Tiedustelut

KT:n tutkimus selvittää sopimusten täytäntöönpanoa ja palkkauksen rakenteita kuntatyönantajille suunnatuilla tiedusteluilla.

KT tekee myös selvityksiä muun muassa

  • kuntien ja kuntayhtymien työllisyystilanteesta
  • työvoimatarpeesta
  • työvoimakustannuksista
  • sopimuksiin sisältyvien palkkaerien käytöstä
  • työajoista
  • työnantajan järjestämästä ammatillisesta täydennyskoulutuksesta.

Yhteenvedot KT:n tiedusteluista julkaistaan pääsääntöisesti KT:n verkkosivuilta.

KT tekee myös kunnille ja kuntayhtymille niiden tilaamia erilaisia vertailuja.