Kunnallinen näyttelijöiden työehtosopimus

Kunnallinen näyttelijöiden työehtosopimus on voimassa 1.2.2017–31.1.2018.

Näyttelijät

Sopimusmuutoksilla toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutulos 29.2.2016 kilpailukykysopimukseksi kunnallisten näyttelijöiden sopimusalalla.

Sopimuskaudella ei tehdä palkantarkastuksia.

Sopimus sisältää määräykset vuotuisen työajan lisäämisestä sekä määräaikaisen sopimusmääräyksen lomarahan vähentämisestä.