På svenska

KT ajaa työnantajien etuja työmarkkinoilla

KT neuvottelee valtakunnalliset virka- ja työehtosopimukset ja kehittää työelämää. Olemme myös työmarkkinakeskusjärjestö ja edustamme työnantajia sekä valtakunnallisissa työmarkkinaneuvotteluissa että kolmikantayhteistyössä. Jatkossa huolehdimme kuntien ja kuntayhtymien lisäksi myös hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnasta.

Strategia ohjaa KT:n toimintaa

KT:n toimintaa ohjaa strategia, jonka valtuuskunta hyväksyi 21.10.2021. Strategian mukaan teemme työtä hyvinvoinnin, kestävän talouden ja toimivan työelämän puolesta.

KT tekee yhteistyötä verkostoissa

KT koordinoi useita työnantajan edustajille tarkoitettuja verkostoja. KT-yhteyshenkilöt ovat tärkeitä yhteistyökumppaneitamme työpaikoilla. HR-verkostossamme kehitetään yhdessä henkilöstötyötä ja työsuojelupäälliköillä on oma verkostonsa.

KT:n vuosikertomus 2020

Vuosi 2020 sisälsi poikkeuksellisia, ennen kokemattomia tapahtumia, joiden vaikutukset työelämään ja työmarkkinoihin näkyvät vuosien päästä. Tutustu KT:n vuosikertomukseen ja kuntatyönantajien edunvalvontaan vuonna 2020. 

Kuntatyönantajien hallitusohjelmatavoitteet 2019–2022

Hyvinvointipalveluiden ja sosiaaliturvan rahoittaminen edellyttää laajaa toimenpidekokonaisuutta, jonka ytimessä ovat kustannustasoltaan maltilliset työmarkkinaratkaisut.