Suomeksi

Rekommendationer

På dessa sidor finns de kommunala avtalen och rekommendationerna om resultatutveckling, personalledning och arbetshälsa.

Syftet med avtalen och rekommendationerna är att resultaten och arbetslivskvaliteten ska förbättras samtidigt. Avtalen och rekommendationerna används som verktyg för god personalledning. De har också publicerats i boken Resultat och arbetslivskvalitet.