7.1.2019

KT vill öka sysselsättningsgraden med ett brett åtgärdspaket

– Den viktigaste åtgärden är återhållsamma arbetsmarknadsuppgörelser, säger KT:s arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen.

Bekanta dig med vår elektroniska årsberättelse

Årsberättelsen 2017 har för första gången gjorts i elektronisk form och i den har man försökt beskriva effekterna av KT:s verksamhet mer exakt än tidigare.

 

 

Beställ nya avtalsböcker

De nya avtalsböckerna kan ny beställas via vår nätbokhandeln.

 

Bloggar

KT:s förändringsstöd i vård- och landskapsreformen

KT stöder kommunerna och samkommunerna, den temporära förvaltningen och de nya landskapsarbetsgivarna i förändringsprocess.​

Kunteko – ett program för arbetslivsutveckling

Kunteko 2020 är ett program för arbetslivsutveckling i kommunsektorn. Det erbjuder kommunala organisationer hjälp att utvecklas och lära sig och att hantera förändringar.

KT stöder i det goda arbetsgivarskapet