Statistik om personalen

Kommunerna och samkommunerna hade 419 000 anställda i oktober 2017. Dessutom hade cirka 28 000 personer oavlönad arbets- eller tjänstledighet. Uppgifterna omfattar inte timlärare i bisyssla.

Den kommunala personalen 2017

Av personalen

Heltidsanställda

363 000

Deltidsanställda

55 000

Anställda i bisyssla

1 000


 
 

Kvinnornas andel av hela personalen

80 %

Kvinnornas andel av månadsavlönade

81 %

Kvinnornas andel av timavlönade

15 %

Tjänsteinnehavare

26 %

Arbetstagare

74 %

I fast tjänste- eller arbetsavtalsförhållande

78 %


 
 

Månadsavlönade

411 000

Timavlönade

8 000

Totalt

419 000

Personalen efter arbetsgivarens storlek 2017

Palkkaa saava henkilöstö

Kommuner
(%)

Samkommuner 
(%)

Totalt
(%)

–99

16,7

35,9

22,3

100–249

28,9

11,7

23,9

250–499

19,0

15,6

18,0

500–999

15,4

16,4

15,7

1 000–1 499

7,1

5,5

6,6

1 500–2 499

5,8

3,9

5,2

2 500–4 999

3,5

6,3

4,3

5 000–50 000

3,5

4,7

3,9

Sammanlagt

100,0

100,0

100,0

Antal

311

128

439

Anställda i genomsnitt

936

999

954

Antalet anställda

291 000

128 000

419 000

Personalstyrkans utveckling

Den kommunala personalen var som störst år 2011, då kommunsektorn hade 441 000 anställda. Personalstyrkan har alltså minskat under de senaste åren och trenden ser ut att fortsätta också under de kommande åren.

Personalen efter landskap 2017

Personalen efter landskap 2017
Image
Förklaring för personalen efter landskap 2017

Ytterligare information

Palvelusähköposti tutkimus

Arbetsmarknadsutredningar

E-post:
tutkimus@kt.fi