Kunta-alalla seurataan työn murrosta

Kunta-alan työmarkkinaosapuolet päättivät kesäkuussa 2018 ryhtyä seuraamaan yhdessä työn murrosta – ensimmäisenä toimialana Suomessa. Tavoitteena on rakentaa kuvaa muutoksesta ja hyödyntää tietoa työmarkkina- ja kehittämistoiminnassa.

Mies tekee töitä virtuaalilasit päässä.

KT:n ja pääsopijajärjestöjen toteuttaman seurannan ensimmäisen kierroksen tulokset julkaistiin 12.4.2019.

Seurannan tulosten perusteella työn murroksessa merkittävintä ovat uudenlaiset toimintatavat, joita työyhteisöt kehittävät itse. Uuden teknologian, digitalisaation ja robotiikan käyttöönotto ei vielä saa aikaan parempia palveluita, tyytyväisempiä asiakkaita ja toimivampia työyhteisöjä. Vasta uuden teknologian soveltaminen yhdessä uusien toimintatapojen kanssa tuo tavoitellut tuloksellisuushyödyt. 

Seurannassa oli mukana 21 asiakokonaisuutta. Kaikkien asiakokonaisuuksien seurantatuloksista julkaistaan erillinen yhteenveto, joka lisätään tälle verkkosivulle, kun se on valmis.

 1. Tarinoiden kirjastot
 1. Hallinto- ja toimistotyön arvo ja muutos
 1. Digitalisaation ja uusien toimintatapojen hyödyntäminen kotihoidossa
 1. Uudistuva sosiaali- ja terveyskeskus
 1. Sairaalat teknologian ja työn murroksessa
 1. Sosiaalityön uudet ratkaisut
 1. Uudistuva kaavoitus, rakennusvalvonta ja kiinteistönhoito
 1. Tärkeät ateria- ja puhtauspalvelut
 1. Maailman paras peruskoulu
 1. Uudistuva ammatillinen koulutus
 1. Digitalisaation ja uusien toimintatapojen hyödyntäminen lukiossa
 1. Kehittyvä ja innovatiivinen kuntatyö
 1. Asiakaslähtöiset kuntapalvelut
 1. Robotit ja tukiäly ihmisten apuna
 1. Itseohjautuvuus ja tiimityöskentely kunta-alalla
 1. Monimuotoiset työyhteisöt
 1. Asiakkaana koko kansakunta
 1. Työssä oppiminen ja ohjaus
 1.  Etätyö
 1. Liikkumisen ja logistiikan uudet ratkaisut
 1. Varhaiskasvatus työn murroksessa

Mitä työn murros tarkoittaa?

Työn murroksella tarkoitetaan vuosia ja vuosikymmeniä kestävää muutosta kohti uudenlaista ja monipuolisempaa työn maailmaa.

Työn murros vaikuttaa eri tavoin eri ammatteihin ja toimialoihin.

Se muuttaa työtehtäviä, toimintatapoja ja työn organisointia. Sen myötä syntyy kokonaan uusia ammatteja ja tehtäviä, samalla kun osa vanhoista tehtävistä häviää tai siirtyy muulla tavoin hoidettavaksi.

Työn murrosta vauhdittavat

 • uuden teknologian, kuten digitaalisten palvelujen, robottien, tekoälyn ja alustojen hyödyntäminen
 • toimintatapojen uudistaminen ja kehittäminen työyhteisöissä ja työpaikoilla
 • resurssien rajallisuus.

Kunta-alan työmarkkinaosapuolet tukevat työelämän uudistamista kuntatyöpaikoilla

Kunta-alan työmarkkinaosapuolet haluavat olla aktiivisesti mukana kehittämässä työtä ja sen organisointitapoja sekä parantamassa kunta-alan arvostusta ja toimintaedellytyksiä. Niinpä ne päättivät kesäkuussa 2018 ryhtyä yhdessä seuraamaan työn murrosta kunta-alalla.

Työpaikoilla tapahtuvan kehityksen lisäksi työn murros kunta-alalla kytkeytyy muun muassa

 • kunta-alan sopimus- ja neuvottelujärjestelmän uudistuksiin
 • julkisten palvelujen rahoituksen ja talouden turvaamiseen
 • kunta-alan suositusten uudistamiseen ja päivittämiseen
 • käynnissä oleviin valtakunnallisiin osaamisen ja työelämän kehittämishankkeisiin
 • työelämän yhteistoiminnalliseen kehittämiseen kunta-alalla, esimerkkinä mahdollisen uuden työn kehittämisohjelman valmistelu ennen Kunteko 2020 -ohjelman päättymistä.

Pääneuvotteluryhmä asetti työryhmän valmistelemaan sille esityksen siitä, miten työn murrosta kunta-alalla voidaan seurata pitkäjänteisesti ja systemaattisesti. Työryhmän raportti valmistui 1.10.2018. Raportissa on ehdotukset seurattavista ammattiryhmistä, työpaikoista ja teemoista sekä seurantatavoista. Lisäksi raportissa on esitys toimintasuunnitelmaksi vuosille 2019–2020 sekä siitä, miten seuranta käytännössä organisoidaan.

Mitä työn murroksessa seurataan?

Työryhmä valitsi 21 työn murrokseen liittyvää, seurattavaa asiakokonaisuutta. Niihin sisältyy vähintään yksi iso ammattiryhmä jokaiselta suurelta toimialalta sekä työn murroksen kannalta kiinnostavia teemoja ja kuntatyöpaikkoja.

Megatrendien, hallinnollisten reformien ja visioiden sijasta seuranta suunnataan konkreettiseen toimintaan kuntatyöpaikoilla. Seurannassa halutaan selvittää, mitä kuntatyöpaikoilla tapahtuu jo nyt ja mitä on näköpiirissä.

Miten työn murrosta seurataan kunta-alalla?

Jokaisesta seurattavasta asiakokonaisuudesta on laadittu lyhyt kuvaus tiivistelmälomakkeille.

Niiden tarkoituksena on kuvata työn murrosta kiinnostavien esimerkkien ja tietojen avulla. Lomakkeita on myös tarkoitus käyttää seurannan välineinä.

Seurantatavat

 1. Ylläpidetään tiivistelmäkuvauksia seurattavista asiakokonaisuuksista.
 2. Kerätään kiinnostavia ratkaisuja ja kehittämistekoja KunTekon Tekojen Torille.
 3. Hyödynnetään tutkimustietoa ja -yhteistyötä.
 4. Julkaistaan ja uutisoidaan rullaavasti päivitettävät seurantatiedot.

Seurannan tekemisestä vastaa työn murros -työryhmä. KT Kuntatyönantajat sekä kunta-alan pääsopijajärjestöt Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisen alan unioni JAU ja Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo nimeävät siihen edustajansa.

Myös kunta-alan pääneuvotteluryhmä käsittelee työn murrosta tarpeen mukaan ja ottaa kantaa merkittäviin valintoihin ja linjakysymyksiin.

KT lähettää seurantakyselyitä mukaan ilmoittautuneille keväällä 2019.

Yhteystiedot

Niilo Hakonen

Niilo Hakonen

johtava työelämän kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2025
Matkapuhelin:
+358 40 820 6800
Sähköposti:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisaatio:
KT Kuntatyönantajat
Henkilöstövoimavarojen kehittäminen