28.6.2017

Vuosi 2016 oli merkittävä vuosi KT:lle

Työmarkkinajärjestöjen yli vuoden kestäneet neuvottelut kilpailukykysopimuksesta johtivat tulokseen. KT oli myös keskeisesti mukana sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa.

KT:n muutostuki sote- ja maakuntauudistuksessa

KT tukee kuntia ja kuntayhtymiä, väliaikaishallintoa ja uusia maakuntatyönantajia uudistuksessa.

Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki

Tietopankki on ilmainen työkalu henkilöstötunnuslukujen raportointiin ja vertailuun. Vuoden 2016 tietoja voi nyt tallentaa.

KT tukee hyvässä työnantajuudessa