Verkosto innostaa jäsenyhteisöjämme kehittämään jatkuvaa oppimista. Verkostossa jaetaan tietoa vaikuttavista käytännöistä ja keskustellaan ajankohtaisista osaamisen kehittämiseen ja koulutuspolitiikkaan liittyvistä aiheista.

Verkosto järjestää webinaareja ja julkaisee jäsenilleen uutiskirjettä.

Tärkeissä töissä -kehittäjäverkosto kunta- ja hyvinvointialalle

Tärkeissä töissä -kehittäjäverkosto kokoaa kunta- ja hyvinvointialan kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt yhteen. Verkosto on yhteistoiminnallinen, eli se on avoin sekä työnantajien että henkilöstön edustajille ja muille kehittäjille.

Verkostossa opitaan toisilta, levitetään hyviä käytäntöjä, keskustellaan kiinnostavista aiheista ja oivalletaan yhdessä.

Verkosto kokoontuu kerran kuukaudessa. Kokoontumiset toteutetaan etänä hyödyntäen verkoston käyttämää etätyöskentelyalustaa.

Kunta-alan verkostot

Kunta-alan kehittämisjaos
AvaaSulje

Kunta-alan kehittämisjaos

Kunta-alan kehittämisjaos on yhteistoiminallinen verkosto, jonka toimintaa KT koordinoi yhteistyössä palkansaajajärjestöjen kanssa.

KT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteinen työelämän kehittämisryhmä Tekry vahvistaa jaoston kokoonpanon vuosittain. Kun kunta tai kuntayhtymä liittyy mukaan jaokseen, se nimeää jäseniksi sekä työnantajan että henkilöstön edustajan.

Kehittämisjaoksen tavoitteena on parantaa kuntatyöpaikkojen vetovoimaisuutta, työnantajamielikuvaa ja työntekijäkokemusta. Verkosto nostaa esille työpaikoilla havaittuja kehittämistarpeita sekä tukee asiantuntemuksellaan kuntatyön uudistamista ja kehittämishankkeiden valmistelua. Lisäksi jaos haluaa tehdä hyvää kuntatyötä ja sen kehittämistä näkyväksi.

Verkosto kokoontuu sekä lähi- että etätapaamisiin noin kahden kuukauden välein ja työskentelee yhteisellä verkkoalustalla.

Työllisyyden edistämisen työnantajaverkosto
AvaaSulje

Työllisyyden edistämisen työnantajaverkosto

Verkostossa valmistaudutaan TE 2024 -uudistukseen sekä jaetaan tietoa ja hyviä käytäntöjä. Verkosto tukee kuntia etenkin muutos- ja henkilöstöjohtamisessa.

Verkoston jäseniksi voivat liittyä kuntien

 • työllisyyspalveluista vastaavat
 • henkilöstöjohtajat ja henkilöstöpäälliköt
 • muut rakennemuutoksen valmisteluun työnantajan edustajina osallistuvat asiantuntijat.

Verkosto järjestää säännöllisesti etätapaamisia ja jäsenille lähetetään uutiskirjeitä.

Liittyminen verkoston jäseneksi

Pääset mukaan verkostoon lähettämällä viestin osoitteeseen toimisto(at)kt.fi. Liitämme sinut verkoston postituslistalle ja saat myös käyttöoikeudet Linja-palveluumme, josta löydät muun muassa verkoston tilaisuuksien aineistoja.

KT Koulutus tarjoaa työnantajien edustajille koulutusta ja tietoiskuja TE 2024 -muutokseen liittyvistä asioista. Seuraathan koulutuskalenteristamme tulevia tapahtumiamme.

Työllisyysalueiden HR-vastuuvalmistelijoiden juridiikkaverkosto
AvaaSulje

Työllisyysalueiden HR-vastuuvalmistelijoiden juridiikkaverkosto

Työllisyyden HR- vastuuvalmistelijoiden juridiikkaverkosto on tarkoitettu niiden kuntien ja kuntayhtymien HR-vastuuvalmistelijoille, jotka vastaanottavat valtiolta TE-palveluiden henkilöstöä liikkeen luovutuksen perusteella. Tällaiset kunnat ja kuntayhtymät ovat voineet nimetä verkostoon jäseniä ja varajäseniä.

Uusi verkosto käsittelee juridisia asioita, kuten liikkeen luovutusta, yhteistoimintamenettelyä ja palvelussuhteen ehtoja.

Verkosto kokoontuu kerran kuukaudessa.

Varhaiskasvatuksen työnantajaverkosto (OVTES ja KVTES)
AvaaSulje

Varhaiskasvatuksen työnantajaverkosto (OVTES ja KVTES)

Varhaiskasvatusjohtajien verkostoon on kutsuttu kuntien HR- ja varhaiskasvatusjohtajat.

Verkosto tarjoaa jäsenilleen ajantasaista tietoa varhaiskasvatuksen henkilöstöasioista. KT haluaa myös lisätä verkoston avulla vuorovaikutusta jäsenistönsä kanssa varhaiskasvatuksen työnantajaedunvalvontaan liittyen.

Verkosto kokoontuu etätapaamisiin keskimäärin joka toinen kuukausi ja tarvittaessa useamminkin.

Suurten kaupunkien HR-johtajien verkosto
AvaaSulje

Suurten kaupunkien HR-johtajien verkosto

Verkosto on tarkoitettu suurten kaupunkien HR-johdolle ja HR-asiantuntijoille. Verkosto kokoontuu vuosittain lähitapaamiseen, jonka kaupungit järjestävät oman verkostonsa kokoontumisen yhteydessä.

Verkoston tapaamisissa opitaan toisilta ja jaetaan kokemuksia ajankohtaisista kehittämisasioista. KT tarjoaa kaupunkien asiantuntijoille ajankohtaista tietoa ja kerää heiltä palautetta toimintansa kehittämiseksi.

Eläinlääkäriasioiden työnantajaverkosto
AvaaSulje

Eläinlääkäriasioiden työnantajaverkosto

Eläinlääkäriasioiden työnantajaverkosto on edustukselliseen verkosto, johon KT kutsuu ympäristöterveydenhuollon johtoa ja eläinlääkintähuollosta vastaavia.

Verkosto vahvistaa KT:n yhteydenpitoa paikallisten työnantajien kanssa eläinlääkäreitä ja eläinlääkintähuoltoa koskevissa asioissa.

Verkosto kokoontuu noin kolme kertaa vuodessa etätapaamisiin, joissa käsitellään ajankohtaisia palvelussuhde-, sopimus- sekä lainsäädäntöaiheita.

Opetus- ja kasvatusalan työnantajatunti
AvaaSulje

Opetus- ja kasvatusalan työnantajatunti

Opetus- ja kasvatusalan työnantajatunti on avoin verkosto opetuksen järjestäjien työnantajaedustajille.

Verkosto pitää opetuksen järjestäjät ajan tasalla henkilöstöasioissa ja edistää elävää vuorovaikutusta työnantajaedustajien kanssa.

Verkosto kokoontuu etätapaamisiin joka toinen kuukausi. Työnantajatunnit löytyvät myös KT:n verkkosivuilla olevasta tapahtuma- ja koulutuskalenterista.

 

Ammatillisen koulutuksen työnantajaryhmä (OVTES)
AvaaSulje

Ammatillisen koulutuksen työnantajaryhmä (OVTES)

Verkostoon voivat osallistua ammatillisen koulutuksen järjestäjien koulutusjohtajat, rehtorit sekä HR-johtajat, -päälliköt ja -asiantuntijat. Myös Avaintan ja KT:n yritysjäsenet ovat mukana verkostossa.

Verkosto toimii sparrausryhmänä sopimusneuvotteluille ja ammatillisen koulutuksen muulle edunvalvonnalle.

Verkosto kokoontuu etätapaamisiin joka toinen kuukausi tai tarpeen mukaan.

 

Lukion työnantajaryhmä (OVTES)
AvaaSulje

Lukion työnantajaryhmä (OVTES)

Verkostoon on kutsuttu kahdentoista suurimman lukiokoulutuksen järjestäjän HR- ja toimialajohdon edustajat. Verkosto on koottu niin, että myös koulutuskuntayhtymillä on siinä riittävä edustus.

Verkosto toimii sparrausryhmänä sopimusneuvotteluille ja lukiokoulutuksen muulle edunvalvonnalle.

Verkosto kokoontuu etätapaamisiin joka toinen kuukausi tai tarpeen mukaan.

 

Peruskoulun työnantajaryhmä (OVTES)
AvaaSulje

Peruskoulun työnantajaryhmä (OVTES)

Verkostoon on kutsuttu neljäntoista suurimman perusopetuksen järjestäjän HR- ja toimialajohdon edustajat.

Kokoonpanossa on huomioitu myös osallistuminen aikaisempaan kehittämistyöhön sekä alueellinen yhteistyö.

Verkosto toimii sparrausryhmänä sopimusneuvotteluille ja perusopetuksen muulle edunvalvonnalle.

Verkosto kokoontuu etätapaamisiin joka toinen kuukausi tai tarpeen mukaan.

Kansalaisopistojen työnantajaryhmä (OVTES)
AvaaSulje

Kansalaisopistojen työnantajaryhmä (OVTES)

Verkostoon on kutsuttu 17 kunnan kansalaisopistojen rehtorit ja HR-edustajat.

Verkosto toimii sparrausryhmänä sopimusneuvotteluille ja kansalaisopistojen muulle edunvalvonnalle.  

Verkosto kokoontuu etätapaamisiin joka toinen kuukausi tai tarpeen mukaan. 

Hyvinvointialan verkostot

Hyvinvointialan kehittämisjaos
AvaaSulje

Hyvinvointialan kehittämisjaos

Hyvinvointialan kehittämisjaos on yhteistoiminnallinen verkosto, jonka toimintaa KT koordinoi yhteistyössä palkansaajajärjestöjen kanssa.

KT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteinen työelämän kehittämisryhmä Tekry vahvistaa jaoksen kokoonpanon vuosittain. Kun hyvinvointialue tai -yhtymä liittyy mukaan jaokseen, se nimeää jäseniksi sekä työnantajan että henkilöstön edustajan.

Kehittämisjaoksen tavoitteena on parantaa hyvinvointialuetyönantajien vetovoimaisuutta, työnantajamielikuvaa ja työntekijäkokemusta. Verkosto nostaa esille työpaikoilla havaittuja kehittämistarpeita sekä tukee asiantuntemuksellaan hyvinvointialueiden työn uudistamista ja kehittämishankkeiden valmistelua. Lisäksi jaos haluaa tehdä alan hyvää työtä ja sen kehittämistä näkyväksi.

Verkosto kokoontuu sekä lähi- että etätapaamisiin noin kahden kuukauden välein ja työskentelee yhteisellä verkkoalustalla.

Hyvinvointialueiden HR-johtajien verkosto
AvaaSulje

Hyvinvointialueiden HR-johtajien verkosto

KT on kutsunut verkostoon kaksi henkilöä, ja heidän mahdolliset varahenkilönsä, jokaiselta hyvinvointialueelta.

Verkostossa jaetaan tietoa, kehitetään henkilöstöjohtamista ja hyvinvointialan sopimuksia sekä vaikutetaan muun muassa alan lainsäädäntöön.

Verkosto tapaa etänä noin kahden kuukauden välein sekä lähitapaamisessa kerran vuodessa.

Hyvinvointialueiden HR-osaajien juridiikkaverkosto
AvaaSulje

Hyvinvointialueiden HR-osaajien juridiikkaverkosto

KT on kutsunut verkostoon kaksi henkilöä, ja heidän mahdolliset varahenkilönsä, jokaiselta hyvinvointialueelta.

Juridiikkaryhmässä käsitellään muun muassa työehtosopimuksiin ja työoikeuden prosesseihin liittyviä kysymyksiä. Ryhmä valmistelee tarvittaessa yhteisiä kannanottoja ja hoitaa edunvalvontaa esimerkiksi ministeriöiden suuntaan.

Verkoston kokoontuu noin kahden kuukauden välein etätapaamisiin.

Hyvinvointialueiden kansainvälisen rekrytoinnin verkosto
AvaaSulje

Hyvinvointialueiden kansainvälisen rekrytoinnin verkosto

Verkosto kokoaa yhteen hyvinvointialueiden kansainvälisestä rekrytoinnista vastaavat.

Verkostoyhteistyöllä lisätään hyvinvointialueiden valmiutta kansainväliseen rekrytointiin. Lisäksi verkoston jäsenille välitetään tietoa ministeriöiden ja virastojen kansainvälistä rekrytointia koskevista toimintatavoista ja kehittämishankkeista. Verkostossa jaetaan myös kokemuksia hyvinvointialueiden tekemistä kv-rekrytoinneista.   

Verkosto kokoontuu etätapaamisiin noin kahden kuukauden välein. 

Hyvinvointialueiden Tärkeissä töissä -kehittäjäverkosto
AvaaSulje

Hyvinvointialueiden Tärkeissä töissä -kehittäjäverkosto

Verkosto on tarkoitettu hyvinvointialueilla kehittämistyössä toimiville. Verkosto on yhteistoiminnallinen, eli se on avoin sekä työnantajien että henkilöstön edustajille.

Verkostossa jaetaan tietoa ja kokemuksia hyvinvointialueiden kehittämistyöstä sekä sen rahoitukseen, toimintamalleihin ja prosesseihin liittyvistä käytännöistä. Verkostossa kehitetään myös tarpeen mukaan kaikkia hyödyttäviä toimintatapoja ja -malleja.

Verkosto kokoontuu 4–6 kertaa vuodessa. Kokoontumiset toteutetaan etänä hyödyntäen verkoston käyttämää etätyöskentelyalustaa.

Hallinto

Sähköposti:
toimisto@kt.fi