9.5.2018

Kunta-alan henkilöstömäärä väheni yli 2000 palkansaajalla vuonna 2017

Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilaston mukaan kunta-alalla työskenteli 419 000 palkansaajaa lokakuussa 2017. Kuukausipalkkaisten kokonaisansiot olivat keskimäärin 3 146 euroa kuukaudessa.

Tilaa uudet sopimuskirjat verkkokaupasta

Uudet virka- ja työehtosopimukset ovat tilattavissa verkkokaupastamme.

KT:n muutostuki sote- ja maakuntauudistuksessa

KT tukee kuntia ja kuntayhtymiä, väliaikaishallintoa sekä uusia maakuntatyönantajia muutosprosessissa.

Kunteko – työelämän kehittämisohjelma

Kunteko 2020 on kunta-alan työelämän kehittämisohjelma. Se tarjoaa kuntaorganisaatioille apua kehittämiseen, oppimiseen ja muutosten hallintaan.

KT tukee hyvässä työnantajuudessa