Statistik om personalen

Kommunerna och samkommunerna hade 422 000 anställda i oktober 2019. Dessutom hade cirka 28 000 personer oavlönad arbets- eller tjänstledighet. Uppgifterna omfattar inte timlärare i bisyssla.

Den kommunala personalen 2019

Av personalen

Heltidsanställda

363 000

Deltidsanställda

58 000

Anställda i bisyssla

1 000


 
 

Kvinnornas andel av hela personalen

80 %

Kvinnornas andel av månadsavlönade

81 %

Kvinnornas andel av timavlönade

15 %

Tjänsteinnehavare

26 %

Arbetstagare

74 %

I fast tjänste- eller arbetsavtalsförhållande

77 %


 
 

Månadsavlönade

416 000

Timavlönade

6 000

Totalt

422 000

Personalen efter arbetsgivarens storlek 2019

Palkkaa saava henkilöstö

Kommuner
(%)

Samkommuner 
(%)

Totalt
(%)

–99

18,0

35,7

23,2

100–249

28,0

14,0

23,9

250–499

17,7

13,2

16,4

500–999

15,8

14,7

15,5

1 000–1 499

8,0

7,0

7,7

1 500–2 499

6,1

3,1

5,2

2 500–4 999

3,5

6,2

4,3

5 000–50 000

2,9

6,2

3,9

Sammanlagt

100,0

100,0

100,0

Antal

311

122

433

Anställda i genomsnitt

914

1070

959

Antalet anställda

284 000

138 000

422 000

Personalstyrkans utveckling

Den kommunala personalen var som störst år 2011, då kommunsektorn hade 441 000 anställda. Personalstyrkan har alltså minskat under de senaste åren och trenden ser ut att fortsätta också under de kommande åren.

Personalen efter landskap 2018

In Nyland fanns det mer än 112 000 kommunala löntagare och i Kajanaland 6 800 år 2018.
Förklaring för personalen efter landskap 2018

Ytterligare information

Palvelusähköposti tutkimus

Arbetsmarknadsutredningar

E-post:
tutkimus@kt.fi