9.5.2018

Kommunsektorns personalstyrka minskade med över 2000 löntagare år 2017

Av Statistikcentralens lönestatistik för kommunsektorn framgår att antalet kommunalt anställda var 419 000 i oktober 2017. Totallönen för månadsavlönade var i snitt 3 146 euro per månad.

Beställ nya avtalsböcker

De nya avtalsböckerna kan ny beställas via vår nätbokhandeln.

 

KT:s förändringsstöd i vård- och landskapsreformen

KT stöder kommunerna och samkommunerna, den temporära förvaltningen och de nya landskapsarbetsgivarna i förändringsprocess.​

Bloggar

KT stöder i det goda arbetsgivarskapet