Kunnallisten muusikkojen virka- ja työehtosopimukset

Kunnallisten muusikkojen virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.2.2018–31.3.2020.

Muusikot

Muusikkosopimus 2018–2019 noudattaa palkankorotusten osalta pääosin KVTES:n ratkaisua. Sopimukseen sisältyy paikallinen järjestelyerä 1.1.2019 lukien sekä tammikuussa 2019 maksettava tuloksellisuuteen perustuva kertaerä.

Sopimukseen ei sisälly tekstimuutoksia, mutta KVTES:n kautta tulevat noudatettavaksi muun muassa palkallisen isyysvapaan pidentyminen 12 päivään sekä tilapäisen hoitovapaan ikärajan nosto 12 ikävuoteen.