På svenska

Henkilöstötilastot

Kunta-alalla työskenteli 434 000 henkilöä lokakuussa 2021. Lisäksi palkattomalla virkavapaalla tai työlomalla oli 31 000 henkilöä. Lukumäärissä eivät ole mukana sivutoimiset tuntiopettajat.

Kunta-alan henkilöstö 2021

Henkilöstöstä

Kokoaikaisia

371 000

Osa-aikaisia

62 000

Sivutoimisia

1 000


 
 

Henkilöstöstä naisia

80 %

Kuukausipalkkaisista naisia

81 %

Tuntipalkkaisista naisia

16 %

Virkasuhteisia

27 %

Työsuhteisia

73 %

Vakinaisia

75 %

 

Kuukausipalkkaisia

429 600

Tuntipalkkaisia

4 700

Yhteensä

434 200

Lähde: Tilastokeskus, Kuntasektorin palkat 2021.

Kunnat ja kuntayhtymät henkilöstömäärän mukaan 2021

Palkkaa saava henkilöstö

Kunnat
(%)

Kunta-
yhtymät (%)

Yhteensä (%)

–99

18,8

31,7

22,5

100–249

26,5

13,8

22,9

250–499

17,2

15,4

16,7

500–999

16,2

15,4

16,0

1 000–1 499

8,1

7,3

7,9

1 500–2 499

6,8

3,3

5,8

2 500–4 999

3,6

7,3

4,6

5 000–50 000

2,9

5,7

3,7

Yhteensä

100,0

100,0

100,0

Lukumäärä

309

123

432

Keskimäärin henkilöstöä

945

1 156

1 005

Henkilöstön määrä

292 000

142 200

434 200

Lähde: Tilastokeskus, Kuntasektorin palkat 2021.

Henkilöstömäärän kehitys

Henkilöstömäärä oli huipussaan vuonna 2011, jolloin kunta-alalla työskenteli 441 000 henkilöä. Henkilöstömäärä on siis vähentynyt viime vuosina, ja tämän kehityksen arvioidaan jatkuvan tulevinakin vuosina.

Lähde: Tilastokeskus, Kuntasektorin palkat 2021.

Henkilöstö maakunnittain 2021

Henkilöstö maakunnittain 2021

Uusimaa

117 400

Varsinais-Suomi

39 100

Kanta-Häme

12 500

Satakunta

18 300

Pirkanmaa

38 500

Päijät-Häme

13 900

Kymenlaakso

12 700

Etelä-Karjala

9 200

Etelä-Savo

11 700

Keski-Suomi

21 800

Etelä-Pohjanmaa

18 100

Pohjanmaa

16 600

Keski-Pohjanmaa

7 400

Pohjois-Savo

21 800

Pohjois-Karjala

14 300

Kainuu

7 300

Pohjois-Pohjanmaa

35 600

Lappi

15 700

Lähde: Tilastokeskus, Kuntasektorin palkat 2021.

Työmarkkinatutkimus

Sähköposti:
tutkimus@kt.fi