Muusikoiden sopimus 2022-2025.

Kunta-alan muusikkojen virka- ja työehtosopimukset

Kunta-alan muusikkojen virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.5.2022–30.4.2025. Sopimusmuutoksista on kerrottu KT:n yleiskirjeissä 3/2022 ja 12/2022. Painettu sopimuskirja ilmestyy marras–joulukuussa ja toimitetaan asiakkaille joulukuun aikana.

Kunta-alan muusikkojen virka- ja työehtosopimukset 2022–2022

Muusikkojen sopimus 2022–2025 on voimassa 1.5.2022–30.4.2025. Sopimuksen palkankorotuksissa 1.6.2022, 1.6.2023 ja 1.6.2024 noudatetaan KVTES:n ratkaisua. Sopimukseen sisältyy keskitetty järjestelyerä 1.10.2022 lukien sekä paikalliset järjestelyerät 1.6.2023  ja 1.6.2024 lukien.

Palkantarkistukset vuonna 2022    

Kuukausipalkkaisen muusikon tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.6.2022 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 46 euroa, kuitenkin vähintään 2,0 prosenttia. Henkilökohtaista lisää korotetaan 2,0 prosenttia. Keskitetystä järjestelyerästä palkantarkastuksiin käytetään lisäksi 0,5 prosenttia 1.10.2022. Keskitetty järjestelyerä on sovittu jaettavan yleiskorotuksena.

Tilapäisten muusikkojen palkkioita korotetaan 1.6.2022 lukien 1,98 prosenttia ja 1.10. lukien 0,5 prosenttia.        

Palkantarkistukset vuonna 2023

Kuukausipalkkaisen muusikon tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan 1.6.2023 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,5 prosenttia. Myös henkilökohtaista lisää korotetaan 1,5 prosenttia.

Paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 lukien on 0,4 prosenttia kunta-alan kuukausipalkkaisten muusikkojen virka- ja työehtosopimusten palkkasummasta.

Tilapäisten muusikkojen palkkioita korotetaan 1.6.2023 lukien 1,89 prosenttia.

Palkantarkastuksiin on sovittu perälautamääräys.

Palkantarkistukset vuonna 2024

Kuukausipalkkaisen muusikon tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan 1.6.2024 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,5 prosenttia. Myös henkilökohtaista lisää korotetaan 1,5 prosenttia.

Paikallinen järjestelyerä 1.6.2024 lukien on 0,4 prosenttia kunta-alan kuukausipalkkaisten muusikkojen virka- ja työehtosopimusten palkkasummasta.

Tilapäisten muusikkojen palkkioita korotetaan 1.6.2024 lukien 1,89 prosenttia.

Palkantarkastuksiin on sovittu perälautamääräys.

KVTES:n perhevapaamääräyksiä sovelletaan kuukausipalkkaisiin

Perhevapaauudistuksen johdosta muutettuja KVTES:nmääräyksiä (V luku) sovelletaan sellaisenaan kuukausipalkkaisten muusikoiden virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Määräys yleisötyöstä

Muusikoiden sopimuksen 2020–2021 työaikalukuun lisättiin soveltamisohje pienemmässä kokoonpanossa soittamisesta. Sopimuksessa 2022–2025 se on siirretty omaksi määräykseksi (III luku 10 § Työskentely pienemmässä kokoonpanossa). Määräystä on tarkennettu ja selvennetty. Määräyksellä ei ole vaikutusta voimassa oleviin paikallisiin sopimuksiin yleisötyön tekemisestä.

Määräyksen kehittämistarpeita tarkastellaan sopimuskaudella Muusikkojen liiton ja KT:n yhteisessä työryhmässä. Sopijaosapuolet antavat yhteisen ohjeistuksen yleisötyöstä sopimuskauden aikana.