20.4.2018

Ehdotettu varhaiskasvatuslaki uhkaa viedä työn tuhansilta ihmisiltä

Työpaikkojen menetys on suora seuraus esitykseen sisältyvästä päiväkotien henkilöstörakenteen muutoksesta, jolla varhaiskasvatuksen opettajien ja sosionomien määrää halutaan kasvattaa lastenhoitajien kustannuksella.

Tilaa uudet sopimuskirjat verkkokaupasta

Uudet virka- ja työehtosopimukset ovat tilattavissa verkkokaupastamme.

KT:n muutostuki sote- ja maakuntauudistuksessa

KT tukee kuntia ja kuntayhtymiä, väliaikaishallintoa sekä uusia maakuntatyönantajia muutosprosessissa.

Kunteko – työelämän kehittämisohjelma

Kunteko 2020 on kunta-alan työelämän kehittämisohjelma. Se tarjoaa kuntaorganisaatioille apua kehittämiseen, oppimiseen ja muutosten hallintaan.

KT tukee hyvässä työnantajuudessa