På svenska
UKK
LS

Viranhaltija tekee maanantaista klo 8.00:sta tiistaihin klo 9.30:een työrupeaman, johon kuuluu säännöllistä työaikaa ja työpaikkapäivystystä. Miten tässä tilanteessa sovelletaan lääkärisopimuksen III luvun 5 §:n säännöstä vuorokausilevosta vai sovelletaanko siihen III luvun 17 §:ää?

Kyseiseen tapaukseen sovelletaan lääkärisopimuksen (LS) työaikaluvun 5 § 2 momentin a-kohtaa, jonka mukaan esimerkin kaltaisessa tilanteessa pitää antaa kolmen tunnin lepo klo 23.00:n ja 8.00:n välillä. Tilanteessa vuorokausilepoa on siis voitu lyhentää, mutta saamatta jäänyt vuorokausilepo täytyy korvata.

Maanantain klo 8.00:n ja tiistain klo 8.00:n välinen 11 tuntnin vuorokausilepo jää kokonaan saamatta.

Lisäksi tiistaina klo 8.00–9.30 tulee annettavaksi LS:n III luvun 5 §:n 1 momentin nojalla vuorokausilepoa 11 tuntia. Vuorokausilepo 11 +11 (korvaava lepoaika) alkaa klo 9.30:sta eteenpäin.