På svenska

Kunta-alalla seurataan työn murrosta

Kunta-alan työmarkkinaosapuolten yhteisellä työn murroksen seurannalla valmistaudutaan teknologian ja uusien toimintatapojen tuomiin muutoksiin ja uudistuksiin seuraavina vuosina ja vuosikymmeninä. Viimeisin seuranta on toteutettu keväällä 2021.

Kuvassa on valkoinen robotti.

Kunta-alan työmarkkinaosapuolet tukevat työelämän uudistamista kuntatyöpaikoilla

Työn murroksen seuranta on KT:n ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteinen hanke, jolla valmistaudutaan seuraavien vuosien ja vuosikymmenien uudistuksiin alalla. Tarkoitus ei ole vain tehdä näkyväksi kuntatyötä ja osallistua ajankohtaiseen keskusteluun, vaan vahvistaa yhteistä ymmärrystä kuntatyön ja työmarkkinatoiminnan kehittämiseksi työn- ja teknologian murroksessa. Maan suurimpana toimialana viitoitamme työn murroksen seurannassa tietä myös muille toimialoille.

Kunta-alan työmarkkinaosapuolet haluavat olla aktiivisesti mukana kehittämässä työtä ja sen organisointitapoja sekä parantamassa kunta-alan arvostusta ja toimintaedellytyksiä. Päätimme kesäkuussa 2018 ryhtyä yhdessä pitkäjänteisesti ja systemaattisesti seuraamaan työn murrosta kunta-alalla. Ensimmäiset tulokset julkaistiin 2019.

Seurantatutkimus 2021 toteutettiin keväällä, ja sen ensimmäisiä tuloksia julkaistiin jo kesäkuun alussa 2021.

Työn murros – mitä se tarkoittaa?

Työn murros tarkoittaa vuosia ja vuosikymmeniä kestävää muutosta kohti uudenlaista ja monipuolisempaa työn maailmaa. 

Nykyisin muutosta nopeuttavat uuden teknologian, kuten digitaalisten palvelujen, robottien, tekoälyn ja alustojen hyödyntäminen, mutta myös – mikä on ollut vähemmän esillä keskustelussa – toimintatapojen kehittäminen ja uudistaminen työyhteisöissä ja työpaikoilla, sekä resurssien rajallisuus.

Työn muuttuminen ei tietenkään ole mikään uusi asia, uutta on sen nopeutuminen. Suurin syy muutoksen nopeutumiseen on ollut digitalisaatio. Digitaaliset palvelut ja työvälineet ovat jo työnteon arkea, robotit ja tekoälysovellukset ovat vasta laajasti tulossa työnteon tueksi.  

Työn murros vaikuttaa eri tavoin eri ammatteihin ja toimialoihin 

Vähitellen työn murros muuttaa töiden sisältöjä, toimintatapoja ja työn organisointia kaikissa ammateissa. Kiinnostavaa on, miten se tapahtuu. Samalla kun osa vanhoista tehtävistä häviää tai siirtyy muulla tavoin hoidettavaksi, syntyy myös kokonaan uusia ammatteja ja tehtäviä.

Työpaikoilla tapahtuvan kehityksen lisäksi työn murros kunta-alalla kytkeytyy muun muassa

 • kunta-alan sopimus- ja neuvottelujärjestelmän uudistuksiin
 • julkisten palvelujen rahoituksen ja talouden turvaamiseen
 • kunta-alan suositusten uudistamiseen ja päivittämiseen
 • käynnissä oleviin valtakunnallisiin osaamisen ja työelämän kehittämishankkeisiin
 • työelämän yhteistoiminnalliseen kehittämiseen kunta-alalla

Mitä työn murroksessa seurataan?

Kunta-alan työn murroksen seurannassa vuonna 2021 tarkasteltiin 23 eri aihetta. 

 1. Tarinoiden kirjastot
 2. Hallinto- ja toimistotyön arvo ja muutos
 3. Vanhusten palvelut: Digitalisaation ja uusien toimintatapojen hyödyntäminen vanhusten palveluissa
 4. Uudistuva sosiaali- ja terveyskeskus
 5. Sairaalat teknologian ja työn murroksessa
 6. Sosiaalityön uudet ratkaisut
 7. Työn murros ja uudistuva kuntatekniikka
 8. Tärkeät ateria- ja puhtauspalvelut
 9. Maailman paras peruskoulu
 10. Uudistuva ammatillinen koulutus
 11. Lukiot: Digitalisaation ja uusien toimintatapojen hyödyntäminen lukiossa
 12. Kehittyvä ja innovatiivinen kuntatyö
 13. Nykyaikainen nuorisotyö
 14. Robotit ja tekoäly ihmisten apuna
 15. Itseohjautuvuus ja tiimityöskentely kunta-alalla
 16. Kestävää kehitystä kuntatyöllä
 17. Uutta toimitilaratkaisuissa
 18. Työssä oppiminen ja ohjaus
 19. Etätyö kunta-alalla
 20. Liikkumisen ja logistiikan uudet ratkaisut
 21. Uudistuva varhaiskasvatus
 22. Julkisen työn merkitys ja arvo
 23. Digitalisaatio kuntatyössä (kooste)

   Digiä kuntatyössä -hankkeessa kerätään kuntakentän digioivalluksia

   Työn murroksen seurannan pohjalta syntyi KT:n ja Kuntaliiton yhteinen Digiä kuntatyössä -hanke, jossa kerätään ja esitellään digioivalluksia kuntakentältä. Vuoden 2021 aikana kuvattiin 15 oivaltavaa kuntatyön digitapausta, jotka kertovat digitalisaation ja työn murroksen tematiikkaa kunnan työntekijöiden, kuntalaisten, kunnan johdon ja kunnan asiakkaiden näkökulmista. Digikuvaukset tuovat esiin myös sen, miten digitalisaatio muuttaa työtä ja työn tekemisen tapoja.

   Niilo Hakonen

   johtava työelämän kehittämisen asiantuntija
   Puhelin:
   +358 9 771 2025
   Matkapuhelin:
   +358 40 820 6800
   Sähköposti:
   Niilo.Hakonen@kt.fi
   Organisaatio:
   Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT