12.9.2018

Återhållsamma arbetsmarknadsuppgörelser betonades vid KT:s arbetsmarknadsseminarium

Vi behöver fortsättningsvis återhållsamma arbetsmarknadsuppgörelser och lagstiftningsåtgärder som sänker tröskeln för sysselsättning, sade arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen vid KT:s arbetsmarknadsseminarium i Helsingfors.

Beställ nya avtalsböcker

De nya avtalsböckerna kan ny beställas via vår nätbokhandeln.

 

KT:s förändringsstöd i vård- och landskapsreformen

KT stöder kommunerna och samkommunerna, den temporära förvaltningen och de nya landskapsarbetsgivarna i förändringsprocess.​

Bloggar

KT stöder i det goda arbetsgivarskapet