Henkilöstötilastot

Kunta-alalla työskenteli 421 000 henkilöä lokakuussa 2016. Lisäksi palkattomalla virkavapaalla tai työlomalla oli 28 000 henkilöä. Lukumäärissä eivät ole mukana sivutoimiset tuntiopettajat.

Kunnallinen henkilöstö 2016

Henkilöstöstä

Kokoaikaisia

367 000

Osa-aikaisia

53 000

Sivutoimisia

1 000


 
 

Henkilöstöstä naisia

80 %

Kuukausipalkkaisista naisia

81 %

Tuntipalkkaisista naisia

14 %

Virkasuhteisia

26 %

Työsuhteisia

74 %

Vakinaisia

78 %

 

Kuukausipalkkaisia

413 000

Tuntipalkkaisia

8 000

Yhteensä

421 000

 

Kunnat ja kuntayhtymät henkilöstömäärän mukaan 2016

Palkkaa saava henkilöstö

Kunnat
(%)

Kunta-
yhtymät (%)

Yhteensä (%)

–99

15,0

34,6

20,7

100–249

27,8

11,0

23,0

250–499

21,4

16,5

20,0

500–999

15,7

17,3

16,1

1 000–1 499

7,3

7,1

7,3

1 500–2 499

5,1

3,9

4,8

2 500–4 999

3,8

6,3

4,5

5 000–50 000

3,8

3,1

3,6

Yhteensä

100,0

100,0

100,0

Lukumäärä

313

127

440

Keskimäärin henkilöstöä

969

928

957

Henkilöstön määrä

303 000

118 000

421 000

Henkilöstömäärän kehitys

Henkilöstömäärä oli huipussaan vuonna 2011, jolloin kunta-alalla työskenteli 441 000 henkilöä. Henkilöstömäärä on siis vähentynyt viime vuosina, ja tämän kehityksen arvioidaan jatkuvan tulevinakin vuosina.

Yhteystiedot

Palvelusähköposti tutkimus

Työmarkkinatutkimus

Sähköposti:
tutkimus@kt.fi