På svenska

Työn murrosta seurataan kunta- ja hyvinvointialalla joka toinen vuosi

Työn murroksen seurannan tarkoituksena on rakentaa yhteistä ymmärrystä ja tietopohjaa hyödynnettäväksi kunta- ja hyvinvointialan työmarkkina- ja kehittämistoiminnassa.

Koululaiset testaavat 3D-tulostinta ja robotteja oppitunnilla. Kuva: Mostphotos.

Seurannassa nostetaan esiin työn muutoksia ja uusien toimintatapojen ja uuden teknologian vaikutuksia eri ammattialoilla. Tavoitteena on lisäksi tehdä näkyväksi nykyaikainen kunta- ja hyvinvointityö.

Seurannan toteutuksesta vastaavat Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkisen alan unioni JAU ry ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry.

Päätös seurannan aloittamisesta tehtiin kesäkuussa 2018. Seurantaa tehdään joka toinen vuosi. Ensimmäinen seurantakierros toteutettiin vuonna 2019 ja toinen vuonna 2021.

Seuranta perustuu asiantuntijakeskusteluihin, laajaan eri ammattialoja koskevaan seurantakyselyyn ja muihin lähteisiin. Eri seurantakierrosten tulokset on julkaistu seurantaraportteina. Vuoden 2023 seurannan tulokset julkaistaan Työn murros -julkaisusarjassa vuoden 2024 aikana.

Työn murros – mitä se tarkoittaa?

Työn murroksella tarkoitetaan vuosia ja vuosikymmeniä kestävää muutosta kohti uudenlaista ja monipuolisempaa työn maailmaa.

Muutosta vauhdittavat lisäksi uuden teknologian, kuten digitaalisten palvelujen, robottien, tekoälyn ja alustojen hyödyntäminen mutta myös toimintatapojen kehittäminen ja uudistaminen työyhteisöissä, sekä resurssien rajallisuus.

Työn murros vaikuttaa eri tavoin eri ammatteihin ja toimialoihin. Se muuttaa työtehtäviä, toimintatapoja ja työn organisointia. Sen myötä syntyy myös kokonaan uusia ammatteja ja tehtäviä, samalla kun osa vanhoista tehtävistä häviää tai siirtyy muulla tavoin hoidettavaksi.

Työn muuttuminen ei tietenkään ole mikään uusi asia, uutta on sen nopeutuminen. Suurin syy muutoksen nopeutumiseen on ollut digitalisaatio. Digitaaliset palvelut ja työvälineet ovat jo työnteon arkea, robotit ja tekoälysovellukset ovat laajasti tulossa työnteon tueksi. 

Mitä työn murroksessa seurataan?

KT ja kunta- ja hyvinvointialan pääsopijajärjestöt seuraavat työn murrosta eri toimialoilla ja teemoihin liittyen. Vuonna 2023 seurantaan valittiin 19 eri aihetta. Seurannan tulokset julkaistaan vuoden 2024 aikana Työn murros -julkaisusarjassa:

 1. Tarinoiden kirjastot >
 2. Hallinto- ja toimistotyön arvo ja muutos >
 3. Ammatillinen koulutus uudistuu ja palvelee >
 4. Maailman paras peruskoulu >
 5. Vanhusten palvelut: Uusien toimintatapojen ja digitalisaation hyödyntäminen vanhusten palveluissa >
 6. Uudistuva sosiaali- ja terveyskeskus
 7. Sairaalat teknologian ja työn murroksessa
 8. Sosiaalityön uudet ratkaisut
 9. Digin, tekoälyn ja uusien toimintatapojen hyödyntäminen kuntatekniikassa
 10. Tärkeät ateria- ja puhtauspalvelut
 11. Lukiot: Digitalisaation ja uusien toimintatapojen hyödyntäminen lukiossa >
 12. Nykyaikainen nuorisotyö
 13. Uudistuva varhaiskasvatus
 14. Uudistuvat vapaa-ajan palvelut
 15. Robotit ja tekoäly kunta- ja hyvinvointialuetyössä
 16. Tekoäly HR-toiminnan apurina
 17. Kestävää kehitystä kuntatyöllä
 18. Kunta-alan ilmastotoimijuus ja työpaikkojen toimet ilmastonmuutoksessa
 19. Paljon palveluita käyttävien ohjaus ja uudet työtavat hyvinvointialueilla.

Työn murroksen seuranta on KT:n ja kunta- ja hyvinvointialojen pääsopijajärjestöjen yhteinen hanke, jolla valmistaudutaan seuraavien vuosien ja vuosikymmenien uudistuksiin. Tarkoitus ei ole vain tehdä näkyväksi nykyaikaista työtä kunta- ja hyvinvointialoilla ja osallistua ajankohtaiseen keskusteluun, vaan myös vahvistaa yhteistä ymmärrystä julkisen työn ja työmarkkinatoiminnan kehittämiseksi työn- ja teknologian murroksessa.

Niilo Hakonen

johtava työelämän kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2025
Matkapuhelin:
+358 40 820 6800
Sähköposti:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT