På svenska

KT ajaa työnantajien etuja työmarkkinoilla

KT neuvottelee valtakunnalliset virka- ja työehtosopimukset ja kehittää työelämää. Olemme myös työmarkkinakeskusjärjestö ja edustamme työnantajia sekä valtakunnallisissa työmarkkinaneuvotteluissa että kolmikantayhteistyössä. Jatkossa huolehdimme kuntien ja kuntayhtymien lisäksi myös hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnasta.

KT tekee yhteistyötä verkostoissa

KT koordinoi useita työnantajan edustajille tarkoitettuja verkostoja. KT-yhteyshenkilöt ovat tärkeitä yhteistyökumppaneitamme työpaikoilla. HR-verkostossamme kehitetään yhdessä henkilöstötyötä ja työsuojelupäälliköillä on oma verkostonsa.

KT:n vuosikertomus 2020

Vuosi 2020 sisälsi poikkeuksellisia, ennen kokemattomia tapahtumia, joiden vaikutukset työelämään ja työmarkkinoihin näkyvät vuosien päästä. Tutustu KT:n vuosikertomukseen ja kuntatyönantajien edunvalvontaan vuonna 2020. 

Kuntatyönantajien hallitusohjelmatavoitteet 2019–2022

Hyvinvointipalveluiden ja sosiaaliturvan rahoittaminen edellyttää laajaa toimenpidekokonaisuutta, jonka ytimessä ovat kustannustasoltaan maltilliset työmarkkinaratkaisut.