LS 2020–2021, voimassa 1.4.2020 lukien

Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS) piirissä on 17 300 kunnissa tai kuntayhtymissä työskentelevää lääkäriä.

Heistä 10 200 työskentelee sairaaloissa ja 4 000 terveyskeskuksissa.

Hammaslääkäreinä työskentelee 2 500 ja eläinlääkäreinä noin 500 lääkäriä.

Verkkojulkaisun ISBN 978-952-293-724-7Korjaukset ja päivitykset

Liitteitä 1-4 on päivitetty niin, että korjaukset vastaavat 8.3.2021 ilmestyneessä KT:n yleiskirjeessä 2/2021 julkaistuja korjauksia.