Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

Kilpailukykysopimuksen mukainen kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2017 tuli voimaan 1. helmikuuta 2017. Sopimuskausi päättyy 31.1.2018. Sopimuskaudella ei koroteta palkkoja.

Työaika pitenee

Säännölliset työajat muuttuvat helmikuun alussa 2017. Työaikoja pidennetään kilpailukykysopimuksen mukaisesti keskimäärin 24 tuntia vuodessa ansiotasoa muuttamatta.

Uudet työaikasäännökset tulevat voimaan 1. helmikuuta 2017. Uudet säännölliset työajat koskevat toimistotyöaikaa, yleistyöaikaa, jaksotyötä ja ns. 37 tunnin työaikaa (KVTES 10 §:n mukainen työaika).

Säännölliset työajat pitenevät 30 minuuttia/viikko. Muutoksen yhteydessä myös eri työaikamuotojen arkipyhälyhennyksen pituutta on muutettu seuraavasti:

Yleistyöaika

 • Säännöllinen työaika on 38 tuntia 45 min minuuttia/viikko.
 • Arkipyhälyhennys on 7 tuntia 45 minuuttia.
 • Ylityöraja on 38 tuntia 45 minuuttia/viikko.

Toimistotyöaika

 • Säännöllinen työaika on 36 tuntia 45 minuuttia/viikko.
 • Arkipyhälyhennys on 7 tuntia 21 minuuttia.
 • Ylityöraja on 38 tuntia 45 minuuttia.

Jaksotyöaika

 • Säännöllinen työaika on kahdessa viikossa 77 tuntia 30 minuuttia, kolmessa viikossa 116 tuntia 15 minuuttia ja neljässä viikossa ja 155 tuntia.
 • Arkipyhälyhennys on 7 tuntia 45 minuuttia.
 • Ylityöraja on 38 tuntia 45 minuuttia viikossa (ennalta tiedetty keskeytys).

KVTES 10 §:n mukainen työaika

 • Säännöllinen työaika on 37 tuntia 30 minuuttia/viikko.
 • Arkipyhälyhennys on 7 tuntia 30 minuuttia.
 • Ylityöraja on 38 tuntia 45 minuuttia.

Lisäksi työajan pidentäminen voidaan toteuttaa vaihtoehtoisilla tavoilla, joista löytyy esimerkkejä KT:n yleiskirjeestä 4/2016.

Perhepäivähoitajien arkipyhälyhennys muuttuu

Perhepäivähoitajien kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys on toteutettu lyhentämällä arkipyhälyhennyksen pituutta. Toteutustapa poikkeaa KVTES:n muista työaikamuodoista, koska perhepäivähoitajien säännöllinen työaika on jo työaikalain enimmäismäärän mukainen eli 40 tuntia viikossa.

Täydellä työaikajaksolla perhepäivähoitajan arkipyhälyhennyksen pituus säännöllisestä työajasta on 5 tuntia 20 minuuttia. Sen sijaan keskeytyneellä työaikajaksolla ylityörajaan lisätään 2 tuntia 40 minuuttia jokaista jaksolle sijoittuvaa arkipyhää kohden.

Maatalouslomittajat

Maatalouslomittajien työaika pitenee kilpailukykysopimuksen mukaisesti 30 minuuttia/viikko.

KVTES 2017 liitteen 13 mukaisesti maatalouslomittajien

 • säännöllinen työaika on viikossa 38 tuntia 45 minuuttia, kahdessa viikossa 77 tuntia 30 minuuttia ja 155 tuntia neljässä viikossa
 • arkipyhälyhennys on 7 tuntia 45 minuuttia
 • ylityöraja on 38 tuntia 45 minuuttia viikossa.

Lomarahoja vähennetään

Lomarahojen vähentämisestä on tehty erillinen virka- ja työehtosopimus, jota noudatetaan lomarahan määräytymisessä vuosina 2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019. Sitä noudatetaan kaikilla sopimusaloilla. Tarkemmat ohjeet löytyvät KT:n yleiskirjeestä 4/2016.

Työaikapankki ja paikallinen sopiminen

KVTES 2017:n työaikalukuun lisättiin määräys työaikapankista (KVTES III luku, 32 §).

Kunta-alan sopimusratkaisuun sisältyy myös kaikkia sopimusaloja koskeva yhteinen paikallisen sopimisen ohjeistus. Tarkemmat ohjeet löytyvät KT:n yleiskirjeistä.

Yhteystiedot

Palvelusähköposti-kvtes

Yleiset palvelussuhdeasiat

Sähköposti:
kvtes@kt.fi