På svenska

Monimutkaisessa toimintaympäristössä tarvitaan hyvää johtajuutta ja esimiestyötä

Kuntien toimintaympäristö muuttuu yhä nopeammin ja tulee entistä monimutkaisemmaksi ja epävakaammaksi. Myös ratkaistavat asiat ovat yhä monitahoisempia, eikä yksi ihminen voi ratkaista niitä yksin, vaan tarvitaan useita asiantuntijoita ja erilaisia näkökulmia.

Johtaminen

Myös palveluiden käyttäjien tarpeet sekä paineet talouden tehostamiseen haastavat organisaatioita uudistumaan.

Kompleksisessa toimintaympäristössä tarvitaan rajanylityksiä organisaatioiden, toimialojen, ammattiryhmien ja asiantuntijoiden välillä. Verkostomainen yhteistyö eri toimijoiden välillä tulee yhä tärkeämmäksi, ja monialainen tiimityö yleistyy.

Johtajuus muuttuu jaetun, mahdollistavan johtajuuden suuntaan. Toimintaympäristöstä ja tilanteista riippuen tarvitaan erilaista johtamista.

Taulukko 1. Johtamistyylit suhteessa ongelmatasoihin

Hallinnointi

 

Komentaminen

 

Johtajuus

 

Kesy ongelma

Kriittinen ongelma

Pirullinen ongelma

Toimintatavassa korostuu prosessien organisointi. Ongelma on esiintynyt ennenkin, ja se ratkaistaan samalla rutiinilla kuin aikaisemmin.

Toimintatavalle on tunnusomaista vastausten antaminen eikä johtamiselle ole aikaa. Vastauksia on annettava nopeasti, olivatpa ne sitten hyviä tai huonoja.

Toimintatavassa oleellista on kysymysten esittäminen. Johtaja ei pysty yksin vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, joten hän pyrkii etenemään yhteistyön avulla.

Lähde: Vartiainen ym. 2013, 48

Johtamisella ja esimiestyöllä tuetaan työyhteisöä muutoksessa

Muutoksen johtamisessa kuten muussakin johtamisessa tarvitaan toiminnan, prosessien ja ihmisten johtamista.

Muutos lähtee asiakkaasta ja kuntalaisen tarpeista.

Tällaisen muutoksen toteuttaminen käytännössä vaatii muutosdialogia, johon osallistuvat kuntalaiset, palvelun käyttäjät, sidosryhmät ja henkilöstö.

KT tukee kuntia ja kuntayhtymiä, väliaikaishallintoa sekä uusia maakuntatyönantajia sote- ja maakuntauudistuksessa. KT:n tarjoamiin palveluihin kuuluu myös tuki muutosjohtamisessa.