Täydennyskoulutus

KT kerää joka vuosi tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutukseen osallistuneista. Uusimmat tiedot koskevat vuotta 2022. KT on selvittänyt vuodesta 2015 lukien myös muiden kuin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammatillista osaamista kehittävän koulutuksen tiedot. Koronan takia valtaosa kunnallisen alan täydennyskoulutuksesta järjestettiin etänä vuosina 2020 ja 2021. Etäkoulutusten lisääntynyt määrä näkyi myös vuoden 2022 tiedustelussa.

Sosiaali- ja terveydenhuolto

KT:n tekemän tiedustelun mukaan sosiaali- ja terveydenhuollossa täydennyskoulutuspäiviä oli vuonna 2022 keskimäärin 3,5 yhtä koulutuksessa ollutta henkilöä kohden laskettuna. Täydennyskoulutukseen osallistui 51 prosenttia sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöstä.

Kuntatyönantajien järjestämää täydennyskoulutusta annettiin eniten lääkäreille, hammaslääkäreille sekä muulle korkeakoulutetuille sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstölle.

Muu kuin sosiaali- ja terveydenhuolto

Muulla kuin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöllä oli ammatillisen osaamisen kehittämisen koulutuspäiviä keskimäärin 2,8 yhtä koulutuksessa ollutta henkilöä kohden laskettuna. Koulutukseen osallistui tiedustelun mukaan 49 prosenttia muusta henkilöstöstä.

Aiemmat tiedustelut