Suomeksi
Nyhet

Vanliga frågor om läkares och tandläkares arbetstider

KT, Finlands Läkarförbund och Finlands tandläkarförbund har sammanställt frågor och svar om arbetstiderna i det nya läkaravtalet. Avsikten är att frågorna och svaren ska vara till hjälp vid tillämpningen av det nya avtalet.

Lääkärit valmistautuvat leikkaussalissa työhön. Kuva: Natanael Melchor / Unsplash.

I det nya kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare 2020–2021 har bestämmelserna om arbetstid samlats till kapitel III. Det avsnitt som i de tidigare avtalen kallats tillämpningsbilaga 1 till den allmänna delen heter nu tillämpningsbilaga till arbetstidskapitlet.

Den nya arbetstidslagen (872/2019) som trädde i kraft 1.1.2020 innehåller bestämmelser som har en betydande inverkan på bestämmelserna om arbetstid i det kommunala läkaravtalet. De här kraven har beaktats i bestämmelserna i arbetstidskapitlet i läkaravtalet 2020–2021.

Det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare 2020–2021 har redan publicerats på webben på finska. Dessutom har KT informerat om ändringarna i läkaravtalet med cirkulär 6/2020.

Vanliga frågor om de nya arbetstiderna enligt läkaravtalet

Förläggning av ordinarie arbetstid och utvidgad verksamhet

Vilotider

Maximal arbetstid, jour och arbetsskiftsförteckning