Uutinen

Usein kysyttyä lääkärien ja hammaslääkärien työajoista

KT, Suomen Lääkäriliitto ja Suomen Hammaslääkäriliitto ovat yhdessä koonneet kysymyksiä ja vastauksia uuden lääkärisopimuksen työajoista. Niiden tavoitteena on auttaa uuden sopimuksen soveltamisessa.

Lääkärit valmistautuvat leikkaussalissa työhön. Kuva: Natanael Melchor / Unsplash.

Uudessa kunnallisessa lääkärien virkaehtosopimuksessa 2020–2021 työaikoja koskevat määräykset on koottu yhteen ja lukuun III. Lisäksi edellisen sopimuksen yleisen osan soveltamisohjeliite 1 on muutettu työaikaluvun soveltamisohjeliitteeksi.

Uusi työaikalaki (872/2019) tuli voimaan 1.1.2020, ja laissa on säännöksiä, joilla on merkittävä vaikutus kunnallisen lääkärisopimuksen työaikaa koskeviin määräyksin. Nämä vaatimukset on otettu huomioon lääkärisopimuksen 2020–2021 työaikaluvun määräyksissä.

Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus 2020–2021 on jo julkaistu verkossa. Lisäksi KT:n yleiskirjeessä 6/2020 on kerrottu lääkärisopimuksen muutoksista.

Usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen uuden lääkärisopimuksen työajoista

Säännöllisen työajan sijoittelu ja laajennettu toiminta

Lepoajat

Enimmäistyöaika, päivystys ja työvuoroluettelo