Henkilöstötilastot

Kunta-alalla työskenteli 421 000 henkilöä lokakuussa 2018. Lisäksi palkattomalla virkavapaalla tai työlomalla oli 30 000 henkilöä. Lukumäärissä eivät ole mukana sivutoimiset tuntiopettajat.

Kunnallinen henkilöstö 2018

Henkilöstöstä

Kokoaikaisia

364 000

Osa-aikaisia

56 000

Sivutoimisia

1 000


 
 

Henkilöstöstä naisia

80 %

Kuukausipalkkaisista naisia

81 %

Tuntipalkkaisista naisia

15 %

Virkasuhteisia

26 %

Työsuhteisia

74 %

Vakinaisia

77 %

 

Kuukausipalkkaisia

414 000

Tuntipalkkaisia

7 000

Yhteensä

421 000

 

Kunnat ja kuntayhtymät henkilöstömäärän mukaan 2018

Palkkaa saava henkilöstö

Kunnat
(%)

Kunta-
yhtymät (%)

Yhteensä (%)

–99

17,4

34,1

22,3

100–249

27,0

14,7

23,4

250–499

19,9

15,5

18,6

500–999

15,4

15,5

15,5

1 000–1 499

7,1

5,4

6,6

1 500–2 499

6,1

3,9

5,5

2 500–4 999

3,9

6,2

4,5

5 000–50 000

3,2

4,7

3,6

Yhteensä

100,0

100,0

100,0

Lukumäärä

311

129

440

Keskimäärin henkilöstöä

934

1009

956

Henkilöstön määrä

290 000

130 000

421 000

Henkilöstömäärän kehitys

Henkilöstömäärä oli huipussaan vuonna 2011, jolloin kunta-alalla työskenteli 441 000 henkilöä. Henkilöstömäärä on siis vähentynyt viime vuosina, ja tämän kehityksen arvioidaan jatkuvan tulevinakin vuosina.

Henkilöstö maakunnittain 2018

Kuntatyönantajat ovat merkittäviä työnantajia. Kunnallista henkilöstöä oli vuonna 2018 eniten Uudellamaalla, jossa oli yli 112000 kuntatyöntekijää. Väihiten kuntatyöntekijöitä, 6700 henkilöä, oli Kainuussa.
Selite kartalle, jossa henkilöstö on esitetty maakunnittain vuonna 2017

Yhteystiedot

Palvelusähköposti tutkimus

Työmarkkinatutkimus

Sähköposti:
tutkimus@kt.fi