På svenska
UKK
LS

Millä tavalla säännöllistä työaikaa voidaan sijoitella lääkärisopimuksen sopimuskaudella 1.4.2020–28.2.2022?

Lääkärisopimuksen (LS) III luvun 2 §:n 5 momentissa on säännöllisen työajan sijoittelua koskeva kokeilumääräys. Sen mukaan työnantaja voi sijoittaa työnjohto-oikeutensa perusteella säännöllistä työaikaa maanantaista torstaihin klo 7.30–20.00 ja perjantaina klo 7.30–18.00, siten kuin palvelujen saatavuus, resurssien parempi hyödyntäminen tms. syy tätä edellyttää.

Määräyksen mukaan työnantajan edustajan on käytävä läpi yhdessä luottamusmiehen kanssa yksikön ja/tai klinikan resurssitilanne, työjärjestelyt ym. asiaan vaikuttavat seikat ja varattava luottamusmiehelle tilaisuus esittää mielipiteensä, kun se valmistelee tai aikoo muuttaa säännöllisen työajan järjestelyjä.

Sopimusmääräyksen tarkoituksena on, että säännöllisen työajan sijoittelu on suunnitelmallista ja vastaa palvelutarpeisiin. Työaikajärjestelyt liittyvät kiinteästi siihen, miten potilaiden vastaanotto- ja toimenpideaikoja on tarvetta suunnata ja mikä on palvelutarve.

Määräyksen mukaan työnantaja voi sijoittaa säännöllistä työaikaa työnjohto-oikeutensa perusteella siten, kuin määräyksessä on todettu.

Tällöin asia on kuitenkin käytävä läpi luottamusmiehen kanssa, kuten edellä on todettu. Työnantajan on myös noudatettava, mitä laajennetun toiminnan korvauksesta määrätään LS:n II luvun 7 §:ssä.

Määräys ei koske kiirevastaanottoa tai päivystystoimintaa.