KT organisaationa

KT ajaa kuntaorganisaatioiden etuja työnantajina

KT neuvottelee ja sopii kunnallista henkilöstöä koskevat valtakunnalliset virka- ja työehtosopimukset.

KT on myös työmarkkinakeskusjärjestö, joka edustaa kuntia ja kuntayhtymiä sekä valtakunnallisissa työmarkkinaneuvotteluissa että kolmikantayhteistyössä. Lisäksi KT hoitaa kuntatyönantajien kansainvälistä edunvalvontaa EU:ssa.

KT:n tehtäviin kuuluu myös

  • kehittää palkkausjärjestelmiä
  • tukea kuntien työelämän kehittämishankkeita
  • tiedottaa sopimuksista ja suosituksista
  • tehdä henkilöstöä ja työvoimakustannuksia koskevia selvityksiä
  • hoitaa asianajotehtäviä tuomioistuimissa ja antaa asiantuntija-apua työlainsäädännön soveltamisessa.

KT kehittää työelämää

Sopimusneuvottelujen ohella KT:n tärkeimpiin tehtäviin kuuluu työelämän laadun, tuloksellisuuden ja yhteistoiminnan kehittäminen.

KT antaa suosituksia esimerkiksi hyvästä henkilöstöjohtamisesta sekä työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden edistämisestä. KT on myös sopinut yhteistoiminnasta, henkilöstön koulutuksesta ja työturvallisuudesta yhdessä kunta-alan palkansaajia edustavien pääsopijajärjestöjen kanssa.

KT:n vuosikertomus 2019

Tutustu KT:n edunvalvontaan vuonna 2019 sähköisen vuosikertomuksemme kautta >

 

KT:n vuosikertomus 2020

Vuosi 2020 sisälsi poikkeuksellisia, ennen kokemattomia tapahtumia, joiden vaikutukset työelämään ja työmarkkinoihin näkyvät vuosien päästä. Tutustu KT:n vuosikertomukseen ja kuntatyönantajien edunvalvontaan vuonna 2020. 

Kuntatyönantajien hallitusohjelmatavoitteet 2019–2022

Hyvinvointipalveluiden ja sosiaaliturvan rahoittaminen edellyttää laajaa toimenpidekokonaisuutta, jonka ytimessä ovat kustannustasoltaan maltilliset työmarkkinaratkaisut.