Muut tiedustelut

Kesätyökysely kesätyöntekijöille

(27.1.2023) Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT toteutti kesätyöpaikkatiedustelun kesätyöntekijöille touko-syyskuussa 2022. 

Tiedusteluun vastasi yhteensä 1975 kesätyöntekijää 115 kunnasta ja kuntayhtymästä.
Tiedustelussa kysyttiin kesätyöntekijöiden kokemuksia kesätyöpaikastaan. 

Kesätyöpaikkatiedustelu

(10.3.2022) KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat tiedusteli kunnilta ja kuntayhtymiltä nuorille tarjottavista kesätyöpaikoista helmikuussa 2022. Tiedustelun mukaan kunnat työllistävät tai tukevat yhteensä noin 50 000 nuoren kesätöitä kesällä 2022. Kunnat tarjoavat omia kesätyöpaikkoja, auttavat nuoria työllistymään kesätyöseteleiden avulla ja tukevat nuorten yrittäjien toimintaa.

Kunnissa tyypillisimpiä nuorille tarjolla olevia kesätöitä ovat puisto- ja puutarhatyöt, kulttuuri- ja nuorisopalvelujen tehtävät, erilaiset siivous- ja kunnossapitotyöt sekä varhaiskasvatuksen tehtävät. Hoitoalalle ja varhaiskasvatuksessa alan opiskelijoita palkataan erilaisiin tehtäviin esimerkiksi vanhusten, vammaisten tai lasten pariin vuosilomasijaisuuksiin ja harjoitteluihin. Kunnat hyödyntävät nuorten osaamista myös erilaisissa markkinointi- ja sosiaalisen median tehtävissä.

Sote-henkilöstö muilla aloilla työskentelevät 2019

(13.12.2021) KT on tehnyt uuden analyysin sote-alan alanvaihtajien määrästä vuoden 2019 tiedoilla. Sen perusteella alanvaihtajien määrä ei ole huomattavasti muuttunut siitä, mitä vuosi sitten tehty selvitys kertoi. Kunta-alalla alanvaihto on suhteellisesti vähäisempää.

KT Kuntatyönantajat on analysoinyt sote-alan alanvaihtajien lukumäärää useampana vuonna laajaan tilastoaineistoon perustuen. Analyysit ovat osoittaneet, että pelkkä toimialatarkastelu sote-alan tutkinnon suorittaneiden työskentelystä koulutustaan vastaavissa tehtävissä ei anna luotettavaa kuvaa alan todellisesta työvoimatilanteesta.

 

Kunta-alan ja yksityisen sektorin välinen palkkaeroselvitys 2019

(17.2.2020) KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt selvittivät erot kuntasektorin ja yksityisen sektorin palkoissa ja muissa työvoimakustannuksiin vaikuttavissa palvelussuhteen ehdoissa. Selvitys keskittyy tilastollisiin, laatuvakioituihin palkkaeroihin. 

Palkkavertailun tekivät Palkansaajien tutkimuslaitos ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Tilastokeskuksen Palkkarakennetilaston (2014-2016) avulla. 

Tasa-arvosuunnittelu ja palkkakartoitukset kunta-alalla

(19.3.2018) KT selvitti tasa-arvosuunnittelun ja tilaa vuonna 2017 kuntasektorilla. Selvityksen mukaan yli neljä viidesosaa kunnista ja kuntayhtymistä on tehnyt tasa-arvosuunnitelman. Niiden piirissä on yli 90 prosenttia kuntayksiköiden henkilöstöstä. Mitä suuremmasta kuntayksiköstä oli kysymys, sitä varmemmin myös tasa-arvosuunnitelma oli tehty.

Tiedustelu lähetettiin kaikkiin kuntiin ja kuntayhtymiin ja siihen vastasivat kuntayksiköiden työantajaa edustavat KT-yhteyshenkilöt. Tiedustelu kattaa 85 % koko kunta-alan henkilöstöstä.

Aiemmat tasa-arvoselvitykset

Tuloksellisuus kunta-alalla

Tutkimusraportit

Tiivistelmät tutkimustuloksista