Näyttelijöiden sopimuksen 2020-2021 kansi.

Kunnallinen näyttelijöiden työehtosopimus

Kunnallinen näyttelijöiden työehtosopimus on voimassa 1.4.2020–28.2.2022.

Kunnallinen näyttelijöiden työehtosopimus 2020–2021

Näyttelijäsopimuksen 2020–2021 palkankorotuksissa noudatetaan KVTES:n ratkaisua. Sopimukseen sisältyy paikallinen järjestelyerä 1.4.2021 lukien.

Sopimukseen ei sisälly varsinaisia tekstimuutoksia lukuun ottamatta kilpailukykysopimuksesta tulleen työaikalisäyksen poistamista (määräys III Työaika 19a §). Lisäksi näyttelijäsopimuksen IV lukuun on lisätty uutena määräyksenä 29a §, joka mahdollistaa lomarahan vaihtamisen vapaaksi osittain tai kokonaan näyttelijän kanssa sopien vastaavin ehdoin kuin KVTES:n IV luvun 19 §:ssä. Nämä muutokset tulevat voimaan 1.8.2020.

Suomen Teatterit ry:n ja Suomen Näyttelijäliiton työehtosopimus voi sisältää sellaisia tekstimuutoksia, jotka voi olla tarkoituksenmukaista ottaa sovellettavaksi myös kunnallisessa teatterissa työehtosopimuksen I luvun 6 §:n mukaisella paikallisella sopimuksella. Toimivalta paikallisen sopimuksen tekemiseen myös kunnallisessa teatterissa määräytyy kunnan hallintosäännön tai muiden asiaa koskevien määräyksien tai käytäntöjen mukaan. Valtakunnallisen työehtosopimuksen kustannusvaikutuksessa ei ole huomioitu mahdollisen paikallisen sopimuksen kustannusvaikutusta.