På svenska
Painetun OVTES-sopimuskirjan 2020-2021 kansi.

Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES

Kunnallinen opetusalan henkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2020–2021 on voimassa 1.4.2020–28.2.2022. OVTES 2022–2025 ilmestyy marras-joulukuussa ja toimitetaan asiakkaille joulukuun aikana. Sopimusmuutoksista on kerrottu KT:n yleiskirjeissä 3/2022 ja 8/2022.

OVTES 2020–2021

Sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan kahdella yleiskorotuksella. Lisäksi sopimuskauteen kuuluu myös paikallinen järjestelyerä, joka laitetaan maksuun 1.4.2021 lukien.

Yleiskorotukset ja paikallinen järjestelyerä

Sopimuskauden ensimmäinen yleiskorotus tehdään 1.8.2020. Korotuksen suuruus on peruskoulussa ja lukiossa 0,87 prosenttia, ammatillisissa oppilaitoksissa 0,95 prosenttia ja muilla 1,24 prosenttia.

Toinen yleiskorotus tehdään 1.4.2021. Sen suuruus on peruskoulussa ja lukiossa 0,72 prosenttia, ammatillisissa oppilaitoksissa 0,99 prosenttia ja muilla 0,75 prosenttia. Molempien yleiskorotusten lisäksi palkkausluvun mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan yleiskorotusta vastaavasti.

Sopimuskauteen kuuluu myös paikallinen järjestelyerä, joka laitetaan maksuun 1.4.2021 lukien. Sen suuruus on 0,8 prosenttia OVTES:n palkkasummasta. Ammatillisen oppilaitoksen osio C opetushenkilöstöllä paikallinen erä on 0,4 prosenttia ko henkilöstön palkkasummasta.

Paikallisen järjestelyerän kohdentamisesta ja neuvottelumenettelystä on määräykset OVTES:n allekirjoituspöytäkirjassa. Paikalliset työnantajan ja pääsopijajärjestöjen edustajat neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä. Jos asiasta ei päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää paikallisen järjestelyerän käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Kilpailukykysopimuksen perusteella sovitut säännöllisen työajan pidennykset

Kilpailukykysopimuksen perusteella sovitut säännöllisen työajan pidennykset ovat voimassa 31.7.2020 asti.

Ammatillisissa oppilaitoksissa (osio C vuosityöaikajärjestelmä) säännöllistä työaikaa ei kuitenkaan lyhennetty.

Kilpailukykysopimuksen perusteella sovittujen työaikojen pidennysten poistuessa tilalle on sovittu eräistä, mm. työaikamääräyksiä koskevista muutoksista. Nämä muutokset tulevat voimaan kunkin määräyksen mukaisesti.

Palkkaus- ja työaikajärjestelmät

Eri oppilaitosliitteissä kehitettiin palkkaus- ja työaikajärjestelmiä keskitettyjen järjestelyerin avulla.

Työryhmät

Allekirjoituspöytäkirjassa perustettiin sopimuskaudelle useita työryhmiä.

Varhaiskasvatuksen opettajan, erityisopettajan ja päiväkodin johtajan tehtävissä toimivat

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimukseen (OVTES) soveltamisalalle on siirretty yleisen kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) soveltamisalan piiristä varhaiskasvatuksen opettajan, erityisopettajan ja päiväkodin johtajan tehtävissä toimivaa henkilöstöä 1.9.2021 lukien. Siirtyneen henkilöstön palvelussuhteenehdot ovat OVTES:n osiossa G.

OVTES:n A osion määräyksiin on tehty muutama G-osion edellyttämä muutos. KVTES:n liitteen 5 työaikaa koskevat erityismääräykset (4 § 1 mom.) on siirretty kokonaisuudessaan osioon G 1.9.2021 lukien.

Yksityiskohtaisesti sopimusalamuutokset on selvitetty yleiskirjeessä 7/2021 ja sen liitteissä (Varhaiskasvatuksen opettajien siirto KVTES 2020–2021:sta OVTES 2021–2022:een 1.9.2021 ja siihen liittyvät KVTES:n liitteen 5 ja OVTES:n sopimusmääräysten muutokset).