Kunnallisten muusikkojen virka- ja työehtosopimukset

Kunnallisten muusikkojen virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.2.2017–31.1.2018.

Muusikot

Sopimusmuutoksilla toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutulos 29.2.2016 kilpailukykysopimukseksi kunnallisten muusikoiden sopimusalalla.

Sopimuskaudella ei tehdä palkantarkastuksia. Sopimus sisältää määräykset vuotuisen työajan lisäämisestä sekä määräaikaisen sopimusmääräyksen lomarahan vähentämisestä.

Huom. (11.4.2017) Painetussa kunnallisten muusikkojen virka- ja työehtosopimuksessa on painovirhe sivulla 17: Kunnallisten tilapäisten muusikkojen työehtosopimus 2017, 2 § ja sivulla 19, 4 §. Virheet on korjattu kirjan verkkoversioon.