13.9.2017

Liittokierroksella työllisyys tärkein tavoite

KT:n tavoitteena on työrauhan turvaaminen kustannustasoltaan hyvin maltillisilla sopimuksilla, korosti työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n työmarkkinaseminaarissa. Myös Tampereen pormestari Lauri Lyly toivoi sopimusratkaisusta tukea työllisyyteen.

 

KT:n muutostuki sote- ja maakuntauudistuksessa

KT tukee kuntia ja kuntayhtymiä, väliaikaishallintoa ja uusia maakuntatyönantajia uudistuksessa.

KT tukee hyvässä työnantajuudessa