Suomeksi

Förhandlingsrunda 2022

De kommunala avtalen gäller till 28.2.2022. Förhandlingarna om nya kollektivavtal inleds tisdagen den 11 januari. En avtalsuppgörelse ska förhandlas fram för sex avtalsområden och berör cirka 425 000 löntagare.

Det kommunala förhandlings- och avtalssystemet har ändrats sedan den förra avtalsomgången och förhandlingar förs nu inom sex stora avtalsområden i stället för fem. 

Aktuellt i förhandlingarna

(24.1.2022) KT eftersträvar en avtalsperiod på minst två år

Kommunsektorns avtalsparter fortsatte förhandlingarna i huvudförhandlingsgruppen måndagen den 24 januari. Förhandlingarna gällde de preliminära mål som parterna lagt fram.
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT eftersträvar en avtalsperiod på minst två år.

De historiska strukturreformerna och de nya välfärdsområdena kräver arbetsfred, förutsägbarhet och stabilitet, påpekar KT:s vd Markku Jalonen.

Löneförhöjningarna bör dimensioneras så att grunden för välfärdssamhället är hållbar.

KT har som mål är att utveckla de nuvarande kollektivavtalen så att de stöder en mer resultatrik tjänsteproduktion. Förberedande arbete har gjorts i arbetsgrupper som tillsatts inom de olika avtalsområdena för avtalsperioden 2020–2021.

– I den här omgången har vi som mål att bland annat se över löne- och arbetstidssystemet.

Förändringarna i omvärlden för också ärenden till förhandlingsbordet.

– I början av augusti träder den nya lagstiftningen om familjeledigheter i kraft. Det är viktigt att reformen genomförs kostnadsneutralt, poängterar Jalonen.

– En fortsatt utveckling av arbetsförhållandena och välbefinnandet i arbetet är ett centralt mål för KT, säger Jalonen.

Huvudförhandlingsgruppen sammanträder följande gång måndagen den 7 februari.

(11.1.2022) Kommunsektorns förhandlingar inleddes

De kommunala arbetsmarknadsförhandlingarna inleddes i huvudförhandlingsgruppen för KT och huvudavtalsorganisationerna den 11 januari. Mötet handlade om det praktiska genomförandet av förhandlingarna under coronatiden, tidsplaner för förhandlingarna, förhandlingsgrupper och en allmän diskussion om avtalsmålen.

Finlands största arbetsmarknadssektor har i detta skede över tjugo avtalsvisa och andra förhandlingsgrupper. På grund av det försämrade coronaläget genomförs förhandlingarna nu huvudsakligen som distansmöten.

Huvudförhandlingsgruppen sammankommer följande gång måndagen den 24 januari kl. 13.