Muusikkojen sopimuksen 2020-2021 kansi.

Kunnallisten muusikkojen virka- ja työehtosopimukset

Kunnallisten muusikkojen virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.4.2020–28.2.2022.

Kunnallisten muusikkojen virka- ja työehtosopimukset 2020–2021

Muusikkosopimuksen 2020–2021 palkankorotuksissa noudatetaan KVTES:n ratkaisua. Sopimukseen sisältyy 0,8 prosentin paikallinen järjestelyerä 1.4.2021 lukien.

Palkantarkistukset vuonna 2020    

Muusikkojen tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.8.2020 lukien yleiskorotuksella.

Korotuksen suuruus on 1,24 prosenttia. Henkilökohtaista lisää korotetaan 1,24 prosenttia.

Tilapäisten muusikkojen palkkioita korotetaan 1.8.2020 lukien 1,21 prosenttia.

Palkantarkistukset vuonna 2021

Kuukausipalkkaisen muusikkojen tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan 1.4.2021 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,0 prosenttia. Myös henkilökohtaista lisää korotetaan 1,0 prosenttia.

Tilapäisten muusikkojen palkkioita korotetaan 1.4.2021 1,78 prosenttia.

Lomarahan vaihtaminen ja muutokset työaikaluvussa

Muusikkosopimukseen sovelletaan KVTES vuosilomalukua IV. Tästä luvusta tulee sovellettavaksi myös uusi lomarahan vaihtamista vapaaksi koskeva määräys (19 §). Määräystä sovelletaan 1.8.2020 lukien.

Sopimukseen sisältyy tekstimuutoksena työaikaluvun 1 momenttiin lisätty soveltamisohje.

Kilpailukykysopimuksen perusteella sovittu, vuotuista työajan lisäystä koskeva määräys 7 § poistetaan 1.8.2020 lukien. Tilapäisten muusikkojen sopimuksesta 2 § poistetaan esityksen ja harjoituksen 5 minuuttia koskeva ylitys 31.7.2020.

Muutoksia on selostettu tarkemmin sopimusta koskevassa pienkirjeessä.