Palvelussuhde

Kuntaorganisaation palvelussuhteen ehdot ovat tasa-arvoisia ja oikeudenmukaisia

Manner-Suomessa on 297 kuntaa ja 121 kuntayhtymää, jotka ovat itsenäisiä työnantajia.

Kunnalliset virka- ja työehtosopimukset takaavat tasa-arvoiset ja oikeudenmukaiset palvelussuhteen ehdot. Lisäksi kunta-alan sopimukset tarjoavat laajat mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen.

Tutkimusten mukaan miehet ja naiset kokevat olevansa tasa-arvoisessa asemassa kunnallisilla työpaikoilla. Myös naisten ja miesten palkkaerot ovat kunta-alalla pienemmät kuin yksityisellä sektorilla.

Kuntaorganisaatiot ovat turvallisia työnantajia

Kuntatyöpaikkojen vahvuuksia ovat työpaikkojen pysyvyys ja monet työhyvinvointiin liittyvät tekijät kuten hyvä työviihtyvyys ja työilmapiiri.

Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus on erittäin pientä. Kolme neljäsosaa kuntatyöntekijöistä on tehnyt töitä kunta-alalla vähintään kymmenen vuotta.

Kuntatyönantajat irtisanovat tai lomauttavat työntekijöitään erittäin harvoin muihin työmarkkinasektoreihin verrattuna. Taloudellisista tai tuotannollisista syistä johtuvia irtisanomisia ei juurikaan ole.

Soteliiderit onnistuvat yhdessä

KT tukee Soteliiderit-hankkeella sote-työnantajien muutosjohtamista, strategista henkilöstöjohtamista ja kehittämistyötä. Hanke toteutetaan yhteistyössä kunta-alan sote-työnantajien kanssa.

Tekojen tori – maailman paras kuntatyö näkyväksi

Tekojen tori on verkkoalusta, jonne kerätään kuntatyön isoja ja pieniä kehittämistekoja. Tekojen torilla voit kertoa ylpeästi, mitä työyhteisössäsi on saavutettu kehittämällä, tai ottaa mallia muiden kehittämisestä.