På svenska
Julkaisu

Toimiva palkkaus on kaikkien etu

KT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteinen opas antaa ohjeitaKVTES-palkkausjärjestelmän paikalliseen soveltamiseen. Oppaasta on hyötyä, kun tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmiä kehitetään ja päivitetään kunnissa ja kuntayhtymissä.

Oppaassa kerrotaan KVTES-palkkausjärjestelmästä ja sen eri palkkatekijöitä. Tehtävien vaativuuden arvioinnin lisäksi oppaassa käsitellään muun muassa

  • työsuorituksen arviointiin liittyviä asioita (henkilökohtainen lisä)
  • palveluaikalaskentaa (työkokemuslisä)
  • tuloksellisuuden palkitsemista (tulospalkkiojärjestelmä)
  • nopeaa palkitsemista (kertapalkkio)
  • henkilöstön saatavuutta (rekrytointilisä)
  • palkkojen harmonisointia

Opas ei ole virka- ja työehtosopimus. Sopimusoikeudellisesti sitovat tekstit on kirjattu KVTES:n määräyksiin.

Julkaisutiedot

Sivumäärä:
80 s.
ISBN-numero (Painettu):
978-952-213-997-9
ISBN-numero (Pdf):
978-952-213-998-6
Julkaistu:
1/2013
Kustantaja:
KT Kuntatyönantajat
Painos:
1. painos