Statistik om personalen

Kommunerna och samkommunerna hade 421 000 anställda i oktober 2016. Dessutom hade cirka 28 000 personer oavlönad arbets- eller tjänstledighet. Uppgifterna omfattar inte timlärare i bisyssla.

Den kommunala personalen 2016

Av personalen

Heltidsanställda

367 000

Deltidsanställda

53 000

Anställda i bisyssla

1 000


 
 

Kvinnornas andel av hela personalen

80 %

Kvinnornas andel av månadsavlönade

81 %

Kvinnornas andel av timavlönade

14 %

Tjänsteinnehavare

26 %

Arbetstagare

74 %

I fast tjänste- eller arbetsavtalsförhållande

78 %


 
 

Månadsavlönade

413 000

Timavlönade

8 000

Totalt

421 000

Personalen efter arbetsgivarens storlek 2016

Palkkaa saava henkilöstö

Kommuner
(%)

Samkommuner 
(%)

Totalt
(%)

–99

15,0

34,6

20,7

100–249

27,8

11,0

23,0

250–499

21,4

16,5

20,0

500–999

15,7

17,3

16,1

1 000–1 499

7,3

7,1

7,3

1 500–2 499

5,1

3,9

4,8

2 500–4 999

3,8

6,3

4,5

5 000–50 000

3,8

3,1

3,6

Sammanlagt

100,0

100,0

100,0

Antal

313

127

440

Anställda i genomsnitt

969

928

957

Antalet anställda

303 000

118 000

421 000

Personalstyrkans utveckling

Den kommunala personalen var som störst år 2011, då kommunsektorn hade 441 000 anställda. Personalstyrkan har alltså minskat under de senaste åren och trenden ser ut att fortsätta också under de kommande åren.

Ytterligare information

Palvelusähköposti tutkimus

Arbetsmarknadsutredningar

E-post:
tutkimus@kt.fi