Suomeksi

Statistik om personalen

Kommunerna och samkommunerna hade 425 000 anställda i oktober 2020. Dessutom hade cirka 31 000 personer oavlönad arbets- eller tjänstledighet. Uppgifterna omfattar inte timlärare i bisyssla.

Den kommunala personalen 2020

Av personalen

Heltidsanställda

365 000

Deltidsanställda

59 000

Anställda i bisyssla

1 000


 
 

Kvinnornas andel av hela personalen

80 %

Kvinnornas andel av månadsavlönade

81 %

Kvinnornas andel av timavlönade

15 %

Tjänsteinnehavare

27 %

Arbetstagare

73 %

I fast tjänste- eller arbetsavtalsförhållande

77 %


 
 

Månadsavlönade

420 000

Timavlönade

5 000

Totalt

425 000

Källa: Statistikcentralens kommunala lönestatistik 2020

Personalen efter arbetsgivarens storlek 2020

Palkkaa saava henkilöstö

Kommuner
(%)

Samkommuner 
(%)

Totalt
(%)

–99

19,4

34,4

23,7

100–249

26,5

13,6

22,8

250–499

17,1

15,2

16,6

500–999

17,1

15,2

16,6

1 000–1 499

7,4

5,6

6,9

1 500–2 499

6,5

3,2

5,5

2 500–4 999

3,2

7,2

4,4

5 000–50 000

2,9

5,6

3,7

Sammanlagt

100,0

100,0

100,0

Antal

310

125

435

Anställda i genomsnitt

925

1 110

978

Antalet anställda

286 700

138 700

425 400

Källa: Statistikcentralens kommunala lönestatistik 2020.

Personalstyrkans utveckling

Den kommunala personalen var som störst år 2011, då kommunsektorn hade 441 000 anställda. Personalstyrkan har alltså minskat under de senaste åren och trenden ser ut att fortsätta också under de kommande åren.
 

Källa: Statistikcentralens kommunala lönestatistik 2020.

 

Personalen efter landskap 2019

 

Källa: Statistikcentralens kommunala lönestatistik 2019,

Personalen efter landskap 2019

Nyland

113 300

Egentliga Finland

37 500

Egentliga Tavastland

11 700

Satakunta

18 000

Birkaland

36 600

Päijänne-Tavastland

13 600

Kymmenedalen

13 000

Södra-Karelen

9 500

Södra-Savolax

11 900

Mellerst Finland

21 100

Södra-Österbotten

17200

Österbotten

16700

Mellersta Österbotten

7 200

Norra-Savolax

22 600

Norra-Karelen

13 400

Kajanaland

6 900

Norra-Österbotten

34 700

Lappland

5 100

Arbetsmarknadsutredningar

E-post:
tutkimus@kt.fi