På svenska

KT palvelee julkisen alan yrityksiä

Tiesitkö, että KT:n jäseniksi voivat liittyä myös kuntien ja hyvinvointialueiden omistamat yritykset? ​ ​

Yritykset KT:n jäseninä

Yritykset ovat tärkeä ja luonteva osa kuntien ja hyvinvointialueiden konsernimuotoista toimintaa aina tukitoiminnoista tietyllä toimialalla toimiviin yrityksiin. Nyt myös kuntien ja hyvinvointialueiden omistamat yritykset voivat tulla KT:n jäseniksi.

KT palvelee työnantajajärjestönä kunta- ja hyvinvointialueomisteisia yrityksiä, joissa KT:n lakisääteisillä jäsenyhteisöillä eli kunnilla, hyvinvointialueilla, kuntayhtymillä tai hyvinvointiyhtymillä on määräysvalta. Kyseisiä yrityksiä nimitetään usein esimerkiksi tytäryhteisöiksi tai in-house-yhtiöiksi.

KT:n yritysjäseniksi ovat tervetulleita osakeyhtiöt, osuuskunnat ja säätiöt, edellyttäen yhden tai useamman lakisääteisen jäsenyhteisömme määräysvaltaehdon täyttymistä eli pääsääntöisesti kirjanpitolain mukaisen 50 prosentin omistusosuuden ylittymistä.

Palvelut kuntien ja hyvinvointialueiden yrityksille

KT:n yli 60 työmarkkinajuristia ja asiantuntijaa tarjoavat yritykselle korkeatasoista neuvontaa, koulutusta ja keskusjärjestötasoista vaikuttamistyötä. Olemme erikoistuneet laajasti julkisen sektorin kysymyksiin. Meidän kauttamme yritykset pääsevät mukaan sinne, missä työmarkkinoiden pelisäännöistä oikeasti päätetään.

Kunta- ja hyvinvointialan työnantajien vastuullisina edunvalvojina olemme sitoutuneet edistämään alan tuloksellisuutta ja tuottavuutta, panostamaan alan veto- ja pitovoimaan, sekä kehittämään kunta- ja hyvinvointialuekonserneja palvelevia ratkaisuja myös paikallisesti sopien.

Konsernitasolla yhtenevät työehtosopimukset takaavat yritysjäsenillemme omistajiaan vastaavan palkkatason ja työsuhteiden ehdot. Tämä edistää henkilöstön liikkuvuutta ja parantaa osaavan henkilöstön saatavuutta koko konsernissa. KT:n jäseninä yritykset pääsevät myös osallisiksi kunta- ja hyvinvointialalle ominaisesta työelämän kehittämistoiminnasta.

Ville Rautio

projektisuunnittelija
Puhelin:
+358 9 771 2724
Matkapuhelin:
+358 50 473 0724
Sähköposti:
Ville.Rautio@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Tehtävät:
  • KT:n yritysjaosto, koulutus

KT Yritykset

Sähköposti:
yritykset@kt.fi