Henkilöstömenojen sopeuttaminen

KT Kuntatyönantajat on seurannut 1990-luvulta lähtien kuntien ja kuntayhtymien työvoimakustannuksia ja niiden hallintaa vuosittaisilla tiedusteluilla.

Suurin osa tarvittavasta säästöistä saavutetaan kunta-alalla muilla keinoilla kuin lomautuksilla ja irtisanomisilla. Lomautuksiin joudutaan turvautumaan yleensä vain silloin, kun säästötoimenpiteistä ei olla päästy paikallisesti yhteisymmärrykseen ja irtisanomisten määrä on ollut kuntasektorilla aina varsin vähäistä.

Valtaosa säästöistä syntyy hyödyntämällä luonnollista poistumaa. Säästöjä haetaan myös töiden uudelleen järjestelyillä, uusilla toimintatavoilla ja toimintoja tehostamalla. Säästöjä saadaan aikaan myös tiukentamalla rekrytointia kuten vähentämällä sijaisten ja määräaikaisten käyttöä, jättämällä virkoja ja toimia täyttämättä sekä täyttölupamenettelyllä. 

Viime vuosina kunnissa ja kuntayhtymissä ovat yleistyneet talouden tasapainottamisohjelmat. Henkilöstömenoissa ei haeta vaikutukseltaan lyhytkestoisia säästöjä, vaan taloutta suunnitellaan useaksi vuodeksi eteenpäin. Talouden sopeuttaminen on osa henkilöstöjohtamisen arkea.