16.8.2018

Kuntapalvelujen kilpailukykyä on yhä vahvistettava

KT katsoo, että kohentunut työllisyystilanne antaa hyvät mahdollisuudet alentaa sosiaalivakuutusmaksuja ilman, että rahoituksen perusta vaarantuu. KT:n työmarkkinajohtaja Markku Jalonen totesi Lappeenranta-seminaarissa, että kilpailukyvyn parantamiseksi tarvitaan kaikki keinot käyttöön.  

 

Tilaa uudet sopimuskirjat verkkokaupasta

Uudet virka- ja työehtosopimukset ovat tilattavissa verkkokaupastamme.

KT:n muutostuki sote- ja maakuntauudistuksessa

KT tukee kuntia ja kuntayhtymiä, väliaikaishallintoa sekä uusia maakuntatyönantajia muutosprosessissa.

Kunteko – työelämän kehittämisohjelma

Kunteko 2020 on kunta-alan työelämän kehittämisohjelma. Se tarjoaa kuntaorganisaatioille apua kehittämiseen, oppimiseen ja muutosten hallintaan.

KT tukee hyvässä työnantajuudessa