14.12.2017

Valinnanvapausmallia täytyy korjata

KT:n valtuuskunnan mukaan merkittävimmät epäkohdat liittyvät ehdotettuun asiakaspalveluseteliin ja sen käyttöön.

KT:n muutostuki sote- ja maakuntauudistuksessa

KT tukee kuntia ja kuntayhtymiä, väliaikaishallintoa ja uusia maakuntatyönantajia uudistuksessa.

KT tukee hyvässä työnantajuudessa