På svenska
Painetun tutntipalkkaisten sopimuksen 2020-2021 kansi.

Kunta-alan tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES

Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES 2020–2021 voimassa 1.4.2020–28.2.2022. TTES 2022-2025 ilmestyy marras–joulukuussa ja toimitetaan asiakkaille joulukuun aikana. Sopimusmuutoksista on kerrottu KT:n yleiskirjeissä 3/2022 ja 7/2022.

TTES 2020–2021

Sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan kahdella yleiskorotuksella ja yhdellä paikallisella järjestelyerällä.

Yleiskorotus 1.8.2020 lukien

Perustuntipalkkoja korotetaan yleiskorotuksella 1.8.2020 lukien 12–20 senttiä ja urakkapalkkoja 1 prosentilla. Henkilökohtaista lisää korotetaan 1 prosentilla, kuitenkin vähintään 1 senttiä. Työkokemuslisiä ja työolosuhdelisiä ei koroteta.

Yleiskorotus 1.4.2021 lukien

Perustuntipalkkoja ja urakkapalkkoja korotetaan 1.4.2021 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,0 prosenttia.

Paikallinen järjestelyerä

Paikallinen järjestelyerä 1.4.2021 lukien on 0,8 prosenttia TTES:n palkkasummasta.

Työaika

Säännöllisen työajan pidennys päivätyössä ja kaksivuorotyössä sekä arkipyhäkorvauksen määrä ovat voimassa 30.8.2020 saakka.  Työaikojen pidennysten poistuessa 31.8.2020 tilalle on sovittu eräistä, muun muassa työaikaluvun ja vuosilomaluvun muutoksista. Nämä muutokset tulevat voimaan 31.8.2020.

Suvi Kämäri

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2381
Matkapuhelin:
+358 50 527 1097
Sähköposti:
Suvi.Kamari@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT