På svenska

Henkilöstötilastot

Kunta-alalla työskenteli 444 000 henkilöä lokakuussa 2022. Lisäksi palkattomalla virkavapaalla tai työlomalla oli 27 600 henkilöä. Lukumäärissä eivät ole mukana sivutoimiset tuntiopettajat.

Kunta-alan henkilöstö 2022

Henkilöstöstä

Kokoaikaisia

376 600

Osa-aikaisia

65 300

Sivutoimisia

1 100


 
 

Henkilöstöstä naisia

80 %

Kuukausipalkkaisista naisia

81 %

Tuntipalkkaisista naisia

15 %

Virkasuhteisia

27 %

Työsuhteisia

73 %

Vakinaisia

75 %

 

Kuukausipalkkaisia

439 500

Tuntipalkkaisia

4 300

Yhteensä

443 800

Lähde: Tilastokeskus, Kuntasektorin palkat 2022.

Kunnat ja kuntayhtymät henkilöstömäärän mukaan 2022

Palkkaa saava henkilöstö

Kunnat
(%)

Kunta-
yhtymät (%)

Yhteensä (%)

–99

18,1

30,6

22,5

100–249

25,2

14,0

22,9

250–499

19,4

15,7

16,7

500–999

14,9

15,7

16,0

1 000–1 499

9,4

7,4

7,9

1 500–2 499

6,8

2,5

5,8

2 500–4 999

3,2

7,4

4,6

5 000–50 000

2,9

6,6

3,7

Yhteensä

100,0

100,0

100,0

Lukumäärä

309

121

430

Keskimäärin henkilöstöä

956

1 226

1 032

Henkilöstön määrä

295 400

148 300

443 800

Lähde: Tilastokeskus, Kuntasektorin palkat 2022.

Henkilöstömäärän kehitys

Henkilöstömäärä oli huipussaan vuonna 2022, jolloin kunta-alalla työskenteli 444 000 henkilöä. Henkilöstömäärä on kasvanut noin 25 000 työntekijällä vuodesta 2017.

Lähde: Tilastokeskus, Kuntasektorin palkat 2022.

Henkilöstö maakunnittain 2022

Henkilöstö maakunnittain 2022

Uusimaa

121 100

Varsinais-Suomi

40 100

Kanta-Häme

12 500

Satakunta

18 700

Pirkanmaa

39 200

Päijät-Häme

14 400

Kymenlaakso

12 500

Etelä-Karjala

9 100

Etelä-Savo

11 900

Keski-Suomi

22 400

Etelä-Pohjanmaa

18 500

Pohjanmaa

16 800

Keski-Pohjanmaa

7 600

Pohjois-Savo

22 100

Pohjois-Karjala

14 600

Kainuu

7 300

Pohjois-Pohjanmaa

36 300

Lappi

15 800

Lähde: Tilastokeskus, Kuntasektorin palkat 2022.

Työmarkkinatutkimus

Sähköposti:
tutkimus@kt.fi