Täydennyskoulutus

KT kerää joka vuosi tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutukseen osallistuneista. Uusimmat tiedot koskevat vuotta 2019. KT on selvittänyt vuodesta 2015 lukien myös muiden kuin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammatillista osaamista kehittävän koulutuksen tiedot.

Sosiaali- ja terveydenhuolto

KT:n tekemän tiedustelun mukaan sosiaali- ja terveydenhuollossa täydennyskoulutuspäiviä oli vuonna 2019 keskimäärin 3,5 yhtä koulutuksessa ollutta henkilöä kohden laskettuna. Täydennyskoulutukseen osallistui 70 prosenttia sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöstä.

Kuntatyönantajien järjestämää täydennyskoulutusta annettiin eniten lääkäreille, hammaslääkäreille sekä muulle korkeakoulutetuille sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstölle.

Muu kuin sosiaali- ja terveydenhuolto

Muulla kuin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöllä oli ammatillisen osaamisen kehittämisen koulutuspäiviä keskimäärin 3,0 yhtä koulutuksessa ollutta henkilöä kohden laskettuna. Koulutukseen osallistui tiedustelun mukaan 67 prosenttia muusta henkilöstöstä.

Kaikilla kunnilla ja kuntayhtymillä ei ollut valmiuksia kirjata ja seurata järjestelmällisesti näiden henkilöstöryhmien koulutustietoja.

Aiemmat tiedustelut