Statistik om personalen

Kommunerna och samkommunerna hade 421 000 anställda i oktober 2018. Dessutom hade cirka 30 000 personer oavlönad arbets- eller tjänstledighet. Uppgifterna omfattar inte timlärare i bisyssla.

Den kommunala personalen 2018

Av personalen

Heltidsanställda

364 000

Deltidsanställda

56 000

Anställda i bisyssla

1 000


 
 

Kvinnornas andel av hela personalen

80 %

Kvinnornas andel av månadsavlönade

81 %

Kvinnornas andel av timavlönade

15 %

Tjänsteinnehavare

26 %

Arbetstagare

74 %

I fast tjänste- eller arbetsavtalsförhållande

77 %


 
 

Månadsavlönade

414 000

Timavlönade

7 000

Totalt

421 000

Personalen efter arbetsgivarens storlek 2018

Palkkaa saava henkilöstö

Kommuner
(%)

Samkommuner 
(%)

Totalt
(%)

–99

17,4

34,1

22,3

100–249

27,0

14,7

23,4

250–499

19,9

15,5

18,6

500–999

15,4

15,5

15,5

1 000–1 499

7,1

5,4

6,6

1 500–2 499

6,1

3,9

5,5

2 500–4 999

3,9

6,2

4,5

5 000–50 000

3,2

4,7

3,6

Sammanlagt

100,0

100,0

100,0

Antal

311

129

440

Anställda i genomsnitt

934

1009

956

Antalet anställda

290 000

130 000

421 000

Personalstyrkans utveckling

Den kommunala personalen var som störst år 2011, då kommunsektorn hade 441 000 anställda. Personalstyrkan har alltså minskat under de senaste åren och trenden ser ut att fortsätta också under de kommande åren.

Personalen efter landskap 2018

In Nyland fanns det mer än 112 000 kommunala löntagare och i Kajanaland 6 800 år 2018.
Förklaring för personalen efter landskap 2018

Ytterligare information

Palvelusähköposti tutkimus

Arbetsmarknadsutredningar

E-post:
tutkimus@kt.fi