Kunnallinen näyttelijöiden työehtosopimus

Kunnallinen näyttelijöiden työehtosopimus on voimassa 1.2.2018–31.1.2020.

Näyttelijät

Näyttelijäsopimus 2018–2019 noudattaa palkankorotusten osalta KVTES:n ratkaisua. Sopimukseen sisältyy joitakin tekstimuutoksia. Nämä muutokset liittyvät esityksen valmistamiseen (työturvallisuuteen liittyvä soveltamisohje), vapaapäivien sijoitteluun (lisätty soveltamisohje) sekä tekijänoikeuksiin liittyviin määräyksiin (lisäys).

KVTES:n kautta tulee noudatettavaksi tilapäisen hoitovapaan ikärajan nosto 12 ikävuoteen. Näyttelijöiden sopimusalalla ei ole ollut palkallista isyysvapaata, eikä siitä sovittu myöskään tämän sopimusratkaisun yhteydessä.