Muut tiedustelut

Sote-henkilöstö muilla aloilla työskentelevät 2019

(13.12.2021) KT on tehnyt uuden analyysin sote-alan alanvaihtajien määrästä vuoden 2019 tiedoilla. Sen perusteella alanvaihtajien määrä ei ole huomattavasti muuttunut siitä, mitä vuosi sitten tehty selvitys kertoi. Kunta-alalla alanvaihto on suhteellisesti vähäisempää.

KT Kuntatyönantajat on analysoinyt sote-alan alanvaihtajien lukumäärää useampana vuonna laajaan tilastoaineistoon perustuen. Analyysit ovat osoittaneet, että pelkkä toimialatarkastelu sote-alan tutkinnon suorittaneiden työskentelystä koulutustaan vastaavissa tehtävissä ei anna luotettavaa kuvaa alan todellisesta työvoimatilanteesta.

 

Kesätyöpaikkatiedustelu

(23.2.2021) KT Kuntatyönantajat tiedusteli kunnilta ja kuntayhtymiltä nuorille tarjottavista kesätyöpaikoista helmikuussa 2021. Kesällä 2021 kunnissa on aiempia vuosia enemmän tarjolla kesätyöpaikkoja nuorille. Tiedustelun mukaan kunnat työllistävät tai tukevat yhteensä noin 
59 000 nuoren kesätöitä. 

Kunnissa nuorille tarjolla olevia kesätöitä ovat tyypillisesti puisto- ja puutarhatyöt, erilaiset siivous- ja kunnossapitotyöt sekä liikuntapaikkojen ylläpito. Useassa kunnassa on nuorille tarjolla myös erilaisia tehtäviä kulttuuri- ja nuorisopalveluissa. 

Hoitoalalle ja varhaiskasvatuksessa alan opiskelijoita palkataan erilaisiin tehtäviin esimerkiksi vanhusten, vammaisten tai lasten pariin vuosilomasijaisuuksiin ja harjoitteluihin. Kunnat hyödyntävät nuorten osaamista myös erilaisissa markkinointi- ja sosiaalisen median tehtävissä.

Kunta-alan ja yksityisen sektorin välinen palkkaeroselvitys 2019

(17.2.2020) KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt selvittivät erot kuntasektorin ja yksityisen sektorin palkoissa ja muissa työvoimakustannuksiin vaikuttavissa palvelussuhteen ehdoissa. Selvitys keskittyy tilastollisiin, laatuvakioituihin palkkaeroihin. 

Palkkavertailun tekivät Palkansaajien tutkimuslaitos ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Tilastokeskuksen Palkkarakennetilaston (2014-2016) avulla. 

Tasa-arvosuunnittelu ja palkkakartoitukset kunta-alalla

(19.3.2018) KT selvitti tasa-arvosuunnittelun ja tilaa vuonna 2017 kuntasektorilla. Selvityksen mukaan yli neljä viidesosaa kunnista ja kuntayhtymistä on tehnyt tasa-arvosuunnitelman. Niiden piirissä on yli 90 prosenttia kuntayksiköiden henkilöstöstä. Mitä suuremmasta kuntayksiköstä oli kysymys, sitä varmemmin myös tasa-arvosuunnitelma oli tehty.

Tiedustelu lähetettiin kaikkiin kuntiin ja kuntayhtymiin ja siihen vastasivat kuntayksiköiden työantajaa edustavat KT-yhteyshenkilöt. Tiedustelu kattaa 85 % koko kunta-alan henkilöstöstä.

Aiemmat tasa-arvoselvitykset

Tuloksellisuus kunta-alalla

Tutkimusraportit

Tiivistelmät tutkimustuloksista