16.11.2017

Kunta-alan parhaat kehittäjät ja työntekijät palkittiin

KT:n ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen KunTeko 2020 -ohjelma
haluaa nostaa kuntatyön arvostusta ja tehdä kehittämistä näkyväksi.

KT:n muutostuki sote- ja maakuntauudistuksessa

KT tukee kuntia ja kuntayhtymiä, väliaikaishallintoa ja uusia maakuntatyönantajia uudistuksessa.

KT tukee hyvässä työnantajuudessa