På svenska

Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES

Painettu OVTES 2022–2025 ilmestyy marras-joulukuussa ja toimitetaan asiakkaille joulukuun aikana. Sopimusmuutoksista on kerrottu KT:n yleiskirjeissä 3/2022 ja 8/2022. Nettisopimukseen on päivitetty 1.6.2024 ja 1.8.2024 voimaan tulevat sopimusmuutokset.

OVTES 2022–2025

Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2022–2025 on voimassa 1.5.2022–30.4.2025. Sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan yleiskorotuksilla, keskitetyllä järjestelyerällä ja paikallisilla järjestelyerillä.

Sopimuskorotukset

Vuonna 2022 palkkoja korotetaan 1.6.2022 lukien yleiskorotuksella ja keskitetyllä järjestelyerällä 1.10.2022.

Vuonna 2023 palkkoja korotetaan yleiskorotuksella 1.6.2023 lukien. Käytössä on myös paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 lukien.

Vuonna 2024 maksuun tulee yleiskorotus 1.6.2024 lukien. Lisäksi käytössä on paikallinen järjestelyerä 1.6.2024 lukien.

Perhevapaauudistus

1.8.2022 voimaantulevan perhevapaalainsäädännön mukaisiksi muuttuneita KVTES:n sopimusmääräyksiä noudatetaan myös OVTES:n piirissä oleviin. OVTES:n perhevapaata kokeviin määräyksiin on tullut uutta lainsäädäntöä vastaavia terminologisia muutoksia. Myös sairausvakuutuslain mukaisten päivärahojen kohdentuminen laskennallisen vuosiloman ja kesävapaajakson ajalta on muuttunut 1.8.2022 lukien.

Osion G palkkausjärjestelmätyöryhmä

Työryhmä neuvottelee uudesta palkkausjärjestelmästä, jonka tarkoitus on korvata nykyinen tehtävän vaativuuden arviointiin perustuva järjestelmä osiossa G, jos näin tapahtuu myös KVTES:ssa. Neuvotteluissa selvitetään myös mahdollisuudet eriyttää palkkausta tehtävien ja koulutuksen perusteella henkilöstön saatavuusongelmat huomioiden.

Lukion ja aikuislukion palvelussuhteen ehtoja koskeva työryhmä

Työryhmä neuvottelee lukioresurssia, ylioppilaskirjoituksiin liittyviä tehtäviä sekä muita palvelusuhteen ehtoja koskevien määräysten kehittämisestä.