Täydennyskoulutus

KT kerää joka vuosi tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta. Vuotta 2018 koskevassa tiedustelussa KT selvitti jo neljättä kertaa, miten myös muu kuin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö osallistui ammatillista osaamista kehittävään koulutukseen.

Sosiaali- ja terveydenhuolto

KT:n tekemän tiedustelun mukaan sosiaali- ja terveydenhuollossa täydennyskoulutuspäiviä oli vuonna 2018 keskimäärin 3,9 yhtä koulutuksessa ollutta henkilöä kohden laskettuna. Täydennyskoulutukseen osallistui 74 prosenttia sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöstä.

Kuntatyönantajien järjestämää täydennyskoulutusta annettiin eniten lääkäreille, hammaslääkäreille, sosiaalityöntekijöille sekä muulle korkeakoulutetuille sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstölle.

Muu kuin sosiaali- ja terveydenhuolto

Muulla kuin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöllä oli ammatillisen osaamisen kehittämisen koulutuspäiviä keskimäärin 3,2 yhtä koulutuksessa ollutta henkilöä kohden laskettuna. Koulutukseen osallistui tiedustelun mukaan 57 prosenttia muusta henkilöstöstä.

Kaikilla kunnilla ja kuntayhtymillä ei ollut valmiuksia kirjata ja seurata järjestelmällisesti näiden henkilöstöryhmien koulutustietoja.

Aiemmat tiedustelut