På svenska
Julkaisu

Tuloksellisuutta palkkausjärjestelmällä

KT Kuntatyönantajat ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ ovat laatineet yhteisen oppaan OVTES-palkkausjärjestelmästä. Oppaassa kerrotaan, miten tuloksellisuus huomioidaan opetusalan palkkauksessa.

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti kunnissa ja kuntayhtymissä on oltava palkkausjärjestelmä.

Opas auttaa työnantajia ja henkilöstön edustajia rakentamaan yhdessä sopimuksen mukainen palkkausjärjestelmä ja löytämään sille toimivia soveltamistapoja.

Opetushenkilöstön palkkausopas täydentää KVTES:n palkkausjärjestelmästä tehtyä opasta Toimiva palkkaus on kaikkien etu, jossa kerrotaan kattavasti koko kunta-alan palkkausjärjestelmästä. Tuloksellisuutta palkkausjärjestelmällä -opas käsittelee palkkausjärjestelmää opetushenkilöstön näkökulmasta, ja sitä kannattaa lukea yhdessä KVTES-palkkausjärjestelmäoppaan kanssa.

Toimiva palkkausjärjestelmä edistää tuottavuutta

Oppaassa kerrotaan mistä palkkaelementeistä OVTES:n mukaiset palkat muodostuvat, miten palkkausjärjestelmää kehitetään ja miten tuloksellisuus otetaan huomioon opetusalan palkkauksessa.

Opas ei ole virka- ja työehtosopimus.

Toimivalla palkkausjärjestelmällä edistetään kuntien ja kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuutta, motivoidaan henkilöstöä sekä parannetaan kunta-alan palkkojen kilpailukykyä.

Näihin tavoitteisiin pyritään muun muassa luomalla oikeudenmukaisempi ja toimivampi palkkausjärjestelmä, jossa otetaan huomioon sekä tehtävään että sen tekemiseen liittyvät piirteet.

Oppaassa keskitytään palkkauksen perusasioihin. On muistettava, että työntekijää motivoiva palkitseminen on paljon muutakin kuin virkaehtosopimuksen mukainen palkkaus.

Oppaan ovat laatineet yhteistyössä KT Kuntatyönantajat ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ.

Julkaisutiedot

Sivumäärä:
30 s.
ISBN-numero (Painettu):
978-952-293-107-8
ISBN-numero (Pdf):
978-952-293-108-5
Julkaistu:
11/2013
Kustantaja:
KT Kuntatyönantajat
Painos:
1. painos