Kunta-alalla seurataan työn murrosta

Kunta-alan työmarkkinaosapuolet päättivät kesäkuussa 2018 ryhtyä seuraamaan yhdessä työn murrosta – ensimmäisenä toimialana Suomessa. Tavoitteena on rakentaa kuvaa muutoksesta ja hyödyntää tietoa työmarkkina- ja kehittämistoiminnassa.

Mies tekee töitä virtuaalilasit päässä.

Kuntia ja kuntayhtymiä halutaan mukaan seurantaan

Kuntien ja kuntayhtymien ja niiden toimialojen johtoa, esimiehiä ja kehittäjiä tarvitaan mukaan seurantaan.

Toivomme, että välitätte tietoa seurannasta organisaatiossanne ja pyydätte kuntatyönantjien edustajia ilmoittautumaan mukaan työn murroksen seurantaan omalla toimialallaan tai itseään kiinnostavassa teemassa.

Ilmoittaudu mukaan seurantaan täyttämällä tämä lomake >

Videolla johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen kertoo, miksi johto, esimiehet ja kehittäjät tarvitaan mukaan seurantaan.

Seurattavia asiakokonaisuuksia on 21, ja kunnat ja kuntayhtymät voivat ilmoittautua mukaan joko yhden tai useamman asiakokonaisuuden seurantaan.

KT lähettää mukaan ilmoittautuneille seurantakyselyitä keväällä 2019. Yhden asiakokonaisuuden arviointikysymyksiin vastaaminen vie arviolta 10–15 minuuttia.

Mitä työn murros tarkoittaa?

Työn murroksella tarkoitetaan vuosia ja vuosikymmeniä kestävää muutosta kohti uudenlaista ja monipuolisempaa työn maailmaa.

Työn murros vaikuttaa eri tavoin eri ammatteihin ja toimialoihin.

Se muuttaa työtehtäviä, toimintatapoja ja työn organisointia. Sen myötä syntyy kokonaan uusia ammatteja ja tehtäviä, samalla kun osa vanhoista tehtävistä häviää tai siirtyy muulla tavoin hoidettavaksi

Työn murrosta vauhdittavat

 • uuden teknologian, kuten digitaalisten palvelujen, robottien, tekoälyn ja alustojen hyödyntäminen
 • toimintatapojen uudistaminen ja kehittäminen työyhteisöissä ja työpaikoilla
 • resurssien rajallisuus.

Kunta-alan työmarkkinaosapuolet tukevat työelämän uudistamista kuntatyöpaikoilla

Kunta-alan työmarkkinaosapuolet haluavat olla aktiivisesti mukana kehittämässä työtä ja sen organisointitapoja sekä parantamassa kunta-alan arvostusta ja toimintaedellytyksiä. Niinpä ne päättivät kesäkuussa 2018 ryhtyä yhdessä seuraamaan työn murrosta kunta-alalla.

Jatkossa seuranta on tarkoitus ulottaa myös maakuntatyöpaikkoihin, mikäli niitä koskevat lakiuudistukset hyväksytään.

Työpaikoilla tapahtuvan kehityksen lisäksi työn murros kunta-alalla kytkeytyy muun muassa

 • kunta-alan sopimus- ja neuvottelujärjestelmän uudistuksiin
 • julkisten palvelujen rahoituksen ja talouden turvaamiseen
 • kunta-alan suositusten uudistamiseen ja päivittämiseen
 • käynnissä oleviin valtakunnallisiin osaamisen ja työelämän kehittämishankkeisiin
 • työelämän yhteistoiminnalliseen kehittämiseen kunta-alalla, esimerkkinä mahdollisen uuden työn kehittämisohjelman valmistelu ennen Kunteko 2020 -ohjelman päättymistä

Pääneuvotteluryhmä asetti työryhmän valmistelemaan sille esityksen siitä, miten työn murrosta kunta-alalla voidaan seurata pitkäjänteisesti ja systemaattisesti. Työryhmän raportti valmistui 1.10.2018. Raportissa on ehdotukset seurattavista ammattiryhmistä, työpaikoista ja teemoista sekä seurantatavoista. Lisäksi raportissa on esitys toimintasuunnitelmaksi vuosille 2019–2020 sekä siitä, miten seuranta käytännössä organisoidaan.

Mitä työn murroksessa seurataan?

Työryhmä valitsi 21 työn murrokseen liittyvää, seurattavaa asiakokonaisuutta. Niihin sisältyy vähintään yksi iso ammattiryhmä jokaiselta suurelta toimialalta sekä työn murroksen kannalta kiinnostavia teemoja ja kuntatyöpaikkoja:

Seurattavat asiakokonaisuudet 

 1. Tarinoiden kirjastot
 2. Hallinto- ja toimistotyön arvo ja muutos
 3. Digitalisaation ja uusien toimintatapojen hyödyntäminen kotihoidossa
 4. Uudistuva sosiaali- ja terveyskeskus
 5. Sairaalat teknologian ja työn murroksessa
 6. Sosiaalityön uudet ratkaisut
 7. Uudistuva kaavoitus, rakennusvalvonta ja kiinteistönhoito
 8. Tärkeät ateria- ja puhtauspalvelut
 9. Maailman paras peruskoulu
 10. Uudistuva ammatillinen koulutus
 11. Digitalisaation ja uusien toimintatapojen hyödyntäminen lukiossa
 12. Kehittyvä ja innovatiivinen kuntatyö
 13. Asiakaslähtöiset kuntapalvelut
 14. Robotit ja tekoäly ihmisten apuna
 15. Itseohjautuvuus ja tiimityöskentely kunta-alalla
 16. Monimuotoiset työyhteisöt
 17. Asiakkaana koko kansakunta
 18. Työssä oppiminen ja ohjaus
 19. Etätyö
 20. Liikkumisen ja logistiikan uudet ratkaisut
 21. Uudistuva varhaiskasvatus

Megatrendien, hallinnollisten reformien ja visioiden sijasta seuranta suunnataan konkreettiseen toimintaan kuntatyöpaikoilla. Mitä tapahtuu jo nyt? Mitä on näköpiirissä?

Miten työn murrosta seurataan kunta-alalla?

Jokaisesta seurattavasta asiakokonaisuudesta on laadittu lyhyt kuvaus tiivistelmälomakkeille.

Niiden tarkoituksena on kuvata työn murrosta kiinnostavien esimerkkien ja tietojen avulla. Lomakkeita on myös tarkoitus käyttää seurannan välineinä.

Seurantatavat

 1. Ylläpidetään tiivistelmäkuvauksia seurattavista asiakokonaisuuksista.
 2. Kerätään kiinnostavia ratkaisuja ja kehittämistekoja KunTekon Tekojen Torille.
 3. Hyödynnetään tutkimustietoa ja -yhteistyötä.
 4. Julkaistaan ja uutisoidaan rullaavasti päivitettävät seurantatiedot.

Seurannan tekemisestä vastaa työn murros -työryhmä. KT Kuntatyönantajat sekä kunta-alan pääsopijajärjestöt Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisen alan unioni JAU ja Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo nimeävät siihen edustajansa.

Myös kunta-alan pääneuvotteluryhmä käsittelee työn murrosta tarpeen mukaan ja ottaa kantaa merkittäviin valintoihin ja linjakysymyksiin.

Yhteystiedot

Niilo Hakonen

Niilo Hakonen

johtava työelämän kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2025
Matkapuhelin:
+358 40 820 6800
Sähköposti:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisaatio:
KT Kuntatyönantajat
Henkilöstövoimavarojen kehittäminen