Henkilöstötilastot

Kunta-alalla työskenteli 422 000 henkilöä lokakuussa 2019. Lisäksi palkattomalla virkavapaalla tai työlomalla oli 28 000 henkilöä. Lukumäärissä eivät ole mukana sivutoimiset tuntiopettajat.

Kunnallinen henkilöstö 2019

Henkilöstöstä

Kokoaikaisia

363 000

Osa-aikaisia

58 000

Sivutoimisia

1 000


 
 

Henkilöstöstä naisia

80 %

Kuukausipalkkaisista naisia

81 %

Tuntipalkkaisista naisia

15 %

Virkasuhteisia

26 %

Työsuhteisia

74 %

Vakinaisia

77 %

 

Kuukausipalkkaisia

416 000

Tuntipalkkaisia

6 000

Yhteensä

422 000

 

Kunnat ja kuntayhtymät henkilöstömäärän mukaan 2019

Palkkaa saava henkilöstö

Kunnat
(%)

Kunta-
yhtymät (%)

Yhteensä (%)

–99

18,0

35,7

23,2

100–249

28,0

14,0

23,9

250–499

17,7

13,2

16,4

500–999

15,8

14,7

15,5

1 000–1 499

8,0

7,0

7,7

1 500–2 499

6,1

3,1

5,2

2 500–4 999

3,5

6,2

4,3

5 000–50 000

2,9

6,2

3,9

Yhteensä

100,0

100,0

100,0

Lukumäärä

311

122

433

Keskimäärin henkilöstöä

914

1070

959

Henkilöstön määrä

284 000

138 000

422 000

Henkilöstömäärän kehitys

Henkilöstömäärä oli huipussaan vuonna 2011, jolloin kunta-alalla työskenteli 441 000 henkilöä. Henkilöstömäärä on siis vähentynyt viime vuosina, ja tämän kehityksen arvioidaan jatkuvan tulevinakin vuosina.

Henkilöstö maakunnittain 2018

Kuntatyönantajat ovat merkittäviä työnantajia. Kunnallista henkilöstöä oli vuonna 2018 eniten Uudellamaalla, jossa oli yli 112000 kuntatyöntekijää. Väihiten kuntatyöntekijöitä, 6700 henkilöä, oli Kainuussa.
Selite kartalle, jossa henkilöstö on esitetty maakunnittain vuonna 2017

Yhteystiedot

Palvelusähköposti tutkimus

Työmarkkinatutkimus

Sähköposti:
tutkimus@kt.fi