På svenska

Työn murrosta seurataan kunta- ja hyvinvointialalla

Kunta- ja hyvinvointialojen työmarkkinaosapuolet valmistautuvat yhteisellä työn murroksen seurannalla teknologian ja uusien toimintatapojen tuomiin muutoksiin ja uudistuksiin seuraavina vuosina ja vuosikymmeninä.

Kolmas seurantakierros toteutetaan syksyllä 2023. KT kutsuu kuntien, kuntayhtymien, hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien johtoa ja kehittäjiä mukaan työn murroksen seurantaan. Toivomme myös, että kutsua välitetään eteenpäin työpaikoilla.

  Koululaiset testaavat 3D-tulostinta ja robotteja oppitunnilla. Kuva: Mostphotos.
  Ilmoittaudu mukaan seurantaan

  Kerätään yhdessä tietoa nykyaikaisesta kunta- ja hyvinvointialuetyöstä työn murroksen seurannassa! Katso lisätietoja KT:n yleiskirjeestä 22/2023.

  Alan työmarkkinaosapuolet tukevat työelämän uudistamista työpaikoilla

  Työn murroksen seuranta on KT:n ja kunta- ja hyvinvointialojen pääsopijajärjestöjen yhteinen hanke, jolla valmistaudutaan seuraavien vuosien ja vuosikymmenien uudistuksiin. Tarkoitus ei ole vain tehdä näkyväksi nykyaikaista työtä kunta- ja hyvinvointialoilla ja osallistua ajankohtaiseen keskusteluun, vaan myös vahvistaa yhteistä ymmärrystä julkisen työn ja työmarkkinatoiminnan kehittämiseksi työn- ja teknologian murroksessa. Maan suurimpana toimialana viitoitamme työn murroksen seurannassa tietä myös muille toimialoille.

  Kunta- ja hyvinvointialojen työmarkkinaosapuolet haluavat olla aktiivisesti mukana kehittämässä työtä ja sen organisointitapoja sekä parantamassa julkisen työn arvostusta ja toimintaedellytyksiä. Päätimme kesäkuussa 2018 ryhtyä yhdessä pitkäjänteisesti ja systemaattisesti seuraamaan työn murrosta kunta-alalla.

  Seurannan ensimmäiset tulokset julkaistiin 2019. Toinen seurantakierros toteutettiin korona-aikana vuonna 2021. Syksyn 2023 seurannassa mukana ovat ensimmäistä kertaa myös itsenäiset hyvinvointialueet. Seuranta käynnistyy alkusyksystä asiantuntijakeskusteluilla eri aiheista. Lokakuussa 2023 kaikilla halukkailla on mahdollisuus vastata työn murroksen seurantakyselyyn valitsemistaan aiheista.

  Työn murros – mitä se tarkoittaa?

  Työn murros tarkoittaa vuosia ja vuosikymmeniä kestävää muutosta kohti uudenlaista ja monipuolisempaa työn maailmaa. 

  Nykyisin muutosta nopeuttavat uuden teknologian, kuten digitaalisten palvelujen, robottien, tekoälyn ja alustojen hyödyntäminen, mutta myös – mikä on ollut vähemmän esillä keskustelussa – toimintatapojen kehittäminen ja uudistaminen työyhteisöissä ja työpaikoilla, sekä resurssien rajallisuus.

  Työn muuttuminen ei tietenkään ole mikään uusi asia, uutta on sen nopeutuminen. Suurin syy muutoksen nopeutumiseen on ollut digitalisaatio. Digitaaliset palvelut ja työvälineet ovat jo työnteon arkea, robotit ja tekoälysovellukset ovat laajasti tulossa työnteon tueksi.  

  Työn murros vaikuttaa eri tavoin eri ammatteihin ja toimialoihin 

  Vähitellen työn murros muuttaa töiden sisältöjä, toimintatapoja ja työn organisointia kaikissa ammateissa. Kiinnostavaa on, millaisilla erilaisilla tavoilla se tapahtuu eri ammattialoilla. Samalla kun osa vanhoista tehtävistä häviää tai siirtyy muulla tavoin hoidettavaksi, syntyy kokonaan uusia ammatteja ja tehtäviä.

  Mitä työn murroksessa seurataan?

  Kunta- ja hyvinvointialojen työn murroksen seurannassa vuonna 2023 tarkastellaan 19 eri aihetta:

  1. Tarinoiden kirjastot
  2. Hallinto- ja toimistotyön arvo ja muutos
  3. Vanhusten palvelut: Uusien toimintatapojen ja digitalisaation hyödyntäminen vanhusten palveluissa
  4. Uudistuva sosiaali- ja terveyskeskus
  5. Sairaalat teknologian ja työn murroksessa
  6. Sosiaalityön uudet ratkaisut
  7. Digin, tekoälyn ja uusien toimintatapojen hyödyntäminen kuntatekniikassa
  8. Tärkeät ateria- ja puhtauspalvelut
  9. Maailman paras peruskoulu
  10. Uudistuva ammatillinen koulutus
  11. Lukiot: Digitalisaation ja uusien toimintatapojen hyödyntäminen lukiossa
  12. Nykyaikainen nuorisotyö
  13. Uudistuva varhaiskasvatus
  14. Uudistuvat vapaa-ajan palvelut
  15. Robotit ja tekoäly kunta- ja hyvinvointialuetyössä
  16. Tekoäly HR-toiminnan apurina
  17. Kestävää kehitystä kuntatyöllä
  18. Kunta-alan ilmastotoimijuus ja työpaikkojen toimet ilmastonmuutoksessa
  19. Paljon palveluita käyttävien ohjaus ja uudet työtavat hyvinvointialueilla.

    Digiä kuntatyössä -hankkeessa kerätään kuntakentän digioivalluksia

    Työn murroksen seurannan pohjalta syntyi KT:n ja Kuntaliiton yhteinen Digiä kuntatyössä -hanke, jossa kerätään ja esitellään digioivalluksia kuntakentältä. Vuoden 2021 aikana kuvattiin 15 oivaltavaa kuntatyön digitapausta, jotka kertovat digitalisaation ja työn murroksen tematiikkaa kunnan työntekijöiden, kuntalaisten, kunnan johdon ja kunnan asiakkaiden näkökulmista. Digikuvaukset tuovat esiin myös sen, miten digitalisaatio muuttaa työtä ja työn tekemisen tapoja.

    Niilo Hakonen

    johtava työelämän kehittämisen asiantuntija
    Puhelin:
    +358 9 771 2025
    Matkapuhelin:
    +358 40 820 6800
    Sähköposti:
    Niilo.Hakonen@kt.fi
    Organisaatio:
    Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT