På svenska
UKK
LS

Voiko työnantaja sijoittaa lääkäreille eri määriä työvuoroja klo 17:n jälkeen laajennetussa toiminnassa esimerkiksi siten, että joillakin on enemmän ja joillakin vähemmän työvuoroja kyseisen ajankohdan jälkeen?

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 12 §:ssä ja työsopimuslain 2 luvun 2 §:ssä säädetään tasapuolisesta kohtelusta. Säännökset on otettava huomioon myös työvuoroja suunniteltaessa. Työaikajärjestelyissä voidaan luonnollisesti ottaa huomioon työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen vaatimukset säännökset huomioiden.