Henkilöstötilastot

Kunta-alalla työskenteli 419 000 henkilöä lokakuussa 2017. Lisäksi palkattomalla virkavapaalla tai työlomalla oli 28 000 henkilöä. Lukumäärissä eivät ole mukana sivutoimiset tuntiopettajat.

Kunnallinen henkilöstö 2017

Henkilöstöstä

Kokoaikaisia

363 000

Osa-aikaisia

55 000

Sivutoimisia

1 000


 
 

Henkilöstöstä naisia

80 %

Kuukausipalkkaisista naisia

81 %

Tuntipalkkaisista naisia

15 %

Virkasuhteisia

26 %

Työsuhteisia

74 %

Vakinaisia

78 %

 

Kuukausipalkkaisia

411 000

Tuntipalkkaisia

8 000

Yhteensä

419 000

 

Kunnat ja kuntayhtymät henkilöstömäärän mukaan 2017

Palkkaa saava henkilöstö

Kunnat
(%)

Kunta-
yhtymät (%)

Yhteensä (%)

–99

16,7

35,9

22,3

100–249

28,9

11,7

23,9

250–499

19,0

15,6

18,0

500–999

15,4

16,4

15,7

1 000–1 499

7,1

5,5

6,6

1 500–2 499

5,8

3,9

5,2

2 500–4 999

3,5

6,3

4,3

5 000–50 000

3,5

4,7

3,9

Yhteensä

100,0

100,0

100,0

Lukumäärä

311

128

439

Keskimäärin henkilöstöä

936

999

954

Henkilöstön määrä

291 000

128 000

419 000

Henkilöstömäärän kehitys

Henkilöstömäärä oli huipussaan vuonna 2011, jolloin kunta-alalla työskenteli 441 000 henkilöä. Henkilöstömäärä on siis vähentynyt viime vuosina, ja tämän kehityksen arvioidaan jatkuvan tulevinakin vuosina.

Henkilöstö maakunnittain 2017

Kunnallinen henkilöstö maakunnittain vuonna 2017
Image
Selite kartalle, jossa henkilöstö on esitetty maakunnittain vuonna 2017

Yhteystiedot

Palvelusähköposti tutkimus

Työmarkkinatutkimus

Sähköposti:
tutkimus@kt.fi