Suomeksi

Statistik om personalen

Kommunerna och samkommunerna hade 444 000 anställda i oktober 2022. Dessutom hade cirka 27 600 personer oavlönad arbets- eller tjänstledighet. Uppgifterna omfattar inte timlärare i bisyssla.

Personalen inom kommunsektorn 2022

Av personalen

Heltidsanställda

376 600

Deltidsanställda

65 300

Anställda i bisyssla

1 100


 
 

Kvinnornas andel av hela personalen

80 %

Kvinnornas andel av månadsavlönade

81 %

Kvinnornas andel av timavlönade

15 %

Tjänsteinnehavare

27 %

Arbetstagare

73 %

I fast tjänste- eller arbetsavtalsförhållande

75 %


 
 

Månadsavlönade

439 500

Timavlönade

4 300

Totalt

443 800

Källa: Statistikcentralens kommunala lönestatistik 2022

Personalen efter arbetsgivarens storlek 2022

Palkkaa saava henkilöstö

Kommuner
(%)

Samkommuner 
(%)

Totalt
(%)

–99

18,1

30,6

22,5

100–249

25,2

14,0

22,9

250–499

19,4

15,7

16,7

500–999

14,9

15,7

16,0

1 000–1 499

9,4

7,4

7,9

1 500–2 499

6,8

2,5

5,8

2 500–4 999

3,2

7,4

4,6

5 000–50 000

2,9

6,6

3,7

Sammanlagt

100,0

100,0

100,0

Antal

309

121

430

Anställda i genomsnitt

956

1 226

1 032

Antalet anställda

295 400

148 300

443 800

Källa: Statistikcentralens kommunala lönestatistik 2022.

Personalstyrkans utveckling

Den kommunala personalen var som störst år 2011, då kommunsektorn hade 441 000 anställda. Personalstyrkan har alltså minskat under de senaste åren och trenden ser ut att fortsätta också under de kommande åren.

Källa: Statistikcentralens kommunala lönestatistik 2022.

 

Personalen efter landskap 2022

Personalen efter landskap 2022

Nyland

121 100

Egentliga Finland

40 100

Egentliga Tavastland

12 500

Satakunta

18 700

Birkaland

39 200

Päijänne-Tavastland

14 400

Kymmenedalen

12 500

Södra-Karelen

9 100

Södra-Savolax

11 900

Mellerst Finland

22 400

Södra-Österbotten

18 500

Österbotten

16 800

Mellersta Österbotten

7 600

Norra-Savolax

22 100

Norra-Karelen

14 600

Kajanaland

7 300

Norra-Österbotten

36 300

Lappland

15 800

Källa: Statistikcentralens kommunala lönestatistik 2022.

Arbetsmarknadsutredningar

E-post:
tutkimus@kt.fi