På svenska

Kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS

Painettu TS 2022–2025 ilmestyy alkuvuodesta 2023. Sopimusmuutoksista on kerrottu KT:n yleiskirjeissä 3/2022 ja 10/2022.

Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS 2022–2025

TS 2022–2025 on voimassa 1.5.2022–30.4.2025. Sopimuksessa palkkoja korotetaan sekä yleiskorotuksilla että paikallisilla järjestelyerillä.

Palkkaratkaisu

Sopimuskauden palkantarkistuksista tiedotetaan tarkemmin KT:n yleiskirjeillä. Vuosien 2023 ja 2024 palkankorotukset noudattavat KVTES-sopimuksen mukaista linjaa.

Yleiskorotus 1.6.2022 lukien

•    Tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.6.2022 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 46 euroa, kuitenkin vähintään 2,0 prosenttia.
•    Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 2,0 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on 31.5.2022 vähintään 2 300,00 euroa. Jos tehtäväkohtainen palkka 31.5.2022 on alle 2 300,00 euroa, tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 46,00 eurolla kuukaudessa.
•    Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen palkan korotus on samassa suhteessa alempi kuin viranhaltijan/työntekijän työaika on virka- tai työehtosopimuksen mukaista säännöllistä työaikaa lyhyempi.
•    Henkilöstökohtaista lisää korotetaan 2,0 prosentilla.
•    Erillislisää korotetaan 2,0 prosentilla.
•    Vähimmäispalkka 1.6.2022 lukien 1 699,91 euroa (TS-22 10 §).
•    Palkkaryhmien korotetut tehtäväkohtaiset vähimmäispalkat 1.6.2022 lukien ilmenevät yleiskirjeen liitteestä 4.

Tarkistettujen palkkojen maksamisesta on määräykset allekirjoituspöytäkirjan 11 §:ssä.

Keskitetty järjestelyerä 1.10.2022

Korotuksen suuruus on 0,53 prosenttia, joista keskitetysti käytetään 0,03 prosenttia perhevapaauudistukseen.

Valtakunnalliset TS-sopijaosapuolet neuvottelevat 0,5 prosentin järjestelyerän keskitetystä käytöstä 30.9.2022 mennessä. Mikäli sopimukseen ei päästä, jaetaan erä yleiskorotuksena.

Yleiskorotus 1.6.2023

Korotuksen suuruus on 1,5 prosenttia.

Paikallinen järjestelyerä 1.6.2023

Paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 on 0,4 prosenttia TS:n palkkasummasta.

Yleiskorotus 1.6.2024 lukien

Korotuksen suuruus on 1,5 prosenttia.

Paikallinen järjestelyerä 1.6.2024 lukien

Paikallinen järjestelyerä 1.6.2024 on 0,4 prosenttia TS:n palkkasummasta.

Sopimuskorotuksiin voi vaikuttaa korottavasti verrokkialojen kustannusvaikutus. Lisäksi on sovittu vuosille 2023–2027 kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmää koskevasta kehittämisohjelmasta, joka sisältää palkankorotuksia. Ohjelmasta tiedotetaan myöhemmin.

Työryhmät

Sopimuskaudella toimivat TS-työryhmä ja palo- ja pelastustoimen työaikajärjestelmää kartoittava työryhmä.

Palo- ja pelastustoimen työaikajärjestelmää kartoittava työryhmän tehtävänä on kartoittaa palo- ja pelastustoimeen soveltuvaa virka- ja työehtosopimukseen perustuvaa työaikajärjestelmää, joka mahdollistaa myös pitkät työvuorot työlainsäädännön puitteissa ja palvelee palo- ja pelastuslaitosten erilaisia tarpeita työaikojen järjestelyissä sekä tehdä selvitys mitä kustannusvaikutuksia   ja korvaustapoja ehdotukseen sisältyy. Työryhmä tarkastelee työssään myös TS-18:n liitteen 8 kokeilumääräyksiä. Työryhmän toimikausi 1.6.2022–28.2.2023.

Perhevapaauudistus

Perhevapaauudistuksen johdosta muutetaan seuraavia TS-22:n määräyksiä:
•    I luku 4 §,
•    II luku 15 § ja
•    liitteen 2 2 §.

Heikki Saaristo

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2599
Matkapuhelin:
+358 50 456 7640
Sähköposti:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT