På svenska

KT Yritykset palvelee julkisen alan yrityksiä

Tiesitkö, että KT:n jäseniksi voivat liittyä myös kuntien ja hyvinvointialueiden omistamat yritykset? ​ ​

Kuntien ja hyvinvointialueiden omat yritykset voivat liittyä KT:n jäseniksi.

KT:n jäseninä kuntien ja hyvinvointialueiden omistamat yritykset ovat muun konsernin kanssa saman työnantajaedunvalvonnan piirissä. ​

Yritys saa käyttöönsä KT:n monipuoliset palvelut, työoikeuden osaamisen ja valtakunnallisen edunvalvonnan.

Jäsenmaksumme on kilpailukykyinen.​

Palvelut kuntien ja hyvinvointialueiden yrityksille

KT:n yli 60 työmarkkinajuristia ja asiantuntijaa tarjoavat yritykselle korkeatasoista neuvontaa, koulutusta ja keskusjärjestötasoista vaikuttamistyötä. Olemme erikoistuneet julkisen sektorin kysymyksiin. Meidän kauttamme yritykset pääsevät mukaan sinne, missä työmarkkinoiden pelisäännöistä oikeasti päätetään.​

Jos yritys on nykyisin Avaintan jäsen, ota yhteyttä Avaintaan, sillä he osaavat parhaiten neuvoa, mikä on paras ratkaisu yrityksellesi.

KT:n yritysjäsenyys on työnantajalle luotettavin ja vastuullisin valinta. ​

KT:n yritysjäsenten sopimusrakenne

KT:n yritysjäsenet soveltavat kunta- ja hyvinvointialan sopimuksia, sekä Avainta ry:n sopimuksia. KT:n yritysjäseniä koskeva työehtosopimus on voimassa 1.3.2023–30.4.2025.

Hyvinvointialalla toimivissa jäsenyrityksissä noudatetaan kolmea sopimusta: SOTE-sopimusta, Lääkärien virka- ja työehtosopimusta (LS) sekä Hyvinvointialan yleistä virka- ja työehtosopimusta (HYVTES). HYVTES sisältää yleiset työsuhteen ehdot koko alalle ja vastaa tasoltaan kunta-alalta tuttua KVTES-sopimusta. Yrityksissä sovelletaan sopimuksia vain työsuhteisia työntekijöitä koskevin osin.

Työsuhteen ehdot ovat KT:n jäsenyrityksissä yhteneväisiä hyvinvointialan kanssa. Tämä tarkoittaa, että yrityksiä koskee se, mitä KT ja pääsopijajärjestöt ovat aiemmin sopineet hyvinvointialan kehittämisohjelmasta sekä palkkausjärjestelmän kehittämisestä ja palkkauksen yhteensovittamisesta. 

Opetusalalla toimivissa jäsenyrityksissä noudatetaan kahta sopimusta: Avaintan opetusalan sopimusta AVAINOTESiä ja palvelussuhteen yleisten ehtojen suhteen AVAINTESiä.

Muilla aloilla toimivissa KT:n jäsenyrityksissä noudatetaan AVAINTESiä.

Jos KT:n jäseneksi liittyvässä yrityksessä on noudatettu muita työehtosopimuksia, sovelletaan yrityksen henkilöstöön edelleen kyseisiä työehtosopimuksia sopimuskauden loppuun asti työehtosopimuslain mukaisesti. On hyvä huomata, että tämä koskee myös Avaintasta KT:n jäseniksi siirtyviä yrityksiä. Valtakunnalliset sopimusosapuolet voivat sopia asiasta myös toisin aikaistussopimuksella.

KT:n yritysjaosto vastaa jatkossa yritysten sopimusjärjestelmän ja muun toiminnan kehittämisestä. Yritysjaostoon valitut edustajat edustavat jäsenyrityksiä ja jäsenyritysten omistajatahoja.

Viimeistään keväällä 2025 Avaintyönantajat Avainta ry:n sopimusten umpeutuessa on aika neuvotella KT:n jäsenyrityksille omat sopimukset opetustoimialalle sekä muille aloille. Hyvinvointialan työehtosopimukset umpeutuvat 30.4.2025. 

Hae KT:n yritysjäseneksi

​KT:n yrityspalveluiden toiminta perustuu lakiin kunta- ja hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä.

Lain mukaan  KT:n jäsenyhteisöjä ovat kunnat, kuntayhtymät, hyvinvointialueet ja hyvinvointiyhtymät.

Myös yritykset, osuuskunnat ja säätiöt ovat tervetulleita KT:n jäsenyhteisöiksi, jos laissa määritellyt jäsenyyden edellytykset täyttyvät.

Jos haluat lisätietoa jäsenyydestä, ota meihin yhteyttä! ​


‌Milloin yritys voi liittyä KT:n jäseneksi?

Kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä (630/2021) annetun lain mukaan KT:n jäsenyhteisöksi voi liittyä

 1. osakeyhtiö, jonka kaikki osakkeet ovat KT:n lakisääteisten jäsenyhteisöjen (kuntien ja hyvinvointialueiden sekä kuntayhtymien ja hyvinvointiyhtymien) tai jäsenyhteisöksi liittyneen osakeyhtiön omistuksessa
   
 2. osuuskunta, jonka jäseninä on vain lakisääteisiä jäsenyhteisöjä (kuntia, hyvinvointialueita, kuntayhtymiä ja hyvinvointiyhtymiä)
   
 3. osakeyhtiö, säätiö tai osuuskunta, jossa yhdellä tai useammalla lakisääteisellä jäsenyhteisöllä (kunnalla, hyvinvointialueella, kuntayhtymällä ja hyvinvointiyhtymällä) on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta ja jonka avulla tuotetaan kuntien tai hyvinvointialueiden lakiin perustuvien tehtävien hoidon edellyttämiä palveluja sekä näitä välittömästi palvelevia toimintoja
   
 4. osakeyhtiö, säätiö tai osuuskunta, jossa yhdellä tai useammalla lakisääteisellä jäsenyhteisöllä (kunnalla, hyvinvointialueella, kuntayhtymällä ja hyvinvointiyhtymällä) on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta ja jonka työntekijöiden enemmistö on välittömästi ennen osakeyhtiön, säätiön tai osuuskunnan perustamista ollut jäsenyhteisön palveluksessa.

Ville Rautio

projektisuunnittelija
Puhelin:
+358 9 771 2724
Matkapuhelin:
+358 50 473 0724
Sähköposti:
Ville.Rautio@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Tehtävät:
 • KT:n yritysjaosto, koulutus

KT Yritykset

Sähköposti:
yritykset@kt.fi