På svenska

KT ajaa työnantajien etuja työmarkkinoilla

KT neuvottelee valtakunnalliset virka- ja työehtosopimukset ja kehittää työelämää. Olemme myös työmarkkinakeskusjärjestö ja edustamme työnantajia sekä valtakunnallisissa työmarkkinaneuvotteluissa että kolmikantayhteistyössä. Jatkossa huolehdimme kuntien ja kuntayhtymien lisäksi myös hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnasta.

KT:n hallitusohjelmatavoitteet 2023–2027

Tulevan hallituskauden isoja kysymyksiä ovat hyvinvointipalveluiden kustannukset, työllisyysasteen nosto ja toimivien työmarkkinoiden, työrauhan sekä henkilöstön saatavuuden turvaaminen. Tarvitsemme toimivia työmarkkinoita ja riittävästi osaajia.

Strategia ohjaa KT:n toimintaa

KT:n toimintaa ohjaa strategia, jonka valtuuskunta hyväksyi 21.10.2021. Strategian mukaan teemme työtä toimivan työelämän, kestävän talouden ja vetovoimaisten työnantajien puolesta.

KT tekee yhteistyötä verkostoissa

KT koordinoi useita työnantajan edustajille tarkoitettuja verkostoja. KT-yhteyshenkilöt ovat tärkeitä yhteistyökumppaneitamme työpaikoilla. HR-verkostossamme kehitetään yhdessä henkilöstötyötä ja työsuojelupäälliköillä on oma verkostonsa.

KT:n vuosikertomus 2020

Vuosi 2020 sisälsi poikkeuksellisia, ennen kokemattomia tapahtumia, joiden vaikutukset työelämään ja työmarkkinoihin näkyvät vuosien päästä. Tutustu KT:n vuosikertomukseen ja kuntatyönantajien edunvalvontaan vuonna 2020.