På svenska

Henkilöstötilastot

Kunta-alalla työskenteli 425 000 henkilöä lokakuussa 2020. Lisäksi palkattomalla virkavapaalla tai työlomalla oli 31 000 henkilöä. Lukumäärissä eivät ole mukana sivutoimiset tuntiopettajat.

Kunnallinen henkilöstö 2020

Henkilöstöstä

Kokoaikaisia

365 000

Osa-aikaisia

59 000

Sivutoimisia

1 000


 
 

Henkilöstöstä naisia

80 %

Kuukausipalkkaisista naisia

81 %

Tuntipalkkaisista naisia

15 %

Virkasuhteisia

27 %

Työsuhteisia

73 %

Vakinaisia

77 %

 

Kuukausipalkkaisia

420 000

Tuntipalkkaisia

5 000

Yhteensä

425 000

 

Kunnat ja kuntayhtymät henkilöstömäärän mukaan 2020

Palkkaa saava henkilöstö

Kunnat
(%)

Kunta-
yhtymät (%)

Yhteensä (%)

–99

19,4

34,4

23,7

100–249

26,5

13,6

22,8

250–499

17,1

15,2

16,6

500–999

17,1

15,2

16,6

1 000–1 499

7,4

5,6

6,9

1 500–2 499

6,5

3,2

5,5

2 500–4 999

3,2

7,2

4,4

5 000–50 000

2,9

5,6

3,7

Yhteensä

100,0

100,0

100,0

Lukumäärä

310

125

435

Keskimäärin henkilöstöä

925

1 110

978

Henkilöstön määrä

286 700

138 700

425 400

Henkilöstömäärän kehitys

Henkilöstömäärä oli huipussaan vuonna 2011, jolloin kunta-alalla työskenteli 441 000 henkilöä. Henkilöstömäärä on siis vähentynyt viime vuosina, ja tämän kehityksen arvioidaan jatkuvan tulevinakin vuosina.

Henkilöstö maakunnittain 2018

Kuntatyönantajat ovat merkittäviä työnantajia. Kunnallista henkilöstöä oli vuonna 2018 eniten Uudellamaalla, jossa oli yli 112000 kuntatyöntekijää. Väihiten kuntatyöntekijöitä, 6700 henkilöä, oli Kainuussa.
Selite kartalle, jossa henkilöstö on esitetty maakunnittain vuonna 2017

Työmarkkinatutkimus

Sähköposti:
tutkimus@kt.fi