KT:s cirkulär

KT Kommunarbetsgivarnas cirkulär förmedlar aktuell information till kommunerna och samkommunerna om avtal och andra arbetsmarknadsfrågor.

Från början av år 2013 har KT:s cirkulär publicerats endast på webben. Vi skickar inte tryckta cirkulär till kommunerna och samkommunerna. Cirkulären som har inte publicerats på nätsidorna kan tillfrågas från registrationen: kirjaamo(at)kt.fi.

Cirkulären kan beställas som RSS-flöden på adressen www.kt.fi/sv/rss/cirkular (på svenska) eller www.kt.fi/rss/yleiskirjeet (på finska).

Dessutom kan kommunerna och samkommunerna beställa e-postmeddelanden om nya cirkulär som utkommit. E-postmeddelandena kan beställas på adressen cirkular(at)kt.fi (cirkulär på svenska) och yleiskirje(at)kt.fi (cirkulär på finska) till önskad e-postadress.

Förfrågningar om cirkulären kan skickas till:
cirkular(at)kt.fi
yleiskirje(at)kt.fi