På svenska
Tiedote

Kunta-alalle kolmivuotinen sopimusratkaisu 2022–2025

Kunta-alan sopimus- ja neuvottelujärjestelmä osoitti toimivuutensa erittäin haastavissa olosuhteissa, kommentoi toimitusjohtaja Markku Jalonen kunta-alalle 8. kesäkuuta saavutettua kolmivuotista sopimusratkaisua.
– Tässä tilanteessa oli tärkeää saada kunta- ja hyvinvointialalle kolmivuotinen työrauha.

KT:n vuosien 2020-2021 sopimuskirjoja pöydällä.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Julkisen alan unioni JAU ovat hallinnoissaan hyväksyneet 6. kesäkuuta saadun neuvottelutuloksen. Saavutettu sopimusratkaisu pohjautuu sovittelulautakunnan 10. toukokuuta esittämään ja osapuolten jo aiemmin hyväksymään sovintoehdotukseen.

Sopimuskokonaisuus kattaa kaikki kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset sekä sovintoehdotukseen kuuluvat muut asiat. Työrauhan piirissä on noin 300 000 kunta-alan työntekijää järjestäytymättömät mukaan lukien.

Sopimukset voimassa huhtikuun 2025 loppuun

Sopimusratkaisu on kolmivuotinen ajalla 1.5.2022–30.4.2025. Sopimuskaudella työvoimakustannukset nousevat korkoa korolle laskien keskimäärin 8,79 prosenttia. 

Perusratkaisun sopimuskorotusten taso ilman kehittämisohjelmaa vuosina 2023–2024 on sidottu niin sanottuun yleiseen linjaan.

Vuonna 2022 vuosikeskiarvovertailussa edelliseen vuoteen verrattuna kustannukset nousevat keskimäärin 1,76 prosenttia eli noin 392 miljoonaa euroa. Vuonna 2023 nousua on vähintään keskimäärin 3,05 prosenttia eli noin 691 miljoonaa euroa ja vuonna 2024 vähintään keskimäärin 3,11 prosenttia eli noin 725 miljoonaa euroa. 

Sopimuskauden palkankorotukset sisältävät myös kehittämisohjelman korotukset vuosina 2023 ja 2024.

– Henkilöstön yhdenvertaisen ja tasapuolisen kohtelun vuoksi 1.6.2022 alkaen sopimuskorotuksia sovelletaan kaikkiin työntekijöihin, korostaa neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas.

Kehittämisohjelmaa toteutetaan paikallisilla järjestelyerillä

Palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä uudistetaan erillisellä kehittämisohjelmalla vuosina 2023–2027 keskimäärin yhden prosentin sopimuskorotuksella vuosittain. Kehittämisohjelma toteutetaan pääosin paikallisten järjestelyerien kautta.

Markku Jalosen mukaan on tärkeää, että osapuolet sitoutuvat osana ratkaisua myös yhteiseen työelämän kehittämistoimintaan ja sen perusrahoitukseen.

– Yhteistyö on erityisen tärkeää, jotta kunta- ja hyvinvointialan kehittämistyö jatkuu.

Lisätiedot

Markku Jalonen, toimitusjohtaja, puh. 040 547 7710
Henrika Nybondas-Kangas, neuvottelupäällikkö, puh. 050 357 4233
Mika Juutinen, tutkimuspäällikkö, puh. 050 502 0300

Liite