På svenska

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimus (SOTE-sopimus)

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimus (SOTE-sopimus) 2022–2025 ilmestyy joulukuussa ja toimitetaan asiakkaille tammikuussa. Sopimusmuutoksista on kerrottu KT:n yleiskirjeessä 17/2022.

SOTE-sopimus 2021

Sopimuskauden aikana ei ole palkankorotuksia. SOTE-sopimukseen siirretään noin 180 000 palkansaajaa KVTES:n piiristä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus voimaantulosta 1.9.2021 on annettu tarkempia tietoja ja ohjeita KT:n yleiskirjeessä 6/2021.

1.9.2021 voimaan tuleva SOTE-sopimus julkaistaan vain verkossa.