Suomeksi

Statistik om personalen

Kommunerna och samkommunerna hade 444 000 anställda i oktober 2022. Dessutom hade cirka 27 600 personer oavlönad arbets- eller tjänstledighet. Uppgifterna omfattar inte timlärare i bisyssla.

Personalen inom kommunsektorn 2022

Av personalen

Heltidsanställda

376 600

Deltidsanställda

65 300

Anställda i bisyssla

1 100


 
 

Kvinnornas andel av hela personalen

80 %

Kvinnornas andel av månadsavlönade

81 %

Kvinnornas andel av timavlönade

15 %

Tjänsteinnehavare

27 %

Arbetstagare

73 %

I fast tjänste- eller arbetsavtalsförhållande

75 %


 
 

Månadsavlönade

439 500

Timavlönade

4 300

Totalt

443 800

Källa: Statistikcentralens kommunala lönestatistik 2022

Personalen efter arbetsgivarens storlek 2022

Palkkaa saava henkilöstö

Kommuner
(%)

Samkommuner 
(%)

Totalt
(%)

–99

18,1

30,6

22,5

100–249

25,2

14,0

22,9

250–499

19,4

15,7

16,7

500–999

14,9

15,7

16,0

1 000–1 499

9,4

7,4

7,9

1 500–2 499

6,8

2,5

5,8

2 500–4 999

3,2

7,4

4,6

5 000–50 000

2,9

6,6

3,7

Sammanlagt

100,0

100,0

100,0

Antal

309

121

430

Anställda i genomsnitt

956

1 226

1 032

Antalet anställda

295 400

148 300

443 800

Källa: Statistikcentralens kommunala lönestatistik 2022.

Personalstyrkans utveckling

Personalstyrkan var som störst 2022 då 444 000 personer arbetade inom kommunsektorn. Personalstyrkan har ökat med cirka 25 000 anställda sedan 2017.

Källa: Statistikcentralens kommunala lönestatistik 2022.

 

Personalen efter landskap 2022

Personalen efter landskap 2022

Nyland

121 100

Egentliga Finland

40 100

Egentliga Tavastland

12 500

Satakunta

18 700

Birkaland

39 200

Päijänne-Tavastland

14 400

Kymmenedalen

12 500

Södra-Karelen

9 100

Södra-Savolax

11 900

Mellerst Finland

22 400

Södra-Österbotten

18 500

Österbotten

16 800

Mellersta Österbotten

7 600

Norra-Savolax

22 100

Norra-Karelen

14 600

Kajanaland

7 300

Norra-Österbotten

36 300

Lappland

15 800

Källa: Statistikcentralens kommunala lönestatistik 2022.

Arbetsmarknadsutredningar

E-post:
tutkimus@kt.fi