På svenska

Hyvällä johtamisella ja esihenkilötyöllä parempia palveluita ja työpaikkoja

Hyvinvointialueiden aloittaminen uusina työnantajina merkitsi isoja muutoksia kuntien ja hyvinvointialueiden toimintaympäristössä ja toiminnassa. Samaan aikaan julkisen talouden niukkuus ja väestörakenteen muutos lisäävät tarvetta tulevaisuuden ennakointiin sekä henkilöstövoimavarojen, koulutuksen ja palvelutarpeiden kokonaisuuden hallintaan ja sopeuttamiseen sekä tuottavuuden kehittämiseen.

Johtaminen

Kunta- ja hyvinvointialoilla kärsitään osaajapulasta. Kilpailua osaavasta työvoimasta käydään julkisen ja yksityisen työnantajan välillä, julkisten työnantajien välillä sekä työn ja vapaa-ajan tasapainon välillä. 

Työnantajan johtamisosaaminen ja laadukas esihenkilötyö nousevat avainasemaan työpaikkojen menestymisen kannalta. 

Johtaminen muuttuu ajassa

Työelämä muuttuu jatkuvasti. Työn murros ilmenee niin kunta- ja hyvinvointialueiden toiminnassa kuin arvojen ja ajattelutapojen muutoksessa. Työn tekemisen rakenteet ja tavat muuttuvat ja digitalisaation ja tekoälyn hyödyntäminen kasvaa. Tiedon jatkuva lisääntyminen tarkoittaa sitä, että nykytieto ei ole kenenkään yksittäisen ihmisen hallittavissa. Nämä kaikki näkyvät tavassa, miten ihmisiä tulisi johtaa. 

Työelämässä tarvitaan johtamista, joka vahvistaa ihmisten motivaatiota, ajattelun taitoa ja työn tuottavuutta. Valmentava johtaminen on yksi tapa vastata näihin tarpeisiin.

Valmentavan johtajan kolme roolia

Johtajuuden tulisi siirtyä johtajakeskeisyydestä vuorovaikutteiseen suuntaan, jolloin johtajuudessa tilannekohtaisesti toteutetaan eri rooleja (manager, leader, valmentaja). Valmentava johtaja on työnantajan edustaja, joka toteuttaa työnantajaroolia, valvoo työnantajan etua ja kantaa toiminnallisen ja taloudellisen vastuun työyksikkönsä osalta. Hän organisoi asioiden sujuvuutta, aikaansaamista vastuualueita, rooleja ja pelisääntöjen noudattamista. Valmentavan johtajan tehtäviin kuuluu kokonaisuuksista huolehtiminen ja suunnan näyttäminen sekä strategiaan pohjautuvien tavoitteiden esiin piirtäminen. 

Valmentajan roolissa oleellisempia ovat hyvät kysymykset kuin valmiit vastaukset. Valmentavalla otteella vahvistetaan työntekijöiden motivaatiota, oppimista, kykyä onnistua työssään, mahdollisuutta laajentaa ajattelua ja löytää uusia ratkaisutapoja. Valmentajan johtajuuden ytimessä ovat arvostava suhtautuminen, usko ihmisten potentiaaliin, tavoitekeskeisyys sekä asiantuntijoiden oma asiantuntemus.

KT tukee johtamisen ja esihenkilötyön kehittämistä työnantajatoiminnoissaan: