KT organisaationa

KT ajaa kuntaorganisatioiden etuja työnantajina

KT neuvottelee ja sopii kunnallista henkilöstöä koskevat valtakunnalliset virka- ja työehtosopimukset.

KT on myös työmarkkinakeskusjärjestö, joka edustaa kuntia ja kuntayhtymiä sekä valtakunnallisissa työmarkkinaneuvotteluissa että kolmikantayhteistyössä. Lisäksi KT hoitaa kuntatyönantajien kansainvälistä edunvalvontaa EU:ssa.

KT:n tehtäviin kuuluu myös

  • kehittää palkkausjärjestelmiä
  • tukea kuntien työelämän kehittämishankkeita
  • tiedottaa sopimuksista ja suosituksista
  • tehdä henkilöstöä ja työvoimakustannuksia koskevia selvityksiä
  • hoitaa asianajotehtäviä tuomioistuimissa ja antaa asiantuntija-apua työlainsäädännön soveltamisessa.

KT kehittää työelämää

Sopimusneuvottelujen ohella KT:n tärkeimpiin tehtäviin kuuluu työelämän laadun, tuloksellisuuden ja yhteistoiminnan kehittäminen.

KT antaa suosituksia esimerkiksi hyvästä henkilöstöjohtamisesta sekä työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden edistämisestä. KT on myös sopinut yhteistoiminnasta, henkilöstön koulutuksesta ja työturvallisuudesta yhdessä kunta-alan palkansaajia edustavien pääsopijajärjestöjen kanssa.