På svenska

KT ajaa työnantajien etuja työmarkkinoilla

KT neuvottelee valtakunnalliset virka- ja työehtosopimukset ja kehittää työelämää. Olemme myös työmarkkinakeskusjärjestö ja edustamme työnantajia sekä valtakunnallisissa työmarkkinaneuvotteluissa että kolmikantayhteistyössä.

3.3.2023

KT:n uudet päätöksentekijät on nimetty ja jaostojen toiminta käynnistyi

KT:n toimintaa johtaa jatkossa hallitus ja sopimustoiminnasta vastaavat kunta-, hyvinvointialue- ja yritysjaosto. Kuntajaosto piti järjestäytymiskokouksensa 2. maaliskuuta ja hyvinvointialuejaosto 3. maaliskuuta. (Kuva: KT:n kuntajaoston jäseniä Kuntatalolla, kuvaja: Markus Sommers.)

KT:n hallitusohjelmatavoitteet 2023–2027

Tulevan hallituskauden isoja kysymyksiä ovat hyvinvointipalveluiden kustannukset, työllisyysasteen nosto ja toimivien työmarkkinoiden, työrauhan sekä henkilöstön saatavuuden turvaaminen. Tarvitsemme toimivia työmarkkinoita ja riittävästi osaajia.

Strategia ohjaa KT:n toimintaa

KT:n toimintaa ohjaa strategia, jonka valtuuskunta hyväksyi 21.10.2021. Strategian mukaan teemme työtä toimivan työelämän, kestävän talouden ja vetovoimaisten työnantajien puolesta.

KT tekee yhteistyötä verkostoissa

KT koordinoi useita työnantajan edustajille tarkoitettuja verkostoja. KT-yhteyshenkilöt ovat tärkeitä yhteistyökumppaneitamme työpaikoilla. HR-verkostossamme kehitetään yhdessä henkilöstötyötä ja työsuojelupäälliköillä on oma verkostonsa.

KT:n vuosikertomus 2021

Vuosi 2021 oli KT:n 51. toimintavuosi. Vuoden alussa toimimme vielä nimellä KT Kuntatyönantajat. Sote-uudistusta koskevien lakien yhteydessä hyväksyttiin 1.7.2021 alkaen myös laki kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä, joka määritteli uudelleen KT:n aseman ja tehtävät. Tutustu KT:n vuosikertomukseen ja kuntatyönantajien edunvalvontaan vuonna 2021.