Tiedustelut

KT:n tutkimus selvittää sopimusten täytäntöönpanoa ja palkkauksen rakenteita kuntatyönantajille suunnatuilla tiedusteluilla.

KT tekee myös selvityksiä muun muassa

  • kuntien ja kuntayhtymien työllisyystilanteesta
  • työvoimatarpeesta
  • työvoimakustannuksista
  • sopimuksiin sisältyvien palkkaerien käytöstä
  • työajoista
  • työnantajan järjestämästä ammatillisesta täydennyskoulutuksesta.

Esimerkiksi kunnallisen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon henkilöstön täydennyskoulutuksen vuosittainen seurantavelvoite on säädetty KT:lle. Seurantatiedot raportoidaan sosiaali- ja terveysministeriölle. Lisäksi STM:n työryhmien sekä sopijaosapuolten käyttöön tehdään vuosittain selvitys sairaaloiden lääkäräreiden ja hammaslääkäreiden vakanssien täyttötilanteesta.

 Yhteenvedot KT:n tiedusteluista julkaistaan pääsääntöisesti KT:n verkkosivuilta.

KT tekee myös kunnille ja kuntayhtymille niiden tilaamia erilaisia vertailuja.