Uutinen

Hyvä työvuorosuunnittelu vähentää kuormitusta ja lisää työturvallisuutta sote-alalla

Työaikojen liikennevalomalli auttaa työnantajia arvioimaan työvuorojen kuormittavuutta. Malli perustuu kansallisiin vuoroergonomiasuosituksiin, jotka Työterveyslaitos on vastikään päivittänyt. Tuoreet tutkimustulokset osoittavat, että suositusten noudattaminen vähentää kuormitusta.

Lapsi lähestyy punaisia liikennevaloja liikennepuistossa. Kuva: Mostphotos.

Hyvällä työaikojen suunnittelulla voidaan vähentää työn kuormittavuutta ja edistää työstä palautumista. Työterveyslaitoksen kehittämä Työaikojen liikennevalomalli perustuu työvuoroergonomiasta annettuihin suosituksiin. Suosituksissa kiinnitetään huomiota muun muassa työaikojen pituuteen ja ajoitukseen, palautumiseen, työn ja muun elämän yhteensovittamiseen sekä työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksiin.

Suositukset ovat käytössä useissa työvuorojen suunnitteluun tarkoitetuissa ohjelmistoissa, mikä helpottaa työaikojen kuormittavuuden arviointia ja suunnittelua.

Työaikojen liikennevalomallia on hyödynnetty sote-alalla jaksotyönä tehtävän vuorotyön suunnittelussa vuodesta 2015 alkaen. Viisi vuotta kestäneen seurantatutkimuksen tulokset osoittavat, että suositusten noudattaminen vähentää työaikojen kuormittavuutta ja pienentää esimerkiksi työtapaturmien riskiä merkittävästi.

Työaikojen liikennevalomallia kannattaa hyödyntää sote-alalla

Työterveyslaitoksen laajassa tutkimushankkeessa selvitettiin muun muassa, miten vuorosuunnitteluohjelmistoissa käytettävät Työaikojen liikennevalomallin suositukset vaikuttivat työaikoihin ja terveyteen sote-alalla. Tutkimusaineisto perustui vuosilta 2008–2022 kerättyyn kohorttiin, joka sisälsi tiedot työntekijöiden työajoista, sairauspoissaoloista, työtapaturmista ja työhyvinvoinnista. Aineisto kattoi enimmillään yli 80 000 työntekijää.

Tutkimus tuo esille hyvän vuoroergonomian merkityksen ja osoittaa, että terveellisen ja turvallisen työympäristön rakentamiseen tarvitaan systemaattista ja tietoon perustuvaa työvuorosuunnittelua. Liikennevalosuositusten käyttö oli yhteydessä parempaan vuoroergonomiaan, pienemäpään työtapaturmariskiin ja hieman vähäisempään psyykkiseen kuormittumiseen.

Työaikojen liikennevalomallin suositukset tunnettiin hyvin, mutta niitä käytti vain viidennes vuorosuunnittelijoista. Hankkeen tutkijaryhmä suositteleekin liikennevalosuositusten hyödyntämistä nykyistä laajemmin sote-alalla.

Tutkimuksen tulokset ovat sovellettavissa laajasti eri työpaikoille, ja niitä hyödyntämällä voidaan edistää työhyvinvointia koko sote-sektorilla.

Työvuoroon liittyvää tapaturmariskiä voi arvioida uudella riskilaskurilla

Vuorotyö lisää työtapaturmien riskiä. Työterveyslaitos on tutkinut työaikojen ja tapaturmien yhteyksiä sosiaali- ja terveysalalla kahdessa isossa tutkimuksessa, joissa tutkijat kävivät läpi yli 19 000 henkilön työtapaturmat ja niihin liittyvät työaikatiedot. Työtapaturmien riskilaskuri on kehitetty tämän tutkimustiedon pohjalta. 

Vuorosuunnittelijoiden ja esihenkilöiden käyttöön tehty laskuri auttaa arvioimaan, liittyykö jaksotyön työvuoroihin tapaturmariskejä. Laskuri kertoo esimerkiksi, millaiset vuoroyhdistelmät lisäävät riskejä. Tuloksia voi tarkastella myös sen mukaan, millä työntekijäryhmällä on muita suurempi tapaturmariski. Lisäksi oman yksikön työturvallisuutta voi verrata vertailuaineistoon, joka perustuu yli puoleen miljoonaan sote-alan työvuoroon.

Muualla verkossa