Suomeksi

Statistik om personalen

Kommunerna och samkommunerna hade 425 000 anställda i oktober 2020. Dessutom hade cirka 31 000 personer oavlönad arbets- eller tjänstledighet. Uppgifterna omfattar inte timlärare i bisyssla.

Den kommunala personalen 2020

Av personalen

Heltidsanställda

365 000

Deltidsanställda

59 000

Anställda i bisyssla

1 000


 
 

Kvinnornas andel av hela personalen

80 %

Kvinnornas andel av månadsavlönade

81 %

Kvinnornas andel av timavlönade

15 %

Tjänsteinnehavare

27 %

Arbetstagare

73 %

I fast tjänste- eller arbetsavtalsförhållande

77 %


 
 

Månadsavlönade

420 000

Timavlönade

5 000

Totalt

425 000

Personalen efter arbetsgivarens storlek 2020

Palkkaa saava henkilöstö

Kommuner
(%)

Samkommuner 
(%)

Totalt
(%)

–99

19,4

34,4

23,7

100–249

26,5

13,6

22,8

250–499

17,1

15,2

16,6

500–999

17,1

15,2

16,6

1 000–1 499

7,4

5,6

6,9

1 500–2 499

6,5

3,2

5,5

2 500–4 999

3,2

7,2

4,4

5 000–50 000

2,9

5,6

3,7

Sammanlagt

100,0

100,0

100,0

Antal

310

125

435

Anställda i genomsnitt

925

1 110

978

Antalet anställda

286 700

138 700

425 400

Personalstyrkans utveckling

Den kommunala personalen var som störst år 2011, då kommunsektorn hade 441 000 anställda. Personalstyrkan har alltså minskat under de senaste åren och trenden ser ut att fortsätta också under de kommande åren.

Personalen efter landskap 2018

In Nyland fanns det mer än 112 000 kommunala löntagare och i Kajanaland 6 800 år 2018.
Förklaring för personalen efter landskap 2018

Arbetsmarknadsutredningar

E-post:
tutkimus@kt.fi