26.6.2018

KT:n vuosikertomus 2017 on ilmestynyt

Vuosikertomus on tehty ensimmäistä kertaa sähköiseen muotoon ja siinä on pyritty kuvaamaan aiempaa täsmällisemmin KT:n toiminnan vaikuttavuutta. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen esittää katsauksensa videolla.
 
    

 

Tilaa uudet sopimuskirjat verkkokaupasta

Uudet virka- ja työehtosopimukset ovat tilattavissa verkkokaupastamme.

KT:n muutostuki sote- ja maakuntauudistuksessa

KT tukee kuntia ja kuntayhtymiä, väliaikaishallintoa sekä uusia maakuntatyönantajia muutosprosessissa.

Kunteko – työelämän kehittämisohjelma

Kunteko 2020 on kunta-alan työelämän kehittämisohjelma. Se tarjoaa kuntaorganisaatioille apua kehittämiseen, oppimiseen ja muutosten hallintaan.

KT tukee hyvässä työnantajuudessa