På svenska
UKK
LS

Osa lääkäreistä on aloittanut työvuoronsa säännönmukaisesti klo 7. Onko heille maksettava laajennetun toiminnan korvausta?

Työnantaja päättää säännöllisen työajan sijoittelusta ja suunnittele työvuorot siten, kuin LS:n III luvun 2 §:n 5 momentissa määrätään. Jos työnantaja sallii, että työt aloitetaan ennen klo 8:aa, tulee myös työvuorosuunnittelu saattaa vastamaan tosiasiallista tilannetta ja työtunnit lukea työajaksi. Laajennetun toiminnan korvauksia ei tule maksettavaksi klo 7:n ja 8:n väliltä.