16.9.2020

KT villigt att förhandla om metoderna för att öka sysselsättningen

Regeringen har beslutat att höja målet för sysselsättningen till 80 000 personer och skjuter upp tidtabellen för måluppfyllelsen till slutet av årtiondet.

Soteliiderit – vi lyckas tillsammans

Med projektet Soteliiderit stöder KT social- och hälsovårdens arbetsgivare inom förändringsledning, strategisk personalledning och utveckling. Projektet genomförs i samarbete med kommunerna och samkommunerna.

Kunteko – ett program för arbetslivsutveckling

Kunteko 2020 är ett program för arbetslivsutveckling i kommunsektorn. Det erbjuder kommunala organisationer hjälp att utvecklas och lära sig och att hantera förändringar.

KT stöder i det goda arbetsgivarskapet