Pääosa työelämän kehittämisestä tehdään työpaikoilla

Työelämän kehittäminen tarkoittaa tuloksellisuuden ja työelämän laadun samanaikaista kehittämistä. Sen lähtökohtana ja perustana on johdon ja henkilöstön yhteistyö.

Työelämän kehittäminen

Työelämän kehittäminen on osa työmarkkinaosapuolten eli työnantajajärjestö KT:n ja henkilöstöä edustavien pääsopijajärjestöjen valtakunnallista yhteistoimintaa. Myös siinä parempaan työelämään pyritään yhteistyöllä. Kunta-alalla tällä yhteistyöllä on vahvat perinteet jo 40 vuoden ajalta.

Yksi tämän hyvän yhteistyön ilmentymä on vuosittain järjestettävä Lappeenranta-seminaari.

Tutkimus- ja kehittämisohjelmat ovat keino parantaa työelämää

Erilaiset tutkimus- ja kehittämisohjelmat ovat olleet tärkeä osa työelämän kehittämistä. Esimerkkejä aiemmista ohjelmista ovat muun muassa 1990-luvun Työelämän laatu -hanke tai 2000-luvun alun Kartuke-tutkimus- ja kehittämisohjelma.

Parhaillaan käynnissä on Kunteko 2020 – kunta-alan työelämän kehittämisohjelma, jota edelsi järjestöjen yhteinen Tuloksellisuuskampanja.

Kuntekon tavoitteena Euroopan parhaat kuntatyöpaikat

Kunteko 2020 -ohjelma tarjoaa kuntaorganisaatioille apua kehittämiseen, oppimiseen ja muutosten hallintaan. Kuntekossa kuntatyöpaikat saavat asiantuntija-apua, sparrausta ja neuvontaa. Lisäksi ne voivat osallistua ohjelman oppimis- ja kehittämisverkostoihin sekä sisäisten kehittäjien koulutuksiin.

Kuntekon tavoitteena on

  1. tehdä näkyväksi kunta-alan kehitystyö
  2. levittää vaikuttavia työelämän kehittämisen käytäntöjä
  3. parantaa kehittämisosaamista
  4. käynnistää ja tukea uutta kehittämistoimintaa
  5. syventää oppimista kuntakentästä nousevista teemoista
  6. tuottaa kunta-alalle työelämän läpimurtoinnovaatioita

Kuntekon Tekojen Tori toimii areenana, jossa työpaikoilla tehtävä hyvä työ – suomalainen kuntatyö – tulee näkyväksi kaikille. Tekojen Torilla jaetaan ideat, kokemukset ja kehittämistulokset kollegoiden ja työyhteisöjen kanssa yli kuntarajojen ja toimialojen.

Yhteystiedot

Niilo Hakonen

Niilo Hakonen

johtava työelämän kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2025
Matkapuhelin:
+358 40 820 6800
Sähköposti:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisaatio:
KT Kuntatyönantajat
Henkilöstövoimavarojen kehittäminen
Terttu Pakarinen

Terttu Pakarinen

kehittämispäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2228
Matkapuhelin:
+358 50 338 0472
Sähköposti:
Terttu.Pakarinen@kt.fi
Organisaatio:
KT Kuntatyönantajat
Henkilöstövoimavarojen kehittäminen