På svenska
Yleiskirje
6/2020
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus 1.4.2020–28.2.2022

Oheisena tiedoksi Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n allekirjoittama virkaehtosopimus kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa toimivien lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkärien palvelussuhteen ehdoista. Yleiskirje sisältää allekirjoituspöytäkirjan liitteineen, tärkeimmät tekstimuutokset koottuna, Lääkärisopimuksen muutoksia koskevan muistion sekä uuden eläinlääkäritaksan.

Yleiskirje on yksimielinen JUKO ry:n kanssa.

Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus on voimassa 28.2.2022 saakka.

Työsuhteiset

Lääkärisopimusta sovelletaan soveltuvin osin myös työsuhteisiin.

LS 2020–2021 kirja ja verkkojulkaisu

Lääkärisopimus 2020–2021 julkaistaan KT:n internetsivuilla verkkojulkaisuna ja myös painetaan kirjamuotoon.

Tämä kirje pyydetään toimittamaan tiedoksi henkilöstö- ja palvelussuhdejohtajille ja -päälliköille, johtaville lääkäreille ja -hammaslääkäreille sekä ympäristöterveydenhuollon ja -terveysvalvonnan johtajille.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas

Liitteet

1. Allekirjoituspöytäkirja liitteineen
2. Muistio sopimusmuutoksista
3. Tekstimuutokset koottuna
4. Eläinlääkäritaksa 1.1.2021

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Virpi Taavitsainen

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2185
Matkapuhelin:
+358 50 570 3882
Sähköposti:
Virpi.Taavitsainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT