10.1.2018

Jämlika löner och stark inkomstutveckling inom kommunsektorn

Inom kommunsektorn har kvinnornas löner stigit i genomsnitt mera än männens utan särskilda kvinno- eller likalönspotter, påpekar KT:s arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen. Den allmänna inkomstutvecklingen har också följt den privata sektorns utveckling.

Förhandsbeställning av avtalen 2018

De nya avtalsböckerna utkommer på våren 2018 och kan beställas i förväg på vår webbplats.

 

KT:s förändringsstöd i vård- och landskapsreformen

KT stöder kommunerna och samkommunerna, den temporära förvaltningen och de nya landskapsarbetsgivarna i förändringsprocess.​

Bloggar

KT stöder i det goda arbetsgivarskapet