Toimintaympäristö ja työn tekemisen tavat muuttuvat

Kuntaorganisaatiot tuottavat palveluitaan muuttuvassa toimintaympäristössä. Muutokset heijastuvat väistämättä palvelutuotannon tapoihin. Uusiutuvat kunnat ja kuntayhtymät kehittävät organisaatioitaan ja palveluitaan. Myös työnjakoja uusitaan tarkoituksenmukaisemmiksi ja työn tekemisen tavat muuttuvat.

Muutostilanteet

Muutosprosessissa korostuvat

  • hyvä henkilöstöjohtaminen
  • riittävä viestintä ja henkilöstön osallistaminen
  • tarkoituksenmukainen yhteistoiminta.

Julkisen sektorin työpaikat ovat suurien muutosten edessä. Sote- ja maakuntauudistus koskettaa yli 210 000 julkisen sektorin työ- ja virkasuhteista sekä montaa sataa työnantajayksikköä, kun maahan perustetaan 18 uutta maakuntakonsernia.

Julkisen sektorin rakennemuutosta on tehty itse asiassa jo viimeiset kymmenen vuotta. Kunta- ja palvelurakenneuudistus (Paras), sote-kuntayhtymien perustaminen ja kuntaliitokset ovat esimerkkejä organisaatiomuutoksista, joita kuntaorganisaatiot ovat käyneet läpi.

Muutoksille on ollut tyypillistä se, että itsenäiset kuntatyönantajat ovat soveltaneet niissä omille organisaatioilleen räätälöimiään henkilöstöjohtamisen käytäntöjä ja myös omaa palkkapolitiikkaansa.

Julkisen sektorin työnantajavaihdokset ovat myös usein olleet erillislainsäädännön nojalla automaattisesti liikkeen luovutuksia, jolloin henkilöstö on siirtynyt uuden työnantajan palvelukseen entisin palvelussuhteen ehdoin.

Muutostilanteissa tarvitaan uusia toimintatapoja

Työnantajafuusioissa tai uutta työnantajayksikköä perustettaessa on uudelle organisaatiolle luotava uudet toimintatavat.

Uusia toimintatapoja tarvitaan esimerkiksi

  • henkilöstösuunnitteluun- ja resursointiin
  • osaamisen ja suorituksen johtamiseen sekä palkitsemiseen
  • urapolkujen rakentamista ja uudelleensijoittamista koskeviin periaatteisiin
  • työsuojelu- ja yhteistoimintaorganisaation sekä työterveyshuollon järjestämiseen.

Palvelusuhteen ehtojen yhteensovittaminen on usein välttämätöntä

Myös palvelussuhteen ehdot vaihtelevat eri työnantajilla, koska työ- ja virkaehtosopimukset antavat työpaikoille mahdollisuuden sekä paikalliseen sopimiseen että vaihtoehtoisten toimintatapojen käyttämiseen. Näin ollen uuden työnantajaorganisaation on usein harmonisoitava palvelussuhteen ehtoja.

 

Yhteystiedot

Henrika Nybondas-Kangas

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelupäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
KT Kuntatyönantajat
Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen palvelussuhdeasiat