10.05.2017

Den kommunala personalen minskade femte året i följd

Enligt Statistikcentralens lönestatistik för kommunsektorn hade kommunerna och samkommunerna 421 000 anställda i oktober 2016. Den genomsnittliga totala månadslönen var 3137 euro.

KT stöder i det goda arbetsgivarskapet