På svenska

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus. Varhaiskasvatuksen henkilöstöön sovelletaan tehtävästä ja viranhaltijan tai työntekijän kelpoisuudesta riippuen joko OVTES:n osio G:n määräyksiä, KVTES:n liitteen 5 määräyksiä tai KVTES:n liitteen 12 määräyksiä.

Lapset pelaavat jalkapalloa. Kuva: Lukas / Pexels.

OVTES:n osio G

OVTES:n osiota G sovelletaan kelpoisuusvaatimukset täyttävään päiväkotien ja sairaaloiden sekä varhaiskasvatuslain mukaisen kerhotoiminnan varhaiskasvatuksen opettajan, erityisopettajan tai päiväkodin johtajan tehtävässä toimivaan opetushenkilöstöön.

OVTES:n osiossa G on suoraan viittauksia KVTES:n määräyksiin muun muassa työaikaan ja vuosilomiin liittyen.

KVTES:n liite 5

KVTES:n liitettä 5 sovelletaan varhaiskasvatuksen hoito- ja kasvatushenkilöstöön, varhaiskasvatuksen palveluohjaajiin ja perhepäivähoidon ohjaajiin sekä eräisiin koulun ammatti- ja peruspalvelutehtäviin.

KVTES:n liitteen 5 soveltamisalaan kuuluvat siis esimerkiksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, varhaiskasvatuksen sosionomi ja varhaiskasvatusyksikössä työskentelevä perhepäivähoitaja.

KVTES:n liite 12

Omassa kodissaan työskenteleviin perhepäivähoitajiin sovelletaan KVTES:n liitettä 12.

Varhaiskasvatukseen liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä ja ohjeita

OVTES:n osio G:hen liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä ja ohjeita

Päiväkodin työaikoihin liittyviä kysymyksiä (OVTES:n osio G ja KVTES:n liite 5)

KVTES:n liitteeseen 12 liittyviä ohjeita

Varhaiskasvatuslakiin liittyvä ohje

Koronaan liittyviä kysymyksiä ja ohjeita

Varhaiskasvatuksen palvelussuhdeasiat

Sähköposti:
vaka@kt.fi