Statistik om personalen

Kommunerna och samkommunerna hade 421 000 anställda i oktober 2016. Dessutom hade cirka 28 000 personer oavlönad arbets- eller tjänstledighet. Uppgifterna omfattar inte timlärare i bisyssla.

Den kommunala personalen 2016

Av personalen
 

Tjänsteinnehavare

26 %

Arbetstagare

74 %

   
   

Heltidsanställda

367 000

Deltidsanställda

53 000

Anställda i bisyssla

1 000

 

 

Kvinnornas andel av hela personalen

80 %

Kvinnornas andel av månadsavlönade

81 %

Kvinnornas andel av timavlönade

14 %

 

 

Månadsavlönade

413 000

Timavlönade

8 000

 

 

I fast tjänste- eller arbetsavtalsförhållande

78 %

 

 

Totalt

421 000

Personalen efter arbetsgivarens storlek

Personalen efter arbetsgivarens storlek 2016

Palkkaa saava henkilöstö

Kommuner
(%)

Samkommuner 
(%)

Totalt
(%)

–99

15,0

34,6

20,7

100–249

27,8

11,0

23,0

250–499

21,4

16,5

20,0

500–999

15,7

17,3

16,1

1 000–1 499

7,3

7,1

7,3

1 500–2 499

5,1

3,9

4,8

2 500–4 999

3,8

6,3

4,5

5 000–50 000

3,8

3,1

3,6

Sammanlagt

100,0

100,0

100,0

Antal

313

127

440

Anställda i genomsnitt

969

928

957

Antalet anställda

303 000

118 000

421 000

Personalstyrkans utveckling

Den kommunala personalen var som störst år 2011, då kommunsektorn hade 441 000 anställda. Personalstyrkan har alltså minskat under de senaste åren och trenden ser ut att fortsätta också under de kommande åren.

Antal anställda Prognos
1970 193000
1971 202000
1972 209000
1973 211000
1974 223000
1975 255000
1976 273000
1977 291000
1978 295000
1979 305000
1980 317000
1981 348000
1982 352000
1983 360000
1984 384000
1985 404000
1986 412000
1987 421000
1988 430000
1989 437000
1990 434000
1991 432000
1992 412000
1993 389000
1994 395000
1995 394000
1996 409000
1997 418000
1998 416000
1999 411000
2000 416000
2001 422000
2002 429000
2003 426000
2004 431000
2005 422000
2006 428000
2007 424000
2008 437000
2009 433000
2010 434000
2011 441000
2012 437000
2013 432000
2014 429000
2015 422000
2016 421000
2017 419000
2018 417000