Henkilöstötilastot

Kunta-alalla työskenteli 421 000 henkilöä lokakuussa 2016. Lisäksi palkattomalla virkavapaalla tai työlomalla oli 28 000 henkilöä. Lukumäärissä eivät ole mukana sivutoimiset tuntiopettajat.

Henkilöstömäärä kuntakoon mukaan

Kuntien ja kuntayhtymien henkilöstö kuntakoon mukaan 2016

Palkkaa saava henkilöstö

Kunnat
(%)

Kunta-
yhtymät (%)

Yhteensä (%)

–99

15,0

34,6

20,7

100–249

27,8

11,0

23,0

250–499

21,4

16,5

20,0

500–999

15,7

17,3

16,1

1 000–1 499

7,3

7,1

7,3

1 500–2 499

5,1

3,9

4,8

2 500–4 999

3,8

6,3

4,5

5 000–50 000

3,8

3,1

3,6

Yhteensä

100,0

100,0

100,0

Lukumäärä

313

127

440

Keskimäärin henkilöstöä

969

928

957

Henkilöstön määrä

303 000

118 000

421 000

Henkilöstömäärän kehitys

Henkilöstömäärä oli huipussaan vuonna 2011, jolloin kunta-alalla työskenteli 441 000 henkilöä. Henkilöstömäärä on siis vähentynyt viime vuosina, ja tämän kehityksen arvioidaan jatkuvan tulevinakin vuosina.

Henkilöstön lukumäärä Ennuste
1970 193000
1971 202000
1972 209000
1973 211000
1974 223000
1975 255000
1976 273000
1977 291000
1978 295000
1979 305000
1980 317000
1981 348000
1982 352000
1983 360000
1984 384000
1985 404000
1986 412000
1987 421000
1988 430000
1989 437000
1990 434000
1991 432000
1992 412000
1993 389000
1994 395000
1995 394000
1996 409000
1997 418000
1998 416000
1999 411000
2000 416000
2001 422000
2002 429000
2003 426000
2004 431000
2005 422000
2006 428000
2007 424000
2008 437000
2009 433000
2010 434000
2011 441000
2012 437000
2013 432000
2014 429000
2015 422000
2016 421000
2017 416000
2018 414000

10 suurinta kuntatyönantajaa henkilöstömäärän mukaan

Kunnista ja kuntayhtymistä on tullut 2000-luvulla henkilöstömäärältään yhä suurempia työnantajia. Kunnissa on työntekijöitä yleisemmin 100–499. Kuntayhtymät ovat henkilömäärältään pienempiä työnantajia. Niistä kolmasosalla on alla sata työntekijää.

Kunnallisista työnantajista suurin on Helsingin kaupunki. Kuntayhtymistä puolestaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS.

Suurimmat kuntatyönantajat henkilöstömäärän mukaan 2015

Työnantaja

lkm

Helsinki

34 394

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

20 766

Tampere

14 327

Espoo

12 882

Turku

10 842

Oulu

10 789

Jyväskylä

7 061

Vantaa

9 575

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky

7 140

Kuopio

6 230

 

Yhteystiedot

Palvelusähköposti tutkimus

Työmarkkinatutkimus

Sähköposti:
tutkimus@kt.fi