På svenska

Toimintaympäristö ja työn tekemisen tavat muuttuvat

Kuntaorganisaatiot tuottavat palveluitaan muuttuvassa toimintaympäristössä. Muutokset heijastuvat väistämättä palvelutuotannon tapoihin. Uusiutuvat kunnat ja kuntayhtymät kehittävät organisaatioitaan ja palveluitaan. Myös työnjakoja uusitaan tarkoituksenmukaisemmiksi ja työn tekemisen tavat muuttuvat.

Muutostilanteet

Muutosprosessissa korostuvat

  • hyvä henkilöstöjohtaminen
  • riittävä viestintä ja henkilöstön osallistaminen
  • tarkoituksenmukainen yhteistoiminta.
 

Muutostilanteissa tarvitaan uusia toimintatapoja

Työnantajafuusioissa tai uutta työnantajayksikköä perustettaessa on uudelle organisaatiolle luotava uudet toimintatavat.

Uusia toimintatapoja tarvitaan esimerkiksi

  • henkilöstösuunnitteluun- ja resursointiin
  • osaamisen ja suorituksen johtamiseen sekä palkitsemiseen
  • urapolkujen rakentamista ja uudelleensijoittamista koskeviin periaatteisiin
  • työsuojelu- ja yhteistoimintaorganisaation sekä työterveyshuollon järjestämiseen.

Palvelusuhteen ehtojen yhteensovittaminen on usein välttämätöntä

Myös palvelussuhteen ehdot vaihtelevat eri työnantajilla, koska työ- ja virkaehtosopimukset antavat työpaikoille mahdollisuuden sekä paikalliseen sopimiseen että vaihtoehtoisten toimintatapojen käyttämiseen. Näin ollen uuden työnantajaorganisaation on usein harmonisoitava palvelussuhteen ehtoja.

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT