KT tekee yhteistyötä verkostoissa

KT tekee läheistä yhteistyötä kuntatyönantajien sekä muiden työmarkkinatoimijoiden kanssa erilaisissa verkostoissa. KT ylläpitää omia verkostojaan sekä osallistuu muiden koordinoimiin verkostoihin ja työryhmiin.

Verkostot

KT-yhteyshenkilöverkosto kokoaa työnantajien edustajat

KT-yhteyshenkilöt ovat KT:n tärkeitä yhteistyökumppaneita kunnissa ja kuntayhtymissä. Jokaiseen kuntaan ja kuntayhtymään on nimetty KT-yhteyshenkilö. Suurimmilla kuntatyönantajilla voi olla useampia yhteyshenkilöitä.

KT-yhteyshenkilö on ensisijainen paikallisen työnantajan edustaja KT:n ja kunnan tai kuntayhtymän välisessä yhteistyössä ja yhteydenpidossa. On tärkeää, että KT-yhteyshenkilö on johtavassa tai itsenäisessä asemassa toimiva viranhaltija tai työntekijä.

KT-yhteyshenkilö koordinoi yhteydenpitoa ja henkilöstöasioita

KT-yhteyshenkilö koordinoi työnantajan edustajana henkilöstöasioita ja huolehtii virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta sekä yhtenäisen linjan noudattamisesta.

Hän toimii työnantajan edustajana muun muassa paikallisissa työmarkkina-asioita koskevissa neuvotteluissa ja antaa palautetta KT:lle virka- ja työehtosopimuksiin liittyvistä ongelmista ja kehittämistarpeista.

KT-yhteyshenkilö toimii myös palvelussuhdeasioiden koordinoijana ja pyrkii ensi vaiheessa selvittämään paikalliset ongelmat. Tarpeen tullen hän ottaa yhteyttä KT:n asiantuntijoihin.
 

KT-yhteyshenkilö huolehtii, että hänen KT:lta saamansa työnantajatieto välittyy kunnan/kuntayhtymän johdolle. Hän opastaa ja neuvoo kunnan johtoa näissä asioissa sekä huolehtii myös esimiesten osaamisesta.

On tärkeää, että KT:lla on oikeat ja ajantasaiset KT-yhteyshenkilöiden yhteystiedot.

Ilmoita muuttuneista yhteystiedoista KT:lle >

KT:n HR-verkosto kehittää henkilöstötyötä

HR-verkosto kokoaa yhteen henkilöstötyötä tekevät työnantajan edustajat. Tavoitteena on kehittää henkilöjohtamista ja -työtä strategisesti ja tavoitteellisesti, jakaa hyviä käytäntöjä ja tukea muutosjohtamista organisaatioiden uudistuksissa. Verkosto järjestää jäsenilleen erilaisia tapahtumia, joihin voi osallistua myös etänä.

Tutustu HR-verkoston toimintaan sen omilla sivuilla >

KT:n verkosto työsuojelupäälliköille

KT koordinoi myös kuntaorganisaatioiden työsuojelupäälliköille tarkoitettua verkostoa. Verkoston jäsenille tiedotetaan työsuojeluun liittyvistä ajankohtaisista aiheista sekä järjestään tapaamisia.

Työelämän kehittämisohjelma Kuntekon verkostot ovat avoimia kaikille kuntatyöpaikoille

KT:n ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteisellä työelämän kehittämisohjelma Kuntekolla on useita kehittämisverkostoja, jotka suunnitellaan ajankohtaisten teemojen ympärille. Verkostot kootaan tukemaan kuntaorganisaatioiden omaa kehittämistyötä sekä vertaisoppimisen areenaksi.

Uusia verkostojen teemoja voi ehdottaa Kuntekolle. Käynnissä ovat muun muassa seuraavat verkostot:

  • Keveät ja nopeat työskentelytavat – osaamisen ennakointia toimintatapojen muutoksessa
  • Kiire ja työjonot kuriin kuntatyössä
  • Osallistavat menetelmät työyhteisöjen ja työelämän kehittämisen apuna
  • Perheystävälliset kuntatyöpaikat – työn ja muun elämän yhteensovittaminen
  • Reaktiivisesta kiinteistönpidosta ennakoivaksi
  • Tulevaisuuden aikuissosiaalityö
  • ​Yhdessä kehittämällä kohti digiajan kuntaa

Tutustu Kuntekon tarjoamiin kehittämisverkostoihin tarkemmin Kuntekon nettisivuilla > 

Yhteystiedot

Satu Lilja

Satu Lilja

työmarkkina-asiain sihteeri
Puhelin:
+358 9 771 2101
Matkapuhelin:
+358 50 320 9741
Sähköposti:
Satu.Lilja@kt.fi
Organisaatio:
KT Kuntatyönantajat
Hallinto
Anniina Tuomi

Anniina Tuomi

projektikoordinaattori
Puhelin:
+358 9 771 2039
Matkapuhelin:
+358 50 405 9989
Sähköposti:
Anniina.Tuomi@kt.fi
Organisaatio:
KT Kuntatyönantajat
Tehtävät:
  • Etänä enemmän, Digitalisaatio ja työn murros -hankkeet