Muut tiedustelut

Sote-henkilöstö muilla aloilla työskentelevät 2018

(21.12.2020) KT on tehnyt uuden analyysin sote-alan alanvaihtajien määrästä vuoden 2018 tiedoilla. Sen perusteella alanvaihtajien määrä ei ole huomattavasti muuttunut siitä, mitä vuosi sitten tehty selvitys kertoi. Kunta-alalla alanvaihto on suhteellisesti vähäisempää.

KT Kuntatyönantajat analysoi sote-alan alanvaihtajien lukumäärää vuosi sitten laajaan tilastoaineistoon perustuen. Se analyysi osoitti, että pelkkä toimialatarkastelu sote-alan tutkinnon suorittaneiden työskentelystä koulutustaan vastaavissa tehtävissä ei anna luotettavaa kuvaa alan todellisesta työvoimatilanteesta.

 

Kunta-alan ja yksityisen sektorin välinen palkkaeroselvitys 2019

(17.2.2020) KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt selvittivät erot kuntasektorin ja yksityisen sektorin palkoissa ja muissa työvoimakustannuksiin vaikuttavissa palvelussuhteen ehdoissa. Selvitys keskittyy tilastollisiin, laatuvakioituihin palkkaeroihin. 

Palkkavertailun tekivät Palkansaajien tutkimuslaitos ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Tilastokeskuksen Palkkarakennetilaston (2014-2016) avulla. 

Tasa-arvosuunnittelu ja palkkakartoitukset kunta-alalla

(19.3.2018) KT selvitti tasa-arvosuunnittelun ja tilaa vuonna 2017 kuntasektorilla. Selvityksen mukaan yli neljä viidesosaa kunnista ja kuntayhtymistä on tehnyt tasa-arvosuunnitelman. Niiden piirissä on yli 90 prosenttia kuntayksiköiden henkilöstöstä. Mitä suuremmasta kuntayksiköstä oli kysymys, sitä varmemmin myös tasa-arvosuunnitelma oli tehty.

Tiedustelu lähetettiin kaikkiin kuntiin ja kuntayhtymiin ja siihen vastasivat kuntayksiköiden työantajaa edustavat KT-yhteyshenkilöt. Tiedustelu kattaa 85 % koko kunta-alan henkilöstöstä.

Aiemmat tasa-arvoselvitykset

Tuloksellisuus kunta-alalla

Tutkimusraportit

Tiivistelmät tutkimustuloksista