Kunta-alan nayttelijöiden sopimus 2022-2025.

Kunta-alan näyttelijöiden työehtosopimus

Kunta-alan näyttelijöiden työehtosopimus on voimassa 1.5.2022–30.4.2025. Sopimusmuutoksista on kerrottu KT:n yleiskirjeissä 3/2022 ja 13/2022. Painettu sopimuskirja ilmestyy marras–joulukuussa ja toimitetaan asiakkaille joulukuun aikana.

Kunta-alan näyttelijöiden työehtosopimus 2022–2025

Näyttelijöiden sopimus 2022–2025 on voimassa 1.5.2022–30.4.2025. Sopimuksen palkankorotuksissa 1.6.2022, 1.6.2023 ja 1.6.2024 noudatetaan KVTES:n ratkaisua. Sopimukseen sisältyy keskitetty järjestelyerä 1.10.2022 lukien sekä paikalliset järjestelyerät 1.6.2023  ja 1.6.2024 lukien.

Palkantarkistukset vuonna 2022

Kuukausipalkkaisen näyttelijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.6.2022 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 46 euroa, kuitenkin vähintään 2,0 prosenttia. Palkkausluvun 13 §:n mukaista henkilökohtaista lisää ja 16 §:n mukaista rasitelisää korotetaan 2,0 prosenttia. Keskitetystä järjestelyerästä palkantarkastuksiin käytetään lisäksi 0,49 prosenttia 1.10.2022 lukien.

Liitteen 1a vierailusopimuksen vähimmäispalkkioita ja henkilökohtaisia palkkioita korotetaan 1.6.2022 lukien 2,0 prosenttia.     

Palkantarkistukset vuonna 2023

Kuukausipalkkaisen näyttelijän tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 1.6.2023 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,5 prosenttia. Palkkausluvun 13 §:n mukaista henkilökohtaista lisää ja 16 §:n mukaista rasitelisää korotetaan 2,0 prosenttia.

Paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 lukien on 0,4 prosenttia kunta-alan kuu-kausipalkkaisten näyttelijöiden työehtosopimuksen palkkasummasta.

Liitteen 1a vierailusopimuksen vähimmäispalkkioita ja henkilökohtaisia palkkioita korotetaan 1.6.2023 lukien 1,0 prosenttia.        

Palkantarkastuksiin on sovittu perälautamääräys.

Palkantarkistukset vuonna 2024

Kuukausipalkkaisen näyttelijän tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 1.6.2024 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,5 prosenttia. Palkkausluvun 13 §:n mukaista henkilökohtaista lisää ja 16 §:n mukaisa rasitelisää korotetaan 2,0 prosenttia.

Paikallinen järjestelyerä 1.6.2024 lukien on 0,4 prosenttia kunta-alan kuukausipalkkaisten näyttelijöiden työehtosopimuksen palkkasummasta.

Liitteen 1a vierailusopimuksen vähimmäispalkkioita ja henkilökohtaisia palkkioita korotetaan 1.6.2024 lukien 1,89 prosenttia.

Palkantarkastuksiin on sovittu perälautamääräys.

KVTES:n perhevapaamääräyksiä sovelletaan kuukausipalkkaisiin

Perhevapaauudistuksen johdosta muutettuja KVTES:n määräyksiä (V luku) sovelletaan sellaisenaan kuukausipalkkaisten näyttelijöiden työehtosopimuksen soveltamisalalla. Näyttelijöiden sopimusalalla kuukausipalkkaisten näyttelijöiden perhevapaiden palkallisuus määräytyy KVTES:n  V luvun mukaisin ehdoin (7 § ja 8 §) 1.5.2022 lukien.

Tekstimuutoksia harjoittelijasopimuksen käyttöalaan ja koulutus- ja varallaolomääräyksiin

Sopimuksessa on täsmennetty harjoittelijasopimuksen käyttöalaa (I luku 1 § 1 mom. 3 kohta).

Sopimustekstiä koulutetun näyttelijän koulutusvaatimuksista on päivitettyja täsmennetty.(II luku 8 § 1 mom. 2 kohta).  Lisäksi varallaolomääräykseen liittyvää soveltamisohjetta on täsemennetty.

Tarkennuksia vierailevan näyttelijän sopimukseen

Vierailevan näyttelijän sopimukseen on lisätty pöytäkirjamerkintä selventämään avustajasopimuksien käyttämisen edellytykisä. Lisäksi vierailijasopimuksen 6 §:n lomakorvausta korotettiin 14 prosenttiin (aikaisemmin 12 prosenttia). Lomakorvausprosentin korotuksella kompensoidaan lomarahaosuutta.

Näyttelijöiden palkoille hinnoittelutunnukset

Teknisenä muutoksen näyttelijöiden kolmeen eri hinnoitteluun (näyttelijä, koulutettu näyttelijä ja harjoittelija) lisättiin hinnoittelutunnukset numerosarjoina kuten kunta-alan sopimuksessa on vakiintuneena käytäntönä.

Tunnuksista on hyötyä muun muassa silloin, kun tilastotietoa kerätään palkkausvertailua varten.