Suomeksi

Statistik om personalen

Kommunerna och samkommunerna hade 434 000 anställda i oktober 2021. Dessutom hade cirka 31 000 personer oavlönad arbets- eller tjänstledighet. Uppgifterna omfattar inte timlärare i bisyssla.

Personalen inom kommunsektorn 2021

Av personalen

Heltidsanställda

371 000

Deltidsanställda

62 000

Anställda i bisyssla

1 000


 
 

Kvinnornas andel av hela personalen

80 %

Kvinnornas andel av månadsavlönade

81 %

Kvinnornas andel av timavlönade

16 %

Tjänsteinnehavare

27 %

Arbetstagare

73 %

I fast tjänste- eller arbetsavtalsförhållande

75 %


 
 

Månadsavlönade

429 600

Timavlönade

4 700

Totalt

434 200

Källa: Statistikcentralens kommunala lönestatistik 2021

Personalen efter arbetsgivarens storlek 2021

Palkkaa saava henkilöstö

Kommuner
(%)

Samkommuner 
(%)

Totalt
(%)

–99

18,8

31,7

22,5

100–249

26,5

13,8

22,9

250–499

17,2

15,4

16,7

500–999

16,2

15,4

16,0

1 000–1 499

8,1

7,3

7,9

1 500–2 499

6,8

3,3

5,8

2 500–4 999

3,6

7,3

4,6

5 000–50 000

2,9

5,7

3,7

Sammanlagt

100,0

100,0

100,0

Antal

309

123

432

Anställda i genomsnitt

945

1 156

1 005

Antalet anställda

292 000

142 200

434 200

Källa: Statistikcentralens kommunala lönestatistik 2021.

Personalstyrkans utveckling

Den kommunala personalen var som störst år 2011, då kommunsektorn hade 441 000 anställda. Personalstyrkan har alltså minskat under de senaste åren och trenden ser ut att fortsätta också under de kommande åren.

Källa: Statistikcentralens kommunala lönestatistik 2021.

 

Personalen efter landskap 2021

Personalen efter landskap 2021

Nyland

117 400

Egentliga Finland

39 100

Egentliga Tavastland

12 500

Satakunta

18 300

Birkaland

38 500

Päijänne-Tavastland

13 900

Kymmenedalen

12 700

Södra-Karelen

9 200

Södra-Savolax

11 700

Mellerst Finland

21 800

Södra-Österbotten

18 100

Österbotten

16 600

Mellersta Österbotten

7 400

Norra-Savolax

21 800

Norra-Karelen

14 300

Kajanaland

7 300

Norra-Österbotten

35 600

Lappland

15 700

Källa: Statistikcentralens kommunala lönestatistik 2021.

Arbetsmarknadsutredningar

E-post:
tutkimus@kt.fi