På svenska

Tasa-arvoisia ja oikeudenmukaisia palvelussuhteen ehtoja

Lainsäädäntö, virka- ja työehtosopimukset ja työpaikkojen käytännöt määrittävät palvelussuhteen ehtoja sen alkamisesta päättymiseen asti. Työnantajalla on oikeus johtaa ja valvoa työtä. KT palvelee työnantaja-asiakkaitaan palvelussuhdeasioihin liittyvissä kysymyksissä.

Kunnallisen esimiehen työsuhdeoppaassa kerrotaan tärkeimmistä työsuhteen alkamiseen ja päättymiseen liittyvistä asioista.
Kunnallisen esimiehen virkasuhdeoppaassa kerrotaan tärkeimmistä virkasuhteen käyttöä, alkamista, päättymistä ja lomauttamista koskevista asioista.

Soteliiderit onnistuvat yhdessä

KT tukee Soteliiderit-hankkeella sote-työnantajien muutosjohtamista, strategista henkilöstöjohtamista ja kehittämistyötä. Hanke toteutetaan yhteistyössä kunta-alan sote-työnantajien kanssa.

Tekojen tori – maailman paras kuntatyö näkyväksi

Tekojen tori on verkkoalusta, jonne kerätään kuntatyön isoja ja pieniä kehittämistekoja. Tekojen torilla voit kertoa ylpeästi, mitä työyhteisössäsi on saavutettu kehittämällä, tai ottaa mallia muiden kehittämisestä.