Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES

Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES 2017 on voimassa 1.2.2017–31.1.2018. Sopimuskaudella ei koroteta palkkoja.

ttes

Työaika pitenee

  • Tuntipalkkaisten sopimuksen mukaisessa päivätyössä ja kaksivuorotyössä säännöllistä työaikaa pidennetään siten, että se on 38 tuntia 45 minuuttia viikossa.
  • Arkipyhä lyhentää säännöllistä työaikaa 7 tuntia 45 minuuttia.
  • Arkipyhäkorvaus on aiempaa pienempi ja vastaa 5 tunnin 9 minuutin palkkaa.

Lomarahoja vähennetään

Lomarahojen vähentämisestä on tehty erillinen virka- ja työehtosopimus, jota noudatetaan vuosina 2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019. Sitä noudatetaan myös tuntipalkkaisten sopimusten piirissä.

Vuosilomapalkka ja lomakorvaus lomanmääräytymisvuodelta 2016–2017 lasketaan 31.1.2017 saakka käyttämällä kerrointa 1,5. Tämän jälkeen eli 1.2.2017 lukien käytetään kerrointa 1,35.

Myös lomanmääräytymisvuosien 2017–2018 ja 2018–2019 lomapalkka ja lomakorvaus lasketaan käyttämällä kerrointa 1,35.

Työaikapankki ja paikallinen sopiminen

Myös tuntipalkkaisten sopimuksen piirissä olevilla on mahdollisuus ottaa käyttöön työaikapankkijärjestelmä. Työaikapankkia koskeva määräys on lisätty TTES 2017:n työaikalukuun. Työaikapankin käytöstä on annettu yhteinen erillinen ohjeistus.

Kunta-alan sopimusratkaisuun sisältyy myös kaikkia sopimusaloja koskeva yhteinen paikallisen sopimisen ohjeistus. Tarkemmat ohjeet löytyvät KT:n yleiskirjeistä.

Työaika ja työaikajärjestelyt

TTES:n piiriin kuuluvan työntekijän säännöllinen työaika on 38 tuntia 45 minuuttia viikossa. Työaika voidaan järjestää joko päivätyönä (TTES 9 §) taikka kaksivuorotyönä (TTES 10 §). Ympäri vuorokautisessa toiminnassa työaika määräytyy kolmivuorotyönä (TTES 12 § tai 13 §).

Palkkaus

TTES:n piiriin kuuluvalle työntekijälle maksetaan palkka työssäolon ajalta aikapalkkana tai urakkapalkkana (TTES 30–32 §). Palkallisilta poissaoloajoilta tuntipalkka puolestaan määräytyy keskituntiansiona (TTES 35 §).

Vuosiloma

TTES:n piiriin kuuluvan työntekijän vuosiloman pituuteen vaikuttavat sekä oman työnantajan palvelusaika ja täysien lomanmääräytymiskuukausien lukumäärä, että myös mahdollisesti muun työnantajan palvelusta hyväksi luettava palvelusaika.

Täyden vuosiloman pituus on vähintään 23 vuosilomapäivää (n. 4,5 viikkoa) ja enintään 38 vuosilomapäivää (n. 7,5 viikkoa). TTES 50 §.

Yhteystiedot

Suvi Kämäri

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2381
Matkapuhelin:
+358 50 527 1097
Sähköposti:
Suvi.Kamari@kt.fi
Organisaatio:
KT Kuntatyönantajat
Yleiset palvelussuhdeasiat