På svenska

Tasa-arvoisia ja oikeudenmukaisia palvelussuhteen ehtoja

Lainsäädäntö, virka- ja työehtosopimukset ja työpaikkojen käytännöt määrittävät palvelussuhteen ehtoja sen alkamisesta päättymiseen saakka. Työnantajalla on oikeus johtaa ja valvoa työtä. KT palvelee työnantaja-asiakkaitaan palvelussuhdeasioihin liittyvissä kysymyksissä.

Kunnallisen esimiehen työsuhdeoppaassa kerrotaan tärkeimmistä työsuhteen alkamiseen ja päättymiseen liittyvistä asioista.
Kunnallisen esimiehen virkasuhdeoppaassa kerrotaan tärkeimmistä virkasuhteen käyttöä, alkamista, päättymistä ja lomauttamista koskevista asioista.

Yhdyspintatehtävissä työskentelevien asema sote-uudistuksessa

KT:n ja Kuntaliiton yhteisessä muistiossa selvennetään yhdyspintatehtävissä työskentelevien asemaa sote-uudistuksessa.

Tekojen tori – maailman paras kunta- ja hyvinvointialuetyö näkyväksi

Tekojen tori on verkkoalusta, jonne kerätään kuntatyön isoja ja pieniä kehittämistekoja. Tekojen torilla voit kertoa ylpeästi, mitä työyhteisössäsi on saavutettu kehittämällä, tai ottaa mallia muiden kehittämisestä.