KT tekee yhteistyötä verkostoissa

KT tekee läheistä yhteistyötä kuntatyönantajien sekä muiden työmarkkinatoimijoiden kanssa erilaisissa verkostoissa. KT ylläpitää omia verkostojaan sekä osallistuu muiden koordinoimiin verkostoihin ja työryhmiin.

Verkostot

KT-yhteyshenkilöverkosto kokoaa työnantajien edustajat

KT-yhteyshenkilöt ovat KT:n tärkeitä yhteistyökumppaneita kunnissa ja kuntayhtymissä sekä tulevilla hyvinvointialueilla. Jokaiseen KT:n edustamaan työnantajaorganisaatioon on nimetty KT-yhteyshenkilö. Suurimmissa organisaatioissa voi olla useampia yhteyshenkilöitä.

KT-yhteyshenkilö on ensisijainen paikallisen työnantajan edustaja KT:n kanssa tehtävässä yhteistyössä ja yhteydenpidossa. On tärkeää, että KT-yhteyshenkilö on johtavassa tai itsenäisessä asemassa toimiva viranhaltija tai työntekijä.

Tulevaisuudessa myös KT:n uusien jäsenten eli hyvinvointialueiden ja yhteisöjäsenten yhteyshenkilöt nimetään, ja heistä tulee KT:n yhteyshenkilöverkoston jäseniä.

KT-yhteyshenkilö koordinoi yhteydenpitoa ja henkilöstöasioita

KT-yhteyshenkilö koordinoi työnantajan edustajana henkilöstöasioita ja huolehtii virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta sekä yhtenäisen linjan noudattamisesta.

Hän toimii työnantajan edustajana muun muassa paikallisissa työmarkkina-asioita koskevissa neuvotteluissa ja antaa palautetta KT:lle virka- ja työehtosopimuksiin liittyvistä ongelmista ja kehittämistarpeista.

KT-yhteyshenkilö toimii myös palvelussuhdeasioiden koordinoijana ja pyrkii ensi vaiheessa selvittämään paikalliset ongelmat. Tarpeen tullen hän ottaa yhteyttä KT:n asiantuntijoihin.

KT-yhteyshenkilö huolehtii, että hänen KT:lta saamansa työnantajatieto välittyy oman organisaation johdolle. Yhteyshenkilö opastaa ja neuvoo johtoa näissä asioissa sekä huolehtii myös esihenkilöiden osaamisesta.

On tärkeää, että KT:lla on oikeat ja ajantasaiset KT-yhteyshenkilöiden yhteystiedot.

KT:n HR-verkosto kehittää henkilöstötyötä

HR-verkosto kokoaa yhteen henkilöstötyötä tekevät työnantajan edustajat. Tavoitteena on kehittää henkilöjohtamista ja -työtä strategisesti ja tavoitteellisesti, jakaa hyviä käytäntöjä ja tukea muutosjohtamista organisaatioiden uudistuksissa. Verkosto järjestää jäsenilleen erilaisia tapahtumia, joihin voi osallistua myös etänä.

KT:n verkosto työsuojelupäälliköille

KT koordinoi myös edustamiensa organisaatioiden työsuojelupäälliköille tarkoitettua verkostoa. Verkoston jäsenille tiedotetaan työsuojeluun liittyvistä ajankohtaisista aiheista sekä järjestään tapaamisia.

Yhteystiedot

Satu Lilja

Satu Lilja

työmarkkina-asiain sihteeri
Puhelin:
+358 9 771 2101
Matkapuhelin:
+358 50 320 9741
Sähköposti:
Satu.Lilja@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Jaana Näsänen

Jaana Näsänen

kehittämispäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2141
Matkapuhelin:
+358 50 384 1664
Sähköposti:
Jaana.Nasanen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Anna Kukka

Anna Kukka

neuvottelupäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2385
Matkapuhelin:
+358 50 347 9342
Sähköposti:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT