På svenska
UKK
LS

Mitä tapahtuu paikallisille sopimuksille ja paikallisille käytännöille, joissa on määritelty korvaukset säännölliseltä työajalta esimerkiksi klo 16:n jälkeen nyt, kun lääkärisopimuksessa (LS) 2020–2021 on sovittu säännöllisen työajan sijoittelun kokeilumääräyksestä?

Yleiskirjeen 6/2020 liitteessä 2 on todettu, että laajennetun toiminnan mallia sovelletaan 1.4.2020 lukien. Tästä syystä on tarpeen tarkastella paikallisten järjestelyjen korvaustasoa niin, että maksetut korvaukset vastaavat vähintään virkaehtosopimuksella sovittua tasoa. Tämä koskee myös tilanteita, joissa paikalliset järjestelyt on tehty ilman varsinaista paikallista sopimusta.