På svenska

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimus (SOTE-sopimus)

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimus (SOTE-sopimus) 2022–2025 on voimassa 1.5.2022–30.4.2025. Sopimusmuutoksista on kerrottu KT:n yleiskirjeessä 17/2022.

SOTE-sopimus 2022–2025

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimus 2022–2025 on voimassa 1.5.2022–30.4.2025. Sopimuskaudella palkkoja korotetaan yleiskorotuksilla ja paikallisilla järjestelyerillä.

Sopimuskorotukset vuonna 2022

Palkkoja korotetaan yleiskorotuksella 1.6.2022 lukien. Käytössä on myös keskitetty järjestelyerä 1.10.2022.

Sopimuskorotukset vuonna 2023

Palkkoja korotetaan yleiskorotuksella 1.6.2023 lukien. Paikallinen järjestelyerä on käytössä 1.6.2023 lukien.

Sopimuskorotukset vuonna 2024

Palkkoja korotettaan yleiskorotuksella 1.6.2024 lukien. Käytössä on myös paikallinen järjestelyerä 1.6.2024 lukien

Perhevapaauudistus

Kunta-alan yleiseen virka- ja työehtosopimukseen on tehty perhevapaauudistuksesta johtuvia muutoksia, jotka koskevat myös SOTE-sopimuksen piirissä olevia.

Sopimuskaudella toimivat työryhmät

Sopimusryhminä toimivat pysyvä SOTE-ryhmä ja sen lisäksi palkkaus- ja työaikaryhmät.