Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset

Sopimukset 2017

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.2.2017–31.1.2018. Sopimuskausi on 12 kuukautta.

Sopimuksissa 2017 ovat mukana KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt (Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kunta-alan unioni ja Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo).

Sopimuksilla toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen 14. kesäkuuta 2016 allekirjoittamaa kilpailukykysopimusta. KT ja pääsopijajärjestöt allekirjoittivat kunta-alan virka- ja työehtosopimukset 5. syyskuuta 2016.

Sopimusten piirissä ovat kaikki kuntien ja kuntayhtymien palkansaajat.

Uudet sopimukset 2017 koskevat

  • kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES)
  • opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusta (OVTES)
  • lääkärien virkaehtosopimusta (LS)
  • teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta (TS)
  • tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimusta (TTES)
  • muusikoiden virka- ja työehtosopimuksia
  • näyttelijöiden työehtosopimusta.

Ei palkankorotuksia vuonna 2017

Sopimuskaudella palkkoihin ei tehdä palkantarkistuksia.

Lomarahoja leikataan vuosina 2017–2019

Kilpailukykysopimuksen mukaisesti lomarahoja leikataan 30 prosentilla sopimuskauden 2014–2016 tasosta. Lomarahojen leikkaamisesta on sovittu erillisessä virka- ja työehtosopimuksessa. Lomarahojen leikkaus koskee 1.2.2017–30.9.2019 maksettavia lomarahoja. Tarkempia ohjeita on sopimusalojen omilla sivuilla ja KT:n yleiskirjeissä.

Työaikaa pidennetään 24 tunnilla

Kilpailukykysopimuksen mukaisesti vuosittaista työaikaa pidennetään 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Kunta-alalla toteutustapa vaihtelee sopimusaloittain. Tarkempia ohjeita annetaan sopimusalojen omilla sivuilla ja KT:n yleiskirjeissä.

Paikallisesta sopimisesta ja työaikapankista uudet ohjeet

KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat laatineet yhteiset ohjeet paikallisesta sopimisesta. Yhteiset ohjeet on laadittu myös työaikapankin käyttöönotosta. Ohjeet löytyvät muun muassa KT:n yleiskirjeistä.

Tilaa uudet sopimuskirjat verkkokaupasta

Uudet virka- ja työehtosopimukset ovat tilattavissa verkkokaupastamme.

Opas paikallisesta sopimisesta

KT:n päivitetty opas kuntatyönantajille ohjeistaa, miten paikallisia sopimuksia tehdään. Kunta-alalla on kaikista maamme sopimusaloista laajimmat mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen.