På svenska

Koulutukset ja tapahtumat

KT tarjoaa jäsenilleen koulutuksia ja tapahtumia työnantajaosaamisen tueksi. Koulutuksia järjestetään työ- ja virkaehtosopimusten soveltamiseen, palvelussuhdekysymyksiin, työelämään liittyvään lainsäädäntöön, johtamiseen, esihenkilötyöhön, henkilöstöjohtamiseen, työelämän laatuun ja osaamisen kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.​

Koulutukset on tarkoitettu työnantajan edustajille kunnissa, kuntayhtymissä, hyvinvointialueilla, hyvinvointiyhtymissä ja yhteisöjäsenten organisaatioissa. Koulutukset on kohdennettu henkilöstö- ja palkkahallinnon sekä muiden toimialojen asiantuntijoille, esihenkilöille ja johdolle.  ​

Koulutusten lisäksi järjestetään erilaisia ajankohtaisia tapahtumia, joista osa on avoimia kaikille ja osa kohdennettu tietylle ryhmälle. KT:llä on useita asiantuntijaverkostoja, jotka järjestävät säännöllisesti tapahtumia ja koulutuksia omille jäsenilleen. Tapahtumista löytyvät muun muassa HR-verkoston, työsuojelupäälliköiden verkoston ja hankkeiden järjestämät tilaisuudet. ​

Tiedot käytännön järjestelyistä löytyvät jokaisen koulutuksen ja tapahtuman lisätiedoissa. 

Ilmoittaudu koulutuksiin ja tapahtumiin