15.06.2017

Förändringarna i yrkesstrukturen inverkar långsamt på löneskillnaderna i kommunsektorn

Differentieringen av yrkena är en central faktor som upprätthåller löneskillnader.

Bloggar

KT stöder i det goda arbetsgivarskapet