15.06.2017

Allt fler kvinnor som kommundirektörer

Differentieringen av yrkena är en central faktor som upprätthåller löneskillnader.

KT stöder i det goda arbetsgivarskapet