På svenska
UKK
LS

Viranhaltijoiden työpäivät venyvät joskus klo 17:n jälkeen. Onko viranhaltijalla oikeus lääkärisopimuksen (LS) I luvun 7 §:n mukaiseen laajennetun toiminnan korvaukseen?

Laajennetun toiminnan korvauksen maksaminen edellytyksenä on, että työnantaja on sijoittanut säännöllistä työaikaa klo 17:n jälkeen suunnitelmallisesti. Työpäivien venyminen ei tarkoita, että laajennetun toiminnan korvauksen maksamisen edellytykset täyttyisivät. Kysymys voi olla kuitenkin lisä- tai ylityöstä työaikajaksolla. Työpäivien venymisen syytä tulisi tarkastella työpaikalla.