På svenska
Tiedote

Lääkärien ja hammaslääkärien palkkausta uudistetaan siirtymällä uraporrasjärjestelmään

Lääkärisopimukseen on saatu neuvoteltua uusi palkkausjärjestelmä.  Siirtymäaikaa niin sanotun uraporrasjärjestelmän käyttöönottoon on kuluvan vuoden loppuun. Se korvaa tehtäväkohtaisen palkan määräykset ja tehtävän vaativuudenarviointijärjestelmän.  

KT ja JUKO ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen Lääkärien virka- ja työehtosopimuksen palkkausjärjestelmän ja palkkarakenteiden uudistamisesta.  KT:n hyvinvointialuejaosto ja sopijaosapuolten hallinnot hyväksyivät neuvottelutuloksen 29. kesäkuuta. 

Uudistus toteutetaan voimassa olevaan kunta- ja hyvinvointialan sopimusratkaisuun sisältyvän palkkausjärjestelmien kehittämisohjelmaa 2022–2027 hyödyntäen. Käyttöönottoon ja palkkojen yhteensovittamiseen käytetään aiemmin sovittuja paikallisia järjestelyeriä sekä tänä vuonna että vuosina 2024 ja 2025. 

Uraporrasjärjestelmä korvaa tehtäväkohtaisen palkan määräykset ja tehtävän vaativuudenarviointijärjestelmän Lääkärisopimuksessa. Uudistusta palkkausjärjestelmään ja palkkarakenteisiin on valmisteltu ja neuvoteltu jo vuosien ajan edellisillä sopimuskausilla. Toukokuussa uutta järjestelmää simuloitiin kahdeksalla hyvinvointialueella. 

— Jotta palkkausjärjestelmää voidaan uudistaa näin kokonaisvaltaisesti, se vaatii pitkäjänteistä ja hyvää yhteistyötä niin sopijaosapuolilta kuin paikallisilta työnantajilta. Se vaatii valmiutta muutoksiin, kiittää KT:n neuvottelujohtaja Henrika Nybondas-Kangas. 

Uudistukseen lähdettiin, koska tehtävien vaativuudenarviointijärjestelmä ei toiminut lääkärien ja hammaslääkärien tehtävissä toivotulla tavalla. 

— Uusi palkkausjärjestelmä mahdollistaa palkitsemisen uran eri vaiheissa. Se myös tunnistaa tiettyjä lisätehtäviä, joita palkitaan erikseen. Perustana on tehtävässä vaadittava osaaminen ja vastuu. Uudistuksella haluamme tukea paikallisia työnantajia siinä, että lääkärit ja hammaslääkärit pysyvät julkisella alalla, kertoo Nybondas-Kangas. 

Käyttöönotto edellyttää paikallista yhteistyötä 

Uraporrasjärjestelmän käyttöönottoon on siirtymäaikaa 31. joulukuuta asti. Järjestelmä on paikallisia työnantajia sitova. Sopijaosapuolten suostumuksella voidaan kuitenkin perustellusta syystä antaa suostumus sopia paikallisesti lisäportaista.  

— Järjestelmän käyttöönotto edellyttää yhteistyötä työnantajan ja paikallisten luottamusmiesten kesken. Paikallisella tasolla suurin työ on vielä edessä, kertoo Nybondas-Kangas. 

Palkkausjärjestelmien uudistus käynnissä

KT:n tavoitteena on uudistaa palkkausjärjestelmiä ja korvata nykyinen työnantajakohtainen tehtävän vaativuudenarvioinnin järjestelmä (TVA) uusilla järjestelmillä. Eri sopimuksissa palkkausjärjestelmän kehittäminen etenee eri tahtia ja uusia palkkausjärjestelmiä otetaan käyttöön niiden valmistuttua. Palkkausjärjestelmän uudistus toteutuu nyt ensimmäisenä Lääkärisopimuksessa.   

— On hienoa, että kesken sopimuskauden saavutettiin neuvotteluratkaisu uraporrasjärjestelmästä, jota voi pitää uuden aallon palkkausjärjestelmänä kunta- ja hyvinvointialoilla. Tälle oli tilausta. Oli aika uudistaa palkkausta julkista palvelutuotantoa ja tuloksellisuutta tukevaksi. Haluamme turvata tällä ratkaisulla lääkärien ja hammaslääkärien saatavuutta perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa, toteaa KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen

 


KT tiedottaa Lääkärien virka- ja työsopimuksen 2022–2025 sekä kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskevan kehittämisohjelman 2023–2027 muuttamisesta yleiskirjeellä, joka ilmestyy elokuussa.

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT