10.05.2017

Kunta-alan henkilöstön määrä väheni jo viidettä vuotta

Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilaston mukaan kunta-alalla työskenteli lokakuussa 2016 yhteensä 421 000 palkansaajaa. Kuukausipalkkaisten kokonaisansio oli keskimäärin 3 137 €/kk.

KT:n muutostuki sote- ja maakuntauudistuksessa

KT tukee kuntia ja kuntayhtymiä, väliaikaishallintoa ja uusia maakuntatyönantajia uudistuksessa.

Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki

Tietopankki on ilmainen työkalu henkilöstötunnuslukujen raportointiin ja vertailuun. Vuoden 2016 tietoja voi nyt tallentaa.

KT tukee hyvässä työnantajuudessa