På svenska
UKK
LS

Noudatetaanko ns. päivystävään keikkalääkäriin lääkärisopimuksen III luvun 5 §:n määräyksiä vuorokausilevosta?

Kyllä. Myös keikkalääkärille on annettava pääsääntöisesti vähintään 11 tunnin vuorokausilepo. Vuorokausilepoa voidaan poikkeuksellisesti lyhentää kuten lääkärisopimuksen (LS) III luvun 5 §:n 2 momentissa todetaan.