På svenska
UKK
LS

Millä edellytyksillä voidaan teettää työrupeama, joka sijoittuu maanantaista klo 8.00:sta tiistaihin klo 8.00:aan ja jossa lääkäri tekee säännöllistä työaikaa ja työpaikkapäivystystä ja/tai poikkeavaa työpaikkapäivystystä?

Tällaisen työrupeaman teettäminen edellyttää, että vuorokausilepoa voidaan lyhentää siten, kuin lääkärisopimuksen III luvun 5 §:n 2 momentin a-kohtaa edellyttää. Sen mukaan viranhaltijalle on annettava vähintään kolmen tunnin yhdenjaksoinen lepoaika klo 23.00:n ja klo 8.00:n välillä.