Pääosa työelämän kehittämisestä tehdään työpaikoilla

Työelämän kehittäminen tarkoittaa tuloksellisuuden ja työelämän laadun samanaikaista kehittämistä. Sen lähtökohtana ja perustana on johdon ja henkilöstön yhteistyö.

Työelämän kehittäminen

Työelämän kehittäminen on osa työmarkkinaosapuolten eli työnantajajärjestö KT:n ja henkilöstöä edustavien pääsopijajärjestöjen valtakunnallista yhteistoimintaa. Myös siinä parempaan työelämään pyritään yhteistyöllä. Kunta-alalla tällä yhteistyöllä on vahvat perinteet jo yli 40 vuoden ajalta.

Yksi tämän hyvän yhteistyön ilmentymä on joka toinen vuosi järjestettävä Lappeenranta-seminaari.

Tutkimus- ja kehittämisohjelmat ovat keino parantaa työelämää

Erilaiset tutkimus- ja kehittämisohjelmat ovat olleet tärkeä osa työelämän kehittämistä. Esimerkkejä aiemmista ohjelmista ovat muun muassa 1990-luvun Työelämän laatu -hanke tai 2000-luvun alun Kartuke-tutkimus- ja kehittämisohjelma.

Parhaillaan käynnissä on KunTeko 2020 – kunta-alan ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelma, jota edelsi järjestöjen yhteinen Tuloksellisuuskampanja.

KunTekon tavoitteena Euroopan parhaat kuntatyöpaikat

KunTeko 2020 -ohjelma tarjoaa kunta- ja maakuntaorganisaatioille apua kehittämiseen, oppimiseen ja muutosten hallintaan. Kuntekossa työpaikat saavat asiantuntija-apua- ja sparrausta ja neuvontaa. Lisäksi ne voivat osallistua ohjelman tapahtumiin, verkostoihin sekä sisäisten kehittäjien valmennuksiin. Ohjelman avainsanoja ovat tuottavuus, tuloksellisuus ja työelämän laatu.

Kuntekon tavoitteena on

  1. tehdä näkyväksi kuntakentällä tehty kehittämistyö
  2. levittää vaikuttavia käytäntöjä ja kiinnostavia kehittämisratkaisuja
  3. Innostaa kehittämään ja uudistamaan sekä parantaa kehittämisosaamista
  4. käynnistää uutta kehittämistoimintaa
  5. syventää oppimista kunta-alalta nousevien teemojen ympärille
  6. tuottaa kunta-alalle työelämän läpimurtoinnovaatioita työelämään

KunTekon Tekojen Tori toimii areenana, jossa työpaikoilla tehtävä hyvä työ – suomalainen kuntatyö – tulee näkyväksi kaikille. Tekojen Torilla jaetaan ideat, kokemukset ja kehittämistulokset kollegoiden ja työyhteisöjen kanssa yli kuntarajojen ja toimialojen.

KunTeko on KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen JUKOn, KoHon ja Julkisen alan unioni JAUn yhteinen valtakunnallinen hanke. Ohjelman päärahoittaja on Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. Kuntekon toimintavuodet ovat 2015–2020. Ohjelman ensimmäinen kausi toteutettiin vuosina 2015–2017. KunTekon toinen kausi on käynnissä 1.1.201831.12.2020. 

Yhteystiedot

Niilo Hakonen

Niilo Hakonen

johtava työelämän kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2025
Matkapuhelin:
+358 40 820 6800
Sähköposti:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisaatio:
KT Kuntatyönantajat
Henkilöstövoimavarojen kehittäminen